Den stress vi upplever idag kan kanske till viss del förklaras av det globala strävandet efter produktivitet. Stress kan framkallas av en mängd olika situationer och känslor, som bland annat rädsla för att förlora sin anställning, tuffa deadlines och inre prestationsångest. Forskare har kopplat den här typen av hög stress till allvarliga hjärtsjukdomar och stroke. Även om vi alla någon gång känner stress i vårt arbetsliv, innehåller vissa arbeten mer stress än andra.

Det stressigaste arbetet av dem alla

Enligt tidningen The Local är prästyrket det stressigaste arbetet man kan ha. Detta bland annat för att prästen ofta finner sig i situationer där de måste hjälpa personer med olika sorters svårigheter och har svårt att sätta gränser för denna hjälp. Präster arbetar därför ofta långa dagar där de har svårt att separera det vardagliga livet från arbetet. Prästyrket och andra typer av sociala yrken där man har nära kontakt med människor löper även störst risk att behöva ta ut ledighet på grund av sjukdom. Det är mycket tråkigt att de människor som spenderar tid med att hjälpa andra själv ska behöva ta skada av det. Om det går så långt att en person behöver någon typ av vård finns det dock som tur är flera alternativ för att få hjälp med att komma tillbaka till arbetet. En person som lider av stressrelaterade sjukdomar kan till exempel få hjälp med rehabilitering i Stockholm och i andra städer runt om i landet. När ens arbetsuppgifter gör att man måste ta in på rehab i Stockholm kan det bli arbetsgivarens uppgift att kompensera för detta under rehabiliteringsperioden. I den här typen av situationer kan man även vända sig till Försäkringskassan.

Det minst stressiga arbetet

Att svara på vilket som är det minst stressigaste arbetet är lite svårare, men svaret är desto mer intressant. För att minska stress och för att öka i produktivitet valde man att i april 2014 gå ner till sex timmars arbetsdag inom den publika sektorn i Göteborg. Efter att detta skett blev initiativet upplockat av fler. Det privata företaget och apputvecklaren Filimundus och start-upen Brath är två andra företag som tog till sig den kortare arbetsdagen för att öka effektiviteten hos sina medarbetare. Linus Feldt, VD på Filimundus, sa då att han trodde att en kortare arbetsdag skulle göra det enklare för de anställda att fokusera under arbetsdagen. Men även om 6 timmars arbetsdag fungerar för vissa företag och vissa branscher, är det dock förmodligen så att de allra flesta av oss kommer att fortsätta att arbeta 8 timmar.

Om du upplever hög stress i ditt arbete och känner att det påverkar din hälsa kan du få hjälp med arbetslivsinriktad rehabilitering på rehabiliteringscenter som Rygginstitutet.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”