Skador och fysisk smärta är vanligt förekommande både hos gamla och unga. Bortsett från hjärtproblem verkar ryggproblem vara det man oftast pratar om när det gäller fysiska problem. Ryggraden är en central del i kroppen och kan påverka både hållning och sömn. Skador i området kring ryggraden kan orsaka svår smärta och långvariga problem om de inte behandlas på rätt sätt i tid. Träning och fysisk aktivitet förebygger ryggproblem men ibland uppstår smärta i ryggen även hos den som tränar och är fysiskt aktiv.

Vanliga orsaker till ryggsmärta är dålig hållning, felaktig arbetsställning eller lyftteknik samt stress. Ryggproblem orsakade av stress kan vara svåra att bli av med eftersom stressen även försvårar läkeprocessen vilket gör att man kan hamna i en ond cirkel. Det viktigaste i en sådan situation är att vila. Vid stress är detta vanligtvis svårt att klara av på egen hand och det kan därför bli aktuellt att söka hjälp för att bli av med sin ryggvärk.

Stressbehandling har i många fall visat sig vara en bra metod för att behandla smärta i ryggen. Mindre stress leder till bättre sömn och vila vilket är en viktig faktor som bidrar till att läkeprocessen blir framgångsrik och effektiv. För den som lider av ryggvärk i Stockholm finns hjälpen inte långt borta. Rygginstitutet är ett behandlingsinstitut som specialiserat sig på behandling av ryggproblem och stressrelaterade symptom av olika slag. Tanken är att behandla hela människan och inte bara det akuta problemet. När man går till botten med problemet kan man hindra problem eller smärta från att komma tillbaka.

Det bästa man kan göra om man upplever smärta i ryggen är att uppsöka vård i ett så tidigt skede som möjligt. Gör man det kan man undvika att problemen förvärras och leder till värre komplikationer. Fysioterapeuter, läkare och sjukgymnaster erbjuder behandling av ryggvärk i Stockholm. Hos Rygginstitutet samarbetar läkare, psykologer och fysioterapeuter för att erbjuda ett heltäckande behandlingsprogram. Med många års erfarenhet av att behandla ryggvärk i Stockholm har de utarbetat behandlingsmetoder som fungerar och ger långvarig effekt. Behandlingarna innehåller allt från stressbehandling till sjukgymnastik och hjälp att hitta lyfttekniker eller andra åtgärder som minskar risken för ryggsmärta.

 

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”