Rehabilitering syftar till att hjälpa en person att förbättra sin nuvarande hälsa genom olika åtgärder som exempelvis sjukgymnastik, terapi eller utbildning. Rehabiliteringen kan i sin tur delas in i tre områden, social- medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Här följer mer information om vad de olika fälten innebär. Den sociala rehabiliteringen hjälper personer med mentala problem och psykiska störningar. Den medicinska rehabiliteringen går ut på att hjälpa patienter att återhämta sig från skador eller sjukdomar av olika slag.

Vad är medicinsk rehabilitering?

Medicinsk rehabilitering går ut på att hjälpa patienter att återhämta sig från skador eller sjukdomar av olika slag. Det är inte alltid möjligt att hjälpa en person återgå till samma hälsonivå som de tidigare hade. Detta kan bero på ett flertal faktorer, inte minst att en skada eller sjukdom kan vara av ett permanent slag. Rehabiliteringen går då ut på att hjälpa och förbättra den nuvarande situationen genom att fokusera på det positiva och på att skapa förbättring. En person som tidigare hade stora problem att gå kan genom rehabilitering återfå en del av sin förmåga att gå, i vissa fall får de hela förmågan tillbaka. Rehabiliteringen kan utföras av fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer och många andra yrken.

Vad är arbetslivsinriktad rehabilitering?

Bodybuilder, 30, knocked transgender pal unconscious and tried to strangle her after making cruel taunts about gender in cocaine-fuelled rage | The Sun proviron uk being a bodybuilder in the lgbtqia+ community – icy health
När det kommer till arbetslivsinriktad rehabilitering så behandlar den både mentala och kroppsliga besvär men med fokus på att hjälpa en person att återgå till sitt jobb. Hälsovården och sjukvården ansvarar för en persons medicinska och sociala rehabilitering. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ansvarar arbetsgivaren för. Det är med andra ord arbetsgivaren som ska hjälpa medarbetaren att återfå så mycket som möjligt av sin förmåga att arbeta, något som arbetsgivaren gör tillsammans med Försäkringskassan och i vissa fall en tredje part. Försäkringskassan utför en utredning för att se vilka arbetslivsinriktade åtgärder som behöver utföras. Ibland kan de även behöva samordna insatser från flera organisationer, exempelvis arbetsgivaren, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och även hälso- och sjukvården. Självklart ska även patienten, arbetstagaren, vara aktiv i rehabiliteringen. Arbetsgivarens ska i sin tur hålla en öppen dialog med arbetstagaren, anpassa jobbsituationen utefter de nya förutsättningarna och även undersöka om personen kan utföra ett annat lämpligt arbete inom verksamheten.

Vad är social rehabilitering?

Social rehabilitering hjälper personer med mentala problem, missbruksproblematik eller tidigare brottslingar att fungera i samhället. Den sociala rehabiliteringen kombinerar ofta individuellt och funktionellt stöd. Exempel på åtgärder kan vara hjälp med sociala kontakter samt vård och behandling av missbruk. Social rehabilitering ges till individer som annars riskerar att bli socialt utslagna.

Hur kan rehabilitering hjälpa dig med dina ryggproblem?

Om du har ryggproblem som gör att du inte kan arbeta längre finns det flera sätt att tackla problemet på. Genom att sjukskriva dig och prata med Försäkringskassan kan myndigheten starta åtgärderna som ska hjälpa dig att återfå din arbetsförmåga. Det kan handla om att du skickas till rehabilitering i Stockholm, får besöka ett center för rehabilitering i Sundsvall eller på något annat sätt får träffa en fysioterapeut som kan börja behandla dig. Du kan även ta kontakt själv för att få hjälp av en ryggspecialist i Stockholm, speciellt om du har svåra ryggproblem.

Kontakta bästa rehab i Stockholm redan idag

Du kan enkelt ta kontakt med ett center för rehab i Stockholm som kan hjälpa dig med dina problem. Det finns både enskilda sjukgymnaster och större organisationer att vända sig till. Genom att ta hjälp tidigt blir det lättare att komma tillbaka på fötter efter en skada eller sjukdom.