Enligt en studie av Global Burden of Disease som utförts för att bedöma dödlighet och funktionshinder från allvarliga sjukdomar, skador och riskfaktorer över hela världen, är rygg- och nacksmärta är en av tio vanligaste sjukdomar som folk klagar och lider mest av (WHO, PRIORITY DISEASES AND REASONS FOR INCLUSION, 2014). Ryggsmärtor av ringa grad kan behandlas med hjälp av en kombination av vila, motion och medicinering, men om smärtan är kronisk och långvarig, är det viktigt att patienten uppsöker professionell läkarvård hos en ryggklinik med legitimerade kiropraktorer, massörer och sjukgymnaster.

Läkare kan ofta föreslå ett rehabiliteringsprogram som en del av behandlingen, programmet bidrar inte bara till
att påskynda återhämtningen utan bidrar också till ökad livskvalitet. Genom att delta i ett rehab och terapiprogram speciellt framtaget för ryggproblem kan patienten återfå hälsa och även återhämta sig från en skada. Rehabkliniker erbjuder en mängd olika behandlingar i form av sjukgymnastik, motion och andra icke-kirurgiska metoder. Sjukgymnastik och rehabiliteringsprogram som är speciellt framtaget utefter patientens behov ger styrka och stabilitet som är kända för att förkorta en patients återhämtningstid efter en skada eller operation.

Fördelar med rehabilitering för ryggont

Ryggkliniker med rehabiliteringsprogram kan hjälpa patienter att ta hand om ryggen och även hjälpa dem att förhindra att skadan eller smärtan återkommer. Dessa program hjälper också patienter att hantera smärta på en daglig basis. Rehabiliteringsprogram är bemannade med lag som inkluderar sjukgymnaster, kuratorer, läkare och licensierade specialister för att hjälpa patienter bli av med smärta och arbeta mot ett friskare liv. Utbildad vårdpersonal kan avgöra vilket tillvägagångssätt som krävs för att behandla och rehabilitera en patient, att gå med i ett rehabiliteringsprogram kan hjälpa en patient som lider av ryggsmärtor på följande sätt:

• Patienter kan få hjälp med att hantera smärta och lindra den
• Terapi kan bidra till att utökad rörelseomfång och förbättrad funktionsförmåga
• Motionsbaserade aktiviteter kan förbättra konditionen och bidra till ökad styrka
• Utbildning kan tillhandahållas för att instruera patienter i arbetsställningar för att lyfta, ergonomiska arbetsställningar etc, som kan bidra till att förhindra att skadans omfång minskas och smärtan avtar.

Terapeuter och specialister kan använda en mängd olika behandlingsalternativ för att lindra smärta. Dessa kan innefatta passiv sjukgymnastik alternativ som värme eller kyla, elektrisk stimulering, akupunktur, ultraljud
och manuella terapier. De använder också aktiva terapialternativ som stretching och rörelseomfångsövningar, stärkande övningar, smärtstillande övningar och skonsamma aerob-konditionering. Varje patient reagerar olika på olika rehabiliteringsprogram som används inom sjukgymnastik, återhämtning och smärtlindring kan bero på faktorer som kroppstyp, rörelsemönster, vanor, skadans omfattning, fysik etc. behandlingsprogrammet utformas i allmänhet
med patientens individuella behov i åtanke.

Ryggkliniker som erbjuder rehabiliteringsprogram fokuserar på att få patienter tillbaka till sin optimala hälsonivå och minska obehagskänslan som kan uppstå i samband med ryggproblem. Om du letar efter rehabiliteringsprogram som behandlar ryggont och stress hantering i Stockholm, är Rygginstitutet ett bra alternativ. Besök deras hemsida för mer info.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”