En god hälsa är grunden till ett gott liv. En dålig hälsa påverkar inte bara kroppen utan hela livet. Svårigheter att arbeta påverkar den personliga ekonomin och även livskvaliteten. Men hälsa är mer än bara en sund kropp. Även den psykiska hälsan är viktig för hälsan i ett helhetsperspektiv, eftersom fysisk ohälsa kan påverka den psykiska hälsan och tvärt om. Därför är det viktigt att behandla problem oavsett om de är fysiska eller psykiska.

Ryggvärk är ett fysiskt problem som många låter vara obehandlat eller inte tar på tillräckligt stort allvar. Ryggproblem har ofta en mycket specifik orsak som man inte kan åtgärda med värktabletter eller krämer. Orsaken kan vara dålig eller felaktig arbetsställning, tungt arbete, stress eller inre faktorer. För att bli av med problemen för gott är det viktigt att få rätt ryggbehandling som fokuserar på att ta reda på och behandla orsaken till problemet.

Smärta i rygg och nacke kan behandlas på olika sätt exempelvis genom vila, träning eller stressbehandling. För den som är i behov av rehabilitering i Vaxholm finns alternativet att vända sig till Rygginstitutet. Ofta kan det vara bra att komma till en annan miljö för att verkligen komma igång med rehabiliteringen. Hemma kan det vara lätt att distraheras av andra saker som jobb eller hushållsarbete som stör rehabiliteringsprocessen. Dessutom blir rehabiliteringen mer effektiv med erfarna läkare och fysioterapeuter som kan ta fram träningsprogram som är anpassade efter individuella behov. Att söka upp en bra rehabilitering i Vaxholm är alltså på flera sätt bättre än att stanna hemma och behandla sig själv.

Hos Rygginstitutet inleds varje rehabiliteringsprocess med en utredning tillsammans med läkare, fysioterapeut och psykolog. Efter utredningen tas en behandlingsplan fram som kan innehålla fysisk träning, undervisning i ryggens olika delar och vad som orsakar smärtan, samtal och utbildning i säkra lyft och arbetsställningar som innebär mindre påfrestning för ryggen. Rygginstitutets rehabilitering i Vaxholm passar alla som har någon form av ryggrelaterade problem. Eftersom även stress kan vara en faktor som leder till ryggsmärta erbjuder de även stressbehandlingsprogram. Rehabiliteringsperioden är i regel 4-6 veckor, men kan pågå i upp till 12 veckor vid behov. För att få komma till Rygginstitutet får man först vända sig till sin läkare eller vårdcentral som kan skriva en remiss.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”