Att ta hand om sin kropp är A och O. Om du känner att något inte står rätt till med din hälsa ska du inte vänta med att uppsöka en läkare.
Det är uppenbart att människan visar som mest produktivitet och effektivitet med en god hälsa. Prestationsförmågan påverkas mer än vad man kan tro om kroppen är svag.
En stark bål är viktig för en bra hållning. En stor del av den nedre delen av ryggen består av muskler som håller uppe ryggen samt omfattar ryggraden. Olika muskler som är anslutna till ryggraden gör det möjligt för ryggraden att röra sig på flera sätt. Ryggraden består av flera ben som kallas kotor. De är i allmänhet runda och mellan varje kota finns det en skiva, den så kallade ”disken”. Dessa skivor består av brosk som skyddar ryggraden från stötar, de fungerar som en stötdämpare åt ryggraden men är även viktiga för rörligheten i ryggen.
Om en av diskarna trycker mot ryggraden eller buktar utåt pga av en bristning i disken, kan det leda till ett smärtsamt tillstånd, ett diskbråck har uppstått. Detta kan avhjälpas med rätt behandling och träning för rygg.

Att ha förmågan att hålla sig rak i ryggen eller kunna resa och sätta sig är en av de grundläggande rörelser som dagligen utförs och tas som en självklarhet av många. Det är trots allt bara enkel kroppsmekanik som krävs för att kunna utföra dessa rörelser. Men det finns de personer som inte klarar av ens de enklaste rörelser utan att stöta på en anmärkningsvärd smärta. Träning för rygg anses vara viktigt för att säkerställa en väl fungerande vardag.

Många drabbas av ryggsmärtor och det kan vara svårt att på egen hand ta reda på varifrån smärtan kommer och varför den uppstår, fler söker hjälp för träning för rygg Stockholm och även i övriga landet. Ryggsmärtor ska tas på allvar och måste tas om hand snabbt för att undvika att skadan förvärras och orsakar betydligt mer smärta.
Det är därför av stor betydelse att uppsöka hjälp i tid och utnyttja de möjligheter som finns för att lindra problemen med hjälp av träning för rygg Stockholm.

Rygginstitutet utför behandlingar och rehabilitering anpassat efter varje individ med olika behandlingsprogram. Ytterligare information kan hittas på rygginstitutet.se

Författare: Ann Carlsson

”Författarens åsikter är helt sina egna och speglar nödvändigtvis inte åsikterna hos Rygginstitutet”