Navigation

Patientreferenser

”För mig har det varit självklart att pendla de 20 milen till rehab då jag känner att detta ger effekt”

 …Stefan Österholm 38 år från Vingåker

Back to top