Många med ryggproblem eller med värk i andra delar av kroppen klarar av att komma tillrätta med problemen på egen hand. Men sällan bara genom att vila. Att vänta ut ryggsmärta gör snarare situationen värre och smärtan lindras snabbare om du i ett så tidigt stadie som möjligt försöker röra lite på dig.

Då förbättrar du blodcirkulationen som i sin tur underlättar läkningen, stärker musklerna och förebygger framtida skador. I andra fall är det dock viktigt att du tar hjälp av läkare på exempelvis ryggakuten i Stockholm. Vid långtgående och akuta skador finns det nämligen risk för att problemen förvärras om inte rätt vård sätts in. I värsta fall kan detta leda till kronisk och återkommande värk i i ryggen eller liknade smärttillstånd.

Men när ska du då söka hjälp? Alltid i de fall som ryggsmärtorna inte har gått över efter ett par veckor, men också i samband med exempelvis följande symptom:

Stickningar eller domningar

Om du har ont i ryggen och dessutom upplever stickningar, domningar eller nedsatt känsel i ben eller kring bäckenet bör du alltid kontakta en vårdcentral eller akutmottagning. Dessa symptom kan vara tecken på tillstånd som behöver utredas vidare för att rätt behandling ska kunna sättas in.

Plötslig smärta efter olycka

Om du till exempel har varit med om en trafikolycka och efter det upplever plötslig smärta i rygg eller nacke så bör du kontakta läkare och undersöka om det till exempel är fråga om pisksnärtskada, kotkompressioner eller frakturer. I samband med sådana skador är det viktigt med läkarutlåtanden som gör det möjligt att gå vidare med rehabilitering och sjukgymnastik.

I vissa fall är det helt enkelt inte möjligt att komma tillrätta med ryggproblem på egen hand, hur mycket du än vill. Ibland finns det till och med risk för att dina skador förvärras om du råkar bemöta dem på fel sätt.

Du som har behöver professionell hjälp med anpassad rehabilitering och sjukgymnastik kan remitteras, via din läkare, till Rygginstitutet. De vänder sig till patienter med ont i ryggen i Stockholm och arbetar med smärtrehabilitering som utgår från dina individuella behov. Detta i unikt utformade lokaler för både grupp- och individträning. Här finns även bassäng för våtvästträning samt elljusspår. Läs mer på www.rygginstitutet.se.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”