Rehabilitering Stockholm

Rygginstitutet i Stockholm

rehabilitering stockholm logotyp

Många människor lider av långvariga smärtor och stressyndrom helt i onödan. Det finns hjälp att få. Genom att söka rehabilitering i Stockholm via Rygginstitutet tar du det första steget mot ett liv med mindre stress och smärta. Här får du svar på vanliga frågor kring rehab och ersättning samt varför du ska kontakta Rygginstitutet för att få hjälp med rehabilitering i Stockholm.

 

Vilken typ av rehabilitering erbjuds i Stockholm?

Rygginstitutet har drygt 50 års erfarenhet av att rehabilitera människor med komplexa och långvariga besvär. Vi erbjuder rehabilitering i Stockholm inom områden som långvarig smärta och utmattningssyndrom. 

 

Långvarig smärta

Vid långvarig smärta som varat i minst 3 månader får du som patient träffa läkare, psykolog och fysioterapeut för att gemensamt skapa en plan för rehabiliteringen. Rehabilitering i Stockholm via Rygginstitutet innebär att du får en kombination av att behandlas i grupp och individuell behandling ー en sammansättning som har visat sig effektiv för att både reducera skamkänslor och öka motivationen. 

 

Utmattningssyndrom

Diagnosen utmattningssyndrom rehabiliteras genom flera moment som innehåller utbildning i stresshantering, psykoterapi, samtal med exempelvis arbetsterapeut och fysioterapi. Behandlingen pågår under en intensiv, begränsad period för att ge bästa möjliga resultat.

 

Olika typer av rehabilitering i Stockholm

Med rehabilitering menas de olika insatser som hjälper till att återskapa förmågor hos dig som skadats vid en olycka eller drabbats av en sjukdom senare i livet. Rehabiliteringsinsatser kan pågå under en kortare tid eller under en längre period. 

Det finns olika typer av rehabilitering:

  • Medicinsk rehabilitering – förbättrar eller återställer förmågor.
  • Arbetsplatsinriktad rehabilitering – hjälper en anställd att komma tillbaka i arbete.
  • Arbetsmarknadsinriktad rehabilitering – stärker individens ställning på arbetsmarknaden.
  • Social rehabilitering – skapar ekonomisk och social trygghet.

På Rygginstitutet erbjuder vi rehabilitering i Stockholm med fokus på medicinsk rehab som lindrar smärta och hjälper dig att exempelvis hantera stress efter att ha drabbats av utmattningssyndrom.

Jag vill komma på rehabilitering hos Rygginstitutet Stockholm, hur gör jag?

Om du har en långvarig smärt- och/eller stressproblematik och känner att nu är det dags att få hjälp ta då i första hand kontakt med läkare på vårdcentralen alternativt annan lämplig läkare. Om ni gemensamt kommer fram till att behovet finns och att det vore en bra insats, kan läkaren skriva en remiss till oss på Rygginstitutet.

När vi får remissen kontaktar vi dig och bokar in dig för en bedömning.

Rygginstitutet är en av flera aktörer som i landstingets vårdval erbjuder rehabilitering i Stockholm för smärtpatienter och patienter med stressrelaterade besvär. Det är du som patient som väljer vilken enhet du önskar komma till.

 

Har du fått en remiss?

Då vill vi hälsa dig hjärtligt välkommen och hoppas att vi ska få bli ett av dina verktyg i din rehabiliteringsprocess.

Du kommer inom kort att bli kontaktad/få en kallelse till bedömningen inför rehab. Bedömningen sker under en dag där du enskilt träffar läkare, psykolog och fysioterapeut. Bedömningen avslutas med att du får sitta ner med hela teamet. Där tar vi tillsammans med dig beslut om en rehabilitering är en bra insats och när/hur vi ska planera den i tiden. Du får även möjlighet att ställa frågor till Rygginstitutets kunniga personal.

Rehabiliteringen utgår från dina behov och bygger på ett biopsykosocialt synsätt där vi sätter hela människan i centrum och arbetar beteendefokuserat. Den multimodala rehabiliteringen, med flera parallella insatser från olika kompetenser, planeras över en period om 8-12 veckor beroende på dina individuella behov och möjligheter.

Fyll i egenremiss för bedömning med Rygginstitutet

Egenremiss - Boka en tid! 

Går du omkring och upplever smärta eller utmattning, och tidigare insatser inte har hjälpt. Ett sämre mående som inte går över leder oftast till ökade problem. Tveka inte att kontakta oss för frågor eller för en bedömning.

Varför ska du välja Rygginstitutet?

Vi har drygt femtio års erfarenhet av att rehabilitera patienter med komplex och långvarig problembild.

Vi kan erbjuda en individinriktad rehabilitering där vi även nyttjar pedagogiska processer och dynamiken i gruppaktiviteter som en viktig del i rehabiliteringen.

Vi finns i en lugn och harmonisk skärgårdsmiljö som ger näring till både kropp och själ inom pendelavstånd från centrala city.

Då vi bedrivit rehabilitering över lång tid, finns det data på att vi har lyckats leverera och fortsätter att leverera stabila och goda forskningsresultat vad gäller rehabutfall. Dessa följs upp via bl a Nationella Smärtregistret, Stockholms Läns Landsting samt Försäkringskassan.

Vi har tillgång till en egen varmvattenbassäng som inbjuder till både träning och återhämtning.

Rygginstitutet har stor erfarenhet av olika arbetsmiljöer och arbetsplatser, Vi har rehabiliterings-koordinatorer som tillsammans med dig jobbar i nära samarbete med arbetsgivare, försäkringskassa och arbetsförmedling där det finns behov. Detta kan ske genom möten men också via arbetsplatsbesök.

Hur hittar du till oss?

Rygginstitutet i Ladvik ligger 2,5 mil från Stockholms centrum på väg ut mot Vaxholm. Du når oss med buss 670 som utgår från tekniska högskolan, avstigning hållplats Ladvik, Restid ca 25 min. Om du kommer med bil har vi goda förutsättningar för parkering.

Ersättning under rehabiliteringsperioden

Detta kan i första hand Försäkringskassan svara på. Har du en personlig handläggare så ring gärna dit och undersök förutsättningarna. Om du inte har en gällande sjukskrivning så kan vår läkare hjälpa dig med de intyg som behövs antingen det gäller sjukskrivning eller förebyggande ersättning. Frågor om sjukpenning från försäkringskassan tas upp vid bedömningstillfället.

 

Stockholm Rehabiliteringscenter | Rygginstitutet
Grupprehabilitering | Rygginstitutet

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Region