Att känna ångest är en naturlig upplevelse för människan. Det fungerar som en slags varningssignal och hjälper oss att undvika eller fly från faror. Om du däremot har återkommande panikattacker där känslan av rädsla och ångest är så intensiv att den försämrar din livskvalitet kan du ha vad som kallas paniksyndrom. 

Symtom vid paniksyndrom

När man får en panikattack är det vanligt att känna sig yr och uppleva overklighetskänslor. Det kan kännas svårt att andas, man kan få hjärtklappning och en rädsla för döden kan även uppstå. Det är också vanligt att man svettas och blir illamående, känna stickningar eller domningar i fingertopparna och att börja darra i kroppen under en panikattack.

Andra vanliga symtom vid panikattacker inkluderar: 

  • Svaghetskänsla i musklerna 
  • En klump i magen eller tryck över bröstet
  • Svimningskänslor 
  • Rädsla för att mista kontroll
  • Frossa eller värmevallningar

När panikattackerna återkommer upprepade gånger, när du har ihållande oro för nya attacker och när ditt beteende förändras till följd av oron kan du ha det som kallas för paniksyndrom. Många drabbade börjar undvika små utrymmen, offentliga platser eller situationer som tidigare utlöst en attack, och i slutändan kan tillståndet börja påverka ens vardag negativt. 

Behandling av paniksyndrom 

De flesta människor upplever ångest och rädsla någon gång i livet. Det är inget farligt och inget man behöver söka vård för. Om du däremot har paniksyndrom, dvs. återkommande och kraftiga panikattacker, rekommenderas att söka hjälp. 

Läkemedel och psykoterapi är två alternativ vid behandling av paniksyndrom. Målet med dem är att hjälpa den drabbade att hantera sina panikattacker till den grad att de inte påverkar det vardagliga livet. 

En vanlig form av psykoterapi som används vid paniksyndrom är kognitiv beteendeterapi, KBT. Den här behandlingen kan ges både individuellt och i grupp och går främst ut på att förändra tankar, känslor och beteende som hindrar dig i ditt liv. 

Orsaker till paniksyndrom

Det finns ingen enhetlig orsak till paniksyndrom; tillståndet kan utlösas av en rad olika faktorer. Bland annat har man hittat samband mellan vissa arvsfaktorer och mottaglighet för paniksyndrom. Även stress till följd av traumatiska upplevelser och stora livsförändringar kan öka risken för att drabbas av paniksyndrom. 

Ta hjälp av Rygginstitutet 

Har du panikattacker och paniksyndrom och den vanliga vården inte har lyckats hjälpa dig? Kontakta i så fall Rygginstitutet. Vi tar vid där den vanliga vården upphör och ser till du får den hjälp du behöver för att kunna hantera dina symtom och leva ett normalt liv.