Rehabilitering Stockholm

Sök rehabilitering i Stockholm hos Rygginstitutet.

rehabilitering stockholm logotyp

Fyll i egenremiss

Många människor lider av långvariga smärtor och stressyndrom helt i onödan. Det finns hjälp att få. Genom att söka rehabilitering i Stockholm via Rygginstitutet tar du det första steget mot ett liv med mindre stress och smärta. Kontakta Rygginstitutet för rehabilitering i Stockholm.

Vår rehabilitering i Stockholm

Rygginstitutet har drygt 50 års erfarenhet av att rehabilitera människor med komplexa och långvariga besvär. Vi erbjuder privat multimodal rehabilitering i Stockholm inom områden som långvarig smärta och utmattningssyndrom.

Rehabilitering vid Långvarig smärta

Vid långvarig smärta som varat i minst 3 månader får du som patient träffa läkare, psykolog och fysioterapeut för att gemensamt ta fram en plan för rehabiliteringen. Vår rehabilitering i Stockholm kombinerar gruppbehandling med individuell behandling; att kombinera dem har visat sig vara effektivt för att minska skamkänslor och öka motivation.

Rehabilitering vid Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom rehabiliteras genom flera moment inklusive utbildning i stresshantering, psykoterapi, samtal med arbetsterapeut och fysioterapi. Behandlingen pågår under en intensiv, begränsad period för att ge bästa möjliga resultat.

Jag vill komma på rehabilitering hos Rygginstitutet i Stockholm, hur gör jag?

Om du har haft problem med smärta och stress under en längre tid, är det dags att söka hjälp. I första hand tar du kontakt med läkare på vårdcentralen alternativt annan lämplig läkare. Om ni gemensamt kommer fram till att behovet finns och att det vore en bra insats, kan läkaren skriva en remiss till oss på Rygginstitutet för rehabilitering i Stockholm.

När vi får remissen kontaktar vi dig och bokar in dig för en bedömning. Rygginstitutet är en av flera aktörer som i landstingets vårdval erbjuder rehabilitering i Stockholm för smärtpatienter och patienter med stressrelaterade besvär. Det är du som patient som väljer vem du önskar komma till.

 

Har du redan fått en remiss?

Då vill vi hälsa dig hjärtligt välkommen. Du kommer inom kort att bli kontaktad/få en kallelse till bedömningen inför rehab. Bedömningen sker under en dag där du enskilt träffar läkare, psykolog och fysioterapeut i vårt rehabiliteringscenter i Stockholm. Bedömningen avslutas med att du får sitta ner med hela teamet. Där tar vi tillsammans med dig beslut om en rehabilitering är en bra insats och när/hur vi ska planera den. Du får även möjlighet att ställa frågor till Rygginstitutets kunniga personal.

Rehabiliteringen utgår från dina behov och bygger på ett biopsykosocialt synsätt där vi sätter hela människan i centrum och arbetar beteendefokuserat. Den multimodala rehabiliteringen, med flera parallella insatser från olika kompetenser, planeras över en period om 8-12 veckor beroende på dina individuella behov och möjligheter.

 

Varför ska du välja Rygginstitutet?

 

Lång och bred erfarenhet

Vi har drygt 50 års erfarenhet av att rehabilitera patienter med komplex och långvarig problembild. Vi erbjuder individinriktad rehabilitering i kombination med de pedagogiska processerna och dynamiken i gruppaktiviteter som en viktig del i rehabiliteringen.

Rygginstitutet har stor erfarenhet av olika arbetsmiljöer och arbetsplatser, Vi har rehabiliteringskoordinatorer som tillsammans med dig jobbar i nära samarbete med arbetsgivare, försäkringskassa och arbetsförmedling där det finns behov. Detta kan ske genom möten men också via arbetsplatsbesök.

Toppmodernt rehabiliteringscenter

Vårt rehabiliteringscenter i Stockholm är beläget i en lugn och harmonisk skärgårdsmiljö som ger näring till både kropp och själ. Rehabiliteringscentret finns inom pendelavstånd från centrala city. Vi har tillgång till en egen varmvattenbassäng som inbjuder till både träning och återhämtning.

Bevisade forskningsresultat

Då vi bedrivit rehabilitering över lång tid, finns det data på att vi har lyckats leverera och fortsätter att leverera stabila och goda forskningsresultat vad gäller rehabutfall. Dessa följs upp via bland annat Nationella Smärtregistret, Stockholms Läns Landsting samt Försäkringskassan.

Hur hittar du till oss?

Rygginstitutet i Ladvik ligger 2,5 mil från Stockholms centrum på väg ut mot Vaxholm. Du når oss med buss 670 som utgår från tekniska högskolan, avstigning hållplats Ladvik, Restid ca 25 min. Om du kommer med bil har vi goda förutsättningar för parkering.

 

 

 

Ersättning under rehabiliteringsperioden

Detta kan i första hand Försäkringskassan svara på. Har du en personlig handläggare så ring gärna dit och undersök förutsättningarna. Om du inte har en gällande sjukskrivning så kan vår läkare hjälpa dig med de intyg som behövs antingen det gäller sjukskrivning eller förebyggande ersättning. Frågor om sjukpenning från försäkringskassan tas upp vid bedömningstillfället.

 

Stockholm Rehabiliteringscenter | Rygginstitutet
Grupprehabilitering | Rygginstitutet
Hur lång är rehabilitering vid utmattningssyndrom?

Vår rehabilitering för utmattningssyndrom är 12 veckor lång och man är på plats cirka 2 halvdagar per vecka. Rehabiliteringen är uppbyggd för att även de individer som påverkas kraftigt av sin utmattning ska kunna klara av att delta. Vi blandar mer praktiska pass med fokus på att lära känna kroppen, med mer teoretiska pass kring hur vi fungerar och vad vi påverkas av.

Vad är multidmodal rehabilitering?

Multimodal rehabilitering är en behandlingsmetod som används för personer som upplever långvarig smärta (daglig smärta i minst tre månader) eller lider av utmattningssyndrom, ofta benämnt som utbrändhet. Denna typ av rehabilitering kombinerar psykologiska behandlingar med fysisk träning eller fysikaliska behandlingsmetoder.

I Stockholms län, när man deltar i ett multimodalt rehabiliteringsprogram, är det garanterat att patienten kommer att ha möten med en läkare, en psykolog och en sjukgymnast. På Rygginstitutet kan behandlingsteamet även inkludera en rehabiliteringskoordinator, en socionom, en kurator och en arbetsterapeut, vilket ger en omfattande och multidisciplinär vårdapproach.

När behövs rehabilitering?

Rehabilitering behövs när en person har skador, sjukdomar, funktionsnedsättningar eller andra tillstånd som påverkar deras fysiska, mentala eller sociala förmåga. Detta kan inkludera återhämtning från operationer, hantering av kroniska sjukdomar, rehabilitering efter skador eller förbättring av funktion vid olika psykiska eller fysiska tillstånd.

Rehabilitering behövs för dem som har mer långvariga eller djupa problem – det betyder att du har haft problem i över 3 månader och att den inte blivit bättre trots att du har fått hjälp i primärvården. De flesta väntar dock onödigt länge innan de kontaktar oss och då kan problemen förvärrats. Om du är osäker på vad det betyder hör gärna av dig till oss så kan vi svara utifrån dina personliga förutsättningar.

 

När ska rehabiliteringsutredning göras?

En rehabiliteringsutredning bör göras när det finns ett behov av att utvärdera och planera en individanpassad rehabiliteringsprocess. Detta är särskilt relevant i situationer där en person upplever svårigheter med att återgå till sitt normala liv, arbete eller dagliga aktiviteter på grund av en skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller andra hälsotillstånd. Utredningen blir aktuell när standardbehandlingar i primärvården inte räcker till eller när det finns en komplex helhetsbild av personens behov. Den hjälper till att identifiera specifika problemområden och lägger grunden för en skräddarsydd rehabiliteringsplan.

En rehabiliteringsutredning görs hos oss på Rygginstitutet när vi har fått en remiss som antyder på att problematiken är djupare eller mer långvarig än vad primärvården har möjlighet att bemöta. En remiss kan du skriva själv och skickas in via vår hemsida egenremiss. Vi tar gärna emot remiss från husläkare då ett samarbete med primärvården ofta är positiv. Även annan personal i vården såsom psykolog, kurator eller fysioterapeut har också möjlighet att skicka in remiss.

Vad är rehabiliteringsprocessen?

Rehabiliteringsprocessen betyder för oss att arbeta från ett läge av ohälsa, oavsett om det är utmattningssyndrom eller smärta, till en ökad hälsa och livskvalité där en arbetsåtergång ingår. I första läget undersöker vi vad du har för utgångsläge och vilket behov du har. Parallellt med detta så sätter vi in insatser för att hjälpa dig att minska belastningar och att öka återhämtning. Vår rehabilitering är beteendeinriktad vilket betyder att vårt arbete går ut på att hjälpa dig att hjälpa dig. Alltså att du ska kunna ta kontrollen över ditt mående

Hur länge rehabiliteringen behöver pågå beror på en rad olika faktorer inklusive personens individuella hälsa, hur allvarlig skadan eller sjukdomen är såväl som hur tidigt rehabilitering påbörjades. 

Vad för typer av rehabilitering finns det?
Med rehabilitering menas de olika insatser som hjälper till att återskapa förmågor hos personer som skadats vid en olycka eller drabbats av en sjukdom. Varje persons rehab är unik och kräver en anpassad plan för att rehabilitera dem. Det finns olika typer av rehabilitering:

Medicinsk rehabilitering – förbättrar eller återställer förmågor.

Arbetsplatsinriktad rehabilitering – hjälper en anställd att komma tillbaka i arbete.

Arbetsmarknadsinriktad rehabilitering – stärker individens ställning på arbetsmarknaden.

Social rehabilitering – skapar ekonomisk och social trygghet.

 

Skicka in en egenremiss här!

För personlig kontakt ring oss i Stockholm på tel: 08-544 311 10
eller Sundsvall på 060-64 73 00

  Välj region:

  Tillhör du en annan region behöver du vara i kontakt med regionen för att undersöka dina möjligheter att kunna göra rehabilitering hos oss på Rygginstitutet

  Kontakt

  Klicka på knappen nedan för att ansöka om en rehabilitering på Rygginstitutet i Sundsvall och region Jämtland. Du kommer att skickas till en annan undersida.

  Gå till region Jämtland

  Typ av rehabilitering:

  Observera! Vår rehabilitering syftar till beteendeförändring och fokuserar inte på kirurgiska ingrepp, medicinering, kortvarig okomplex problematik och liknande.

  Kontakt

  Viktig information
  Kontaktuppgifter: