I våra kroppar finns ett komplext nätverk av nervceller, trådar och neuroner. När hjärnan sänder ut signaler verkar dessa tillsammans för att vi ska kunna fungera och röra oss. Till varje funktion i kroppen finns speciella nervsignaler som påverkar den, och en störning i dessa signaler får konsekvenser av olika slag. En stor del av vårt nervsystem består av trådar som går via ryggen och ryggraden. Störda eller blockerade signaler på grund av skador eller muskelkramp kan därför resultera i domningar i ryggen.

Skador på ryggraden kan resultera i en mängd olika problem. En av dessa är alltså att partier i kroppen domnar bort. En domning innebär att man antingen helt eller delvis förlorar känseln i en del av kroppen. På grund av detta kan man uppleva svårigheter att hålla balansen, få svårt att röra kroppen, stå och gå som vanligt osv. Några av skälen till att domningar kan uppstå är följande:

  • Att vara orörlig i samma position under en lång tid
  • Skador på nerverna
  • En otillräcklig blodtillförsel då ådror och vener blockeras
  • Användning av vissa typer av läkemedel
  • Sjukdomar som diabetes, stroke, MS osv.

Ryggsmärtor och domning är ett tilltagande problem idag, då många har arbeten och en vardag där man ofta blir stillasittande. Det finns dock en hel del receptfria läkemedel som sprayer och krämer för smärtlindring för rygg att tillgå på apoteken. Dessa kan vara till stor hjälp, men hjälper sällan till att komma åt roten till problemen. Kroniska ryggbesvär kan påverka livskvaliteten negativt om de inte behandlas. För att slippa ryggproblem bör du om möjligt undvika följande:

  • Att köra eller sitta i en felaktig position under långa perioder
  • Att överanstränga dina muskler
  • Att lyfta och bära tunga föremål
  • Att stressa för mycket

Innan du använder dig av någon smärtlindring för rygg bör du rådgöra med en läkare för att ta reda på vad som passar dig. Att träna kan till exempel göra gott för ryggbesvär, men här gäller det att träna på rätt sätt för att inte förvärra smärtan.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”