Försäkringskassan kan ibland behöva hjälp med att bedöma ifall en patient har rätt till ersättning eller stöd. Då vänder de sig till objektiv tredjepart för att få hjälp med beslutsunderlaget. Denna tredjepart ska undersöka sjukdomen eller besväret på ett djupare plan och relatera detta till patientens förmåga till aktivitet, det vill säga personens arbetsförmåga.

Förmedicinsk utredning

Idag finns det olika typer av försäkringsmedicinska utredningar, bland annat SLU (Särskilt läkarutlåtande) och TMU (Teambaserad utredning). Dessa kommer tids nog att ersättas av AFU, Aktivitetsförmågeutredning. AFU är standardutredningen och den ska ge Försäkringskassan en helhetsbild av patientens förmåga att utföra aktiviteter. Här ska både funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar beskrivas. Det är med hjälp av denna information som Försäkringskassan sedan ska kunna ta ett slutgiltigt beslut. Förmedicinsk utredning görs med andra ord för att bedöma om den försäkrade personens nedsatta arbetsförmåga ger personen rätt till ersättning, exempelvis förtidspension, sjukbidrag eller sjukpenning.

TMU, den teambaserade utredningen, innebär att du får träffa flera olika personer. En försäkringsmedicinsk utredning i Växjö hos Rygginstitutet innebär att du får träffa en läkare som leder ett team som består av:

  • • Arbetsterapeut
  • • Fysioterapeut
  • • Psykolog

Själva utredningen kan ibland ta upp till två dagar. Om utredningen sker i Växjö så får du befinna dig och sova över hos Rygginstitutets anläggning under den perioden.

SLU, särskilt läkarutlåtande, innebär att endast läkaren undersöker ditt ärende. Denna typ av utredning används oftast för att avgöra arbetsförmågan vid längre sjukdomar. Det är Landstinget som ansvarar för utredningarna. De kan i sin tur ta hjälp av andra företag och institut. Ska du till exempel utföra en försäkringsmedicinsk utredning i Sundsvall så kommer du att hänvisas till Rygginstitutet.

Vad ska utredningen ge för svar?

Det finns specifika frågeställningar som en utredning ska kunna svara på. De ska till exempel kunna beskriva patientens grundförutsättningar, vad det är för skada eller sjukdom som patienten lider av samt hur allvarlig den är, om det finns funktionsnedsättning på ”organnivå” (exempelvis koncentrationssvårigheter eller ledvärk). Några av de viktigaste svaren handlar om att ta reda på vilka begränsningar patienten, både i förmågan att kunna agera som en självständig individ och förmågan att arbeta eller vara aktiv.

Utredningen ska naturligtvis svara på mer än bara dessa frågor. Om du har frågor kring hur utredningarna eller vill veta mer så kan du alltid ta kontakt med Landstinget eller prata med Försäkringskassan.