Rehabilitering Sundsvall

Rehabilitering Sundsvall ー vi hjälper dig tillbaka från smärta och stress

Välkommen på rehabilitering i Sundsvall, hos Rygginstitutet. Hos oss kan du med långvarig smärta eller stressproblematik få hjälp med dina besvär genom behandlingar med bevisat positiva resultat. Till Rygginstitutet kommer du via remiss från Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen, företagshälsovården, arbetsgivare, Galaxen bygg, med flera. Du är välkommen att kontakta oss så försöker vi hjälpa dig på bästa sätt.

Rehabilitering i Sundsvall

En rehabilitering i Sundsvall hos Rygginstitutet består av flera steg. Så här går rehabiliteringsprocessen till:

  • Vi gör en kartläggning samt skapar en rehabplan för dig.
  • Vi vidgar dina kunskaper genom utbildning.
  • Vi aktiverar dig genom träningsterapi och annan fysisk aktivitet.
  • Vi följer upp dig under cirka ett års tid. 
 
Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer
För dig som är patient i region Västernorrland eller i region Jämtland Härjedalen

I Västernorrland och Jämtland Härjedalen kan primärvården, dvs. din hälsocentral skicka en remiss för MMR2 (smärtrehabilitering).

I de flesta fall har du innan remissen skickats pratat med din rehabkoordinator och kanske tillsammans med rehabkoordinatorn redan bokat in din rehabperiod här hos oss på Rygginstitutet.

Rehabkoordinatorn hjälper dig med intyg för förebyggande sjukpenning och ger dig information om sjukresor mm. Om du är osäker på om du träffat din koordinator eller inte vet vem det är, hör av dig till oss så ska vi hjälpa dig att få kontakt med rätt person. Rehabperioden är på heltid i fyra veckor. När du har lång resväg till oss kan vi boka ett rum åt dig, om det inte fungerar att du dagpendlar. Boende med helpension kostar inget för dig.

Läs gärna mer om vår rehabilitering i vårt informationsblad

Ansökningsblankett region Jämtland/Härjedalen

För dig som arbetar inom skogs- eller byggsektorn

Arbetar du inom skogs- eller byggsektorn finns det en stiftelse som kan finansiera rehabiliteringen för dig. Tidningen Byggnadsarbetaren har gjort ett reportage från när de 2022 besökte några arbetare som rehabiliterades hos oss och du kan läsa om det här! Du som arbetar i byggbranschen kanske har hört talas om Galaxen Bygg, deras koordinatorer kan också hjälpa dig till rehabilitering hos oss.

Om Galaxen bygg

Galaxen Byggs vision är ett hållbart arbetsliv i byggsektorn. Vi bidrar till hälsa och kompetens i byggsektorn genom att matcha till jobb, stötta vid rehabilitering samt utbilda inom arbetsmiljö och hälsa. Galaxen Bygg AB är ett unikt branschinitiativ som grundades 1986. Vi hittar möjligheter till anpassade anställningar i företag för personer med funktionsnedsättning och med bakgrund från byggsektorn. Galaxen Bygg hjälper också arbetsgivare att lyckas i rehabiliteringsarbetet och underlättar för chefer, HR och medarbetare genom att identifiera behov, coacha, planera och följa upp förebyggande och rehabiliterande insatser. Vi träffar flertalet av alla elever i gymnasiets bygg- och anläggningsprogram varje år för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa och utbildar också redan yrkesverksamma inom arbetsmiljö och hälsa.

Företaget ägs gemensamt av Bravida, Byggföretagen, JM, NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab och Skanska.

För arbetsgivare som köper en rehabplats

Om arbetsgivaren betalar din rehabplats, finns det möjlighet för arbetsgivaren att få bidrag för upp till halva kostnaden via AFA. Läs mer på deras hemsida om villkoren.

Fysioterapeut → Team

Plötslig smärta som uppkommer vid exempelvis en skada kan ofta behandlas av en fysioterapeut via vårdcentralen. Har du däremot lidit av smärta i rygg eller nacke i mer än tre månader kan du behöva komma till Rygginstitutet för att få en mer långsiktig vårdinsats. Under behandlingen får du träffa fysioterapeut, arbetsterapeut, beteendevetare med inriktning levnadsvanor (friskvård) och får även möjlighet att bli hjälpt av psykolog. Teamet har även en läkare att konsultera vid behov.

Rygginstitutet har över 50 års erfarenhet av rehabilitering. Vi behandlar inte bara smärtan utan ger dig också verktyg för att kunna hantera besvären. Hos Rygginstitutet varvas fysiska övningar med teori och du behandlas både individuellt och i grupp ー en kombination som har visat sig ge de bästa resultaten. 

När behövs rehabilitering?

Multimodal rehabilitering är oftast bästa hjälp vid smärtproblematik som är långvarig, mer än tre månader, och där behandling via vårdcentral eller liknande inte har fungerat tillräckligt bra. Speciellt passande är multimodal rehabilitering för personer som förutom långvarig smärtproblematik också har påverkad mental hälsa, till exempel oro, nedstämdhet eller liknande. Rehabilitering i Sundsvall är kvalitetssäkrad.

Olika typer av rehabilitering i Sundsvall?

Mer än tio gånger per år startar en ny grupp sin smärtrehabilitering på Rygginstitutet i Sundsvall. De tillbringar fyra intensiva veckor hos oss och följs sedan upp under ett års tid. Rehabilitering i Sundsvall kan också skräddarsys i samråd mellan kunden och den medicinskt kunniga personalen. Rehabilitering sker i gruppformat, individuellt anpassat. Det finns därför mycket goda möjligheter till att skapa en rehabilitering utifrån önskemål. Rygginstitutet har god kompetens inom kunskapsområdena smärta och stress och därtill kopplad mental ohälsa. Vi har också god kompetens inom livsstilsfrågor och hjälper personer som har sitt fokus på kost, motion, beteende och viktnedgång.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00