Rehabiliterande insatser

Ifall ohälsa är ett faktum och en medarbetare behöver rehabiliterande insatser kan Rygginstitutet hjälpa till. Med 60 års erfarenhet av smärtrehabilitering är Rygginstitutet inte bara en ledande aktör inom området, utan vi präglas också av en ständig nyfikenhet och strävan efter utveckling, där vi aktivt bidrar till pågående forskning. Sedan många år tillbaka rehabiliterar vi även patienter med utmattningssyndrom och stressproblematik.

Våra rehabiliteringsprogram

Genom att erbjuda professionell rehabilitering kan vi hjälpa anställda till förbättrat välmående, återfå arbetsförmåga samt minska risken för långvarig sjukskrivning, vilket är avgörande för deras livskvalitet både på och utanför arbetsplatsen. Rygginstitutet har generösa lokaler för att bedriva rehabilitering. I naturskön miljö finns gym, gympasal, ergonomihall, varmvattenbassäng, motionsspår, matsal och föreläsningssalar.

För mer information och kostnadsförslag kontakta oss via formuläret längre ned på sidan, alternativt per telefon 08 544 311 10. Rygginstitutet erbjuder flera olika rehabiliterande insatser.

Fyra veckors rehabiliteringsprogram vid långvarig stress
Denna behandling/kurs riktar sig till medarbetare som har ökad korttidsfrånvaro och stressrelaterad ohälsa. Genom denna kurs minimeras risken för ökad fysisk och psykisk ohälsa och långvarig sjukskrivning. Medarbetaren får stöd av ett multimodalt team bestående av sjukgymnast, psykolog/psykoterapeut och rehabkoordinator. Rehabiliteringen sker i grupp men med individuellt stöd av teamet. Efter avslutad kurs har medarbetare fått med sig en ökad kroppskännedom och stresshanteringsstrategier. Kursen avslutas med ett samverkansmöte med arbetsgivare och eventuellt externa aktörer för att främja en mer hållbar arbetssituation. Detta program är inspirerat av vårt gemensamma projekt med Karolinska Institutet (länk)
Fyra veckors rehabiliteringsprogram vid långvarig smärta
Denna behandling/kurs riktar sig till medarbetare som har ökad korttidsfrånvaro på grund av smärtproblematik. Genom denna kurs minimeras risk för ökad ohälsa och långvarig sjukskrivning. Medarbetaren får stöd av ett multimodalt team bestående av sjukgymnast, psykolog/psykoterapeut och rehabkoordinator. Rehabiliteringen sker i grupp men med individuellt stöd av teamet. Efter avslutad kurs har medarbetarna fått med sig kunskap om ergonomi, ökad kroppskännedom samt smärthanteringsstrategier.
Individuella rehabinsatser
För de medarbetare som behöver mer specifika och skräddarsydda rehabiliteringsåtgärder erbjuder vi individuella rehabinsatser. Dessa insatser planeras och genomförs i samråd med ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, psykolog/psykoterapeut, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska – utifrån individens behov. Målet är att erbjuda en helhetslösning som adresserar den enskildes specifika behov, vilket kan inkludera allt från medicinsk behandling och psykoterapi till ergonomisk rådgivning och fysisk rehabilitering.

Varför Rygginstitutet?

Lång och bred erfarenhet

Rygginstitutet har gjort rehabiliterande insatser för mer än 60 000 patienter och har 60 års erfarenhet av smärtrehabilitering. Sedan många år tillbaka rehabiliterar vi även patienter med utmattningssyndrom och stressproblematik. Till oss kommer patienter från alla sektorer inom arbetsmarknaden. När det kommer till ergonomi är dessa grupper överrepresenterade: personal inom vård och omsorg, skola, byggsektor och industri samt administration.

Skräddarsydda lösningar

Varje företag är unikt, och vi anpassar våra tjänster efter era specifika behov och utmaningar. Oavsett om det handlar om ergonomiska insatser, att minska stress eller att främja en god kommunikation på arbetsplatsen, så skräddarsyr vi en plan som passar er.

Förbättrad produktivitet och lönsamhet

Genom att investera i er medarbetares hälsa och välbefinnande kan ni se fram emot ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Våra program och åtgärder är utformade för att skapa långsiktiga resultat som gynnar både era medarbetare och er affärsverksamhet.

REHABILITERINGSSTÖD FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSA & AFA FÖRSÄKRING

Rygginstitutet är en godkänd anordnare från Försäkringskassan. Detta innebär att företaget kan ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Stödet finns för att underlätta för en medarbetare som har eller riskerar att få nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada. Du kan få bidrag från Försäkringskassan för hälften av kostnaden upp till ett fast belopp.

Företaget kan även få rehabiliteringsstöd från AFA Försäkring, ifall kollektivavtal finns. Med rehabiliteringsstödet kan ni få ersättning för tidiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro eller för insatser för att förkorta en sjukskrivning hos en anställd. Stödet ersätter kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Det kan till exempel vara samtalsstöd och stress- och livsstilsförändringskurser.

Kontakta oss
Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss. Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012