Vanliga frågor

 • Vad kostar det att gå hos er?

  Då vi är landstingsanslutna betalar du vanlig patientavgift och högkostnadsskyddet gäller.

 • Måste jag bo i Stockholms län?

  Nej men du bör se över så att det fungerar med boende och resor för deltagande ca 3 dagar per vecka. Har man en ”specialistvårdsremiss” utfärdad från landstinget där man är skriven så kan det bekosta resa och boende. En förutsättning är att remissen är skriven på vårdens initiativ. I undantagsfall kan det finnas möjlighet att hyra boende på anläggningen.

 • Hur lång tid tar det till att starta rehab?

  Du erhåller en första kontakt inom några dagar från att vi har erhållit remissen där du erbjuds tid till en bedömningsdag. På bedömningsdagen samtalar vi med dig om när det vore optimalt att starta, det normala är några dagar upp till 6 veckor. Vi har gruppstarter ca varannan vecka.

 • Bör jag vara sjukskriven?

  Denna fråga är svår att svara på i allmänna ordalag. Det normala är att ha någon grad av sjukskrivning medan man deltar i rehabiliteringen vilket vi också rekommenderar för att kunna tillgodogöra sig rehabiliteringen. Om det finns möjlighet att behålla kontakt med arbetet på någon grad är det också något vi förordar för att ha möjlighet att träna på det vi går igenom i ”skarpt läge”.

 • Kan jag erhålla rehabilitering oavsett ålder?

  Nja, vi har en undre gräns på 18 år men ingen övre gräns. Alla bedöms utifrån kriteriet ”tror vi att vi är bäst för dig eller är något annat bättre”?