Reumatism ー Behandling hos Rygginstitutet

Reumatism ー Behandling hos Rygginstitutet

rehabilitering stockholm logotyp

 

Cirka 1 miljon personer i Sverige är diagnostiserade med en reumatisk sjukdom, och varje individ kräver en unik behandling baserat på tillstånd och diagnos. Hos Rygginstitutet kan du få en reumatismbehandling som lindrar dina symptom och låter dig leva din vardag som vanligt. 

Vad är reumatism?

Vad är reumatism är det mångs som undrar, och det är inte så konstigt eftersom reumatism är ett samlingsnamn för 80 olika kroniska ledsjukdomar. Reumatiska sjukdomar är obotliga och kräver ofta behandling för att man ska kunna arbeta och ha en fungerande vardag. Sjukdomen påverkar ofta hela kroppen och kan bidra till att andra organ utöver lederna drabbas. 

Reumatism ー Artros

Inom reumatism är artros är en av de vanligaste diagnoserna. De drabbade lederna gör ont och minskar ofta rörligheten i området. Sjukdomen sätter sig vanligtvis vid leder i fingrar, knän och höft. Artros orsakas av försämrat brosk i lederna och kan därmed drabba alla leder i kroppen som har brosk. Sjukdomen drabbar oftare kvinnor än män och du löper större risk att få artros om du är äldre, har svaga muskler runt lederna, är överviktig eller om du har släktingar med sjukdomen. 

Symptomen på artros kommer ofta smygande och är inte en akut smärta du aldrig känt tidigare. Sjukdomen går ofta i perioder och graden av smärta kan variera. Vanliga symptom man upplever vid artros är:

 • ledsmärta ー smärtan kan i bra perioder komma under eller efter rörelse och i sämre perioder kan de även göra ont i vila. 
 • stelhet ー främst vid stillasittande under en längre period
 • minskad rörlighet
 • ömhet
 • svullnad.     

Reumatism | Rygginstitutet

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA), vanligen kallat ledgångsreumatism, är också en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna. Sjukdomen skapar inflammation i lederna och är som alla andra diagnoser behandlingsbar men obotlig i dagsläget. Ledgångsreumatism börjar ofta i mindre leder och har ofta en stor påverkan på ens vardag om man inte behandlas. Även för denna diagnos är det vanligare att kvinnor drabbas och både ålder och genetik spelar roll i hur stor risken är att få ledgångsreumatism. 

Symptomen på reumatoid artrit varierar men sjukdomen visar sig vanligen genom:

 • trötthet
 • att du är stel vid rörelse, speciellt på morgonen
 • värk i leder över hela kroppen men främst i händer och fötter
 • ömma, svullna röda och/eller varma leder vid kraftig inflammation.

Inflammationen kan även spridas till andra organ i kroppen, till exempel lungor, ögon eller blodkärl.

Barnreumatism

Juvenil idiopatisk artrit (JIA), eller barnreumatism som den vanligtvis kallas, är en grupp av sjukdomar där barn drabbas av inflammation i en eller flera leder. Årligen drabbas 15 barn per 100 000 invånare och till skillnad från övriga reumatiska sjukdomar kan besvären försvinna helt. 75% av alla barn som blir diagnostiserade med barnreumatism tillfrisknar medan resterande lever med besvären resten av livet. Vid barnreumatism är det viktigt med behandling i ett tidigt skede för att minimera de psykiska och sociala konsekvenserna och för att hindra sjukdomen från att följa med upp i vuxen ålder.

Symptomen på barnreumatism varierar och man kan få flera olika besvär som till exempel: 

 • värk i leder
 • svullna, ömma och/eller varma leder
 • stelhet på morgonen
 • barnets välbefinnande och beteende påverkas
 • barnet kryper eller går annorlunda.

Reumatisk värk – behandling hos Rygginstitutet

Det finns gemensamma symptom för all reumatism ー värk, ömhet och stelhet är vanligt förekommande och om du upplever besvär bör du söka vård för en utredning. Du kan få reumatismbehandling hos Rygginstitutet för att lindra smärtan och hindra symptomen från att bli värre.

Eftersom det finns 80 olika diagnoser inom reumatiska sjukdomar varierar behandlingen utifrån diagnos, besvär och omfattning. Nästan all reumatism kräver behandling från en fysioterapeut för att minska besvären och förhindra samsjuklighet. 

 • Reumatoid artrit (ledgångsreumatism) – Behandlingen går ut på att dämpa inflammationen men fortfarande hålla muskler och leder i god form. Trots att det gör ont är det bra att hålla igång kroppen och träna som har en smärtlindrande effekt. Akupunktur, nervstimulering och tens är andra behandlingar som brukar ge god effekt. 
 • Reumatism artros – Vid artros varierar behandling beroende på vilken/vilka leder som är drabbade, men träning är ofta en viktig del av behandlingen. Även viktnedgång kan vara en nödvändig livsstilsförändring för att lindra besvären. Vid svår artros kan operation vara aktuellt. 
 • Juvenil idiopatisk artrit (JIA/barnreumatism) – Barnreumatism behandlas ofta som en vanlig reumatismbehandling med styrke- och rörlighetsträning med en fysioterapeut som dämpar smärtan och inflammationen. Kortisonbehandling är vanligt under en pågående inflammation.

Utöver smärta påverkas man ofta socialt när man har reumatism. Sjukdomen kan hindra dig från att kunna arbeta och gå på sociala tillställningar. Sociala och ekonomiska konsekvenser vid reumatisk värk kan i sin tur leda till ångest, oro och depression. Det är viktigt med reumatismbehandling för att klara av vardagen och för att hindra sjukdomen från att bli värre. 

Hos Rygginstitutet ingår ofta gruppbehandlingar som är till för att lindra de psykosociala problemen som kan tillkomma vid kronisk värk. Att träffa människor i samma sits  kan hjälpa till att minska eventuella skamkänslor och öka motivationen. 

 

Vad är reumatism?

Reumatism är ett samlingsnamn för 80 olika ledsjukdomar.

 

Kan reumatism försvinna?

Reumatism är obotlig men symptomen kan minska med rätt behandling. Barnreumatism kan däremot försvinna i vuxen ålder.

Hur diagnostiseras reumatism artros?

Man kan bli diagnostiserad med reumatism artros av en läkare eller fysioterapeut baserat på patientens historia. Blodprover och röntgen kan användas för att fastställa diagnosen. 

Vad innebär reumatoid artrit?

Reumatioid artrit är vanligast känt som ledgångsreumatism och orsakar inflammation i leder. Trötthet, stelhet och värk/ömhet i leder kännetecknar ofta sjukdomen.