Så här genomförs en bedömning hos oss

När vi har fått in en remiss från läkare eller en egenremiss så kallas du till en bedömning.

Bedömningen sker under en dag där du enskilt träffar ett team bestående av läkare, psykolog och fysioterapeut. Detta är för att vi ska ha möjlighet att lära känna dig och du ska ha möjlighet att lära känna oss. Bedömningen avslutas med att du får sitta ner med hela teamet. Där tar vi tillsammans med dig beslut om en rehabilitering här är det bästa stöd du kan få utifrån rådande läge eller om något annat ska genomföras före eller istället för. Om beslutet landar i en rehabilitering så skapar vi en planering för när och hur den ska genomföras.