Multimodal specialiserad rehabilitering (MMR2) kännetecknas av tvärprofessionella team som arbetar med patienten i centrum.
I Stockholms län betyder det att man garanterat kommer att träffa läkare, psykolog samt sjukgymnast. Hos oss på Rygginstitutet kan det även vara så att man träffar rehabiliteringskoordinator, socionom, kurator och arbetsterapeut. Multimodal specialiserad rehabilitering genomförs under en definierad tidsperiod och bör inrikta sig på både teoretiska samt praktiska interventioner. Hos oss på Rygginstitutet arbetar vi genom föreläsningar och diskussioner kring olika teman som är vanliga vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Praktiska inslag med inriktning biomekanik samt psykologi som funktionell träning, kroppskännedom, bassänggymnastik, stavgång, yoga, ergonomi och mindfulness. Vi arbetar även med ett stort fokus på återtagande av livsvärden där hållbar arbetsåtergång kan nämnas.

Vi startade vår rehabilitering för ryggproblem och har fått omdömen som ”bästa ryggspecialist i Sverige” och av flera är vi fortfarande sedda som en ryggspecialist i Stockholm och Sundsvall. Vi är måna om att behålla vår goda samt välrenommerade tradition men har med åren övergått till fokus på hela människan och utifrån detta den Biopsykosociala modellen vilket betyder att vi inte bara ser delar som till exempel ryggproblem eller koncentrationssvårigheter. Vår rehabilitering i Stockholm och i Sundsvall skiljer sig något åt i tidsaspekt då det i dagsläget är olika avtal men grunderna är desamma.

Söker rehabilitering i Stockholm

Rygginstitutet is an accredited provider of Multimodal specialized rehabilitation for long-term pain and Exhaustion disorder (Utmattningssyndrom). For more information please contact us! You can find the number below and in the navigation menu under “Kontakt”.