Våra program

Vi har 2 olika inriktningar på vår rehabilitering dels rehabilitering för utmattningssyndrom/stressrelaterad ohälsa samt rehabilitering för långvarig smärta.

Det är vanligt att uppleva en begränsning av båda vilket gör att vi också kan erbjuda en rehabilitering som kombinerar utmattningssyndrom och långvarig smärta.