Försäkringskassa

patient-stockholm-pages-(1)

Har du en försäkrad som du vill boka en utredning för?

När vi får uppdraget att utföra en utredning har vi som målsättning att utföra utredningen så snart som möjligt, kan bli redan veckan efter att du skickat in din beställning.

Orsaken till att vi vill leverera så snart som möjligt är att vi bara har fem veckor på oss att skicka svaret till er så vi måste vara aktiva för att klara det uppdraget.

För din del som handläggare är det därför bra om du innan du skickar beställningen har förberett den försäkrade om att du har bokat en utredning och den kommer att ske inom närmaste veckorna.

Vet du om att den försäkrade kommer att vara bortrest, har svårt att lämna hemmet av olika orsaker eller annat som påverkar deras möjlighet att komma på en utredning, så avvakta med att beställa till dess att du vet att den försäkrade är redo. Vi är även tacksamma om du inte beställer precis innan du själv ska vara ledig eftersom det ofta händer att vi behöver kontakta dig i ärendet för en dialog och det försvåras om du inte är på plats.

Om du ska vara borta underlättar det mycket för oss om du i din beställning angett en kollega som vi kan föra dialogen med i din frånvaro.
Vill du veta mer om vad de olika utredningstyperna innebär läs mer under utredningar .


Har du en försäkrad som ska på eller behöver en rehabilitering?

Rygginstitutet har erbjudit rehabilitering sedan 1961 och under många år (1992-2009) var det ni på Försäkringskassan som beställde våra tjänster. Idag är det inte ni som är beställare, men som samordnare i den försäkrades ärende så kan ni aktivt föreslå till landstinget eller till arbetsgivare att en rehabilitering behövs. Läs mer under rehabilitering om vad vi på Rygginstitutet kan erbjuda.

Det som är viktigt för den försäkrade är att de får en ersättning under rehabiliteringsperioden och kan du som handläggare hjälpa till med att snabba upp handläggningstiden så är det tacksamt. De flesta brukar få förebyggande sjukpenning under perioden, men i de fall de är heltidssjukskrivna så har de oftast sjukpenning.

Vi har som målsättning att få personer åter i arbete och uppskattar därför om vi i under eller i direkt anslutning till rehabperioden kan få till ett möte där även ni är med (på plats eller via telefon) där vi tillsammans planerar arbetsåtergången utifrån hur rehabiliteringen har gått.

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar

Återkoppling efter rehabilitering?

Då det idag är främst landstinget som beställer rehabilitering av Rygginstitutet så får ni på Försäkringskassan inte längre våra rapporter per automatik. Önskar ni en rapport så skickar vi den gärna, men vi gör det endast om patienten ber oss göra det, så prata med den försäkrade om du vill ha en egen rapport. Patienten får också alltid en kopia av rapporten.