Många fysiska problem kan man själv behandla hemma, men vissa problem förvärras så mycket att man inte längre kan klara av sitt arbete eller enkla vardagssysslor i hemmet. Då kan det krävas specialistvård och ibland till och med operation. Rehabiliteringsprogram är något som också har visat sig vara en mycket effektiv behandlingsmetod för många patienter med ryggproblem. Fördelarna med rehabiliteringsprogram är många. Läkeprocessen går i regel snabbare och utvecklingen går tydligare att urskilja vilket ökar motivationen att fortsätta tills smärtorna helt och hållet har försvunnit. För bästa resultat bör ett rehabiliteringsprogrammet pågå kontinuerligt med regelbundna övningar. Obehandlade muskelsmärtor är inget man ska gå med för länge eftersom de kan leda till stelhet och kroniska problem. Fysisk terapi av ländryggen är ett effektivt sätt att behandla ryggproblem och kan vara ett sätt att undvika operation eller medicinering.

För att få rätt behandling är det allra bäst att uppsöka en ryggspecialist som kan ta reda på det bakomliggande problemet som är orsaken till ryggsmärtan. En specialist kan ge råd om behandling och även se till att rätt typ av rehabilitering skrivs ut. Behandlingsmetoderna som presenteras av läkare eller specialister bör grunda sig på de individuella problemen som patienten har så att behandlingen blir så effektiv som möjligt och kan leda till verklig återhämtning och ett förbättrat och stabilt hälsotillstånd.

Behöver man specialisthjälp för sina ryggproblem kan man vända sig till exempelvis Rygginstitutet som erbjuder olika typer av rehabilitering Stockholm som är anpassas efter olika hälsotillstånd. En rehabiliteringsprocess är ofta bäst om den inleds så tidigt som möjligt och anpassas efter de specifika behov och problem som patienten har. Effektiv träning som förbättrar styrkan i ländryggen och ökar rörligheten kan vara precis det som behövs för att lindra besvären. Eftersom det är lätt att hitta bra rehabilitering Stockholm behöver man inte oroa sig för att behöva gå med smärta i ryggen under en längre period, eller riskera att problemen blir bestående, vilket är risken om man inte behandlar ryggproblemen i tid.

Ett rehabiliteringsprogram innehåller ofta både fysisk träning och teori. Den fysiska träningen kan vara i form av individuell funktionsträning, stavgång, träning med våtväst, vattengympa och cirkelträning. Till teoridelen hör ofta genomgång av kroppens funktioner, smärthantering, friskvård, ergonomi, arbetsteknik och avslappning. Tillsammans skapar detta en medvetenhet om kroppen och vad som kan påverka rörlighet och hälsotillstånd, vilket minskar risken för framtida ryggproblem markant och ger patienten självsäkerhet och framtidstro.

Författare: Karin Bäckström

”Författarens åsikter är helt sina egna och speglar nödvändigtvis inte åsikterna hos Rygginstitutet”