Förvånande många kvinnor i medelåldern lider av benskörhet, en sjukdom som innebär att benen i skelettet blir svagare och svagare vilket kan leda till svårigheter i det vardagliga livet eftersom det finns en ständig rädsla och risk att bryta ett ben om man råkar ramla eller slå sig. Benskörhet kan orsaka ryggsmärta eftersom ryggraden påverkas negativt av att bli svagare. Dålig hållning och felaktig lyftteknik kan dessutom förvärra tillståndet och smärtan.

Akut ryggsmärta är vanligt även för dem som inte lider av benskörhet och kan drabba vem som helst oavsett ålder eller kön. Smärta i ryggen beror inte sällan på dålig arbetsställning eller andra arbetsrelaterade orsaker. Trots en ökad medvetenhet om ergonomi verkar ryggproblemen öka, vilket kan bero på att allt fler har ett stillasittande arbete och försummar träning på sin fritid.

Ryggsmärtor kan uppstå blixtartat som en skarp smärta vid tunga lyft, häftiga rörelser eller till följd av ett fall. Många väljer att behandla sådana skador på egen hand med hjälp av värktabletter och kyla eller värme. Men det är ingen hållbar lösning på problemet eftersom ryggproblem tenderar att återkomma om man inte går till botten med problemet och söker hjälp för rygg hos en expert som kan komma med förslag på träning och övningar som förbättrar tillståndet permanent.

Trots att man känner till fördelarna med träning är det många som ändå inte tränar eller rör på sig regelbundet. Fysisk aktivitet kan vara ett sätt att bevara flexibiliteten i musklerna i ryggen. Eftersom träning har en positiv inverkan på kroppen har behandlingsinstitut som erbjuder hjälp för rygg ofta med träning i sitt behandlingsprogram. Hos Rygginstitutet som är ett behandlingsinstitut som har specialiserat sig på ryggproblem kan den som lider av ryggsmärta få en behandling som håller i längden. Behandlingen inleds alltid med samtal och en plan sätts upp i samråd med läkare, psykologer och fysioterapeuter för att behandlingen ska ge så bra effekt som möjligt.

För den som lider av kronisk smärta i ryggen kan en behandling hos Rygginstitutet innebära stora förbättringar i vardagen. Rehabiliteringen och behandlingen bygger på träning och utbildning i arbetsställningar eller lyfttekniker som inte innebär stora påfrestningar för kroppen. Efter behandlingen kan de flesta återgå till ett normalt liv med en förhöjd livskvalitet.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”