Psykologisk behandling

KBT behandling

KBT behandling är något som ofta används vid psykisk ohälsa, bland annat har behandlingsformen visat sig ha goda resultat på den som lider av smärta, ångestsyndrom och depression. Kognitiv Beteendeterapi, KBT, är ett samlingsnamn för flera olika grenar av terapi som har sitt ursprung ur kognitiv psykologi och inlärningpsykologi.KBT fokuserar på lösa problem i nutiden för att skapa en funktionell och stabil vardag och är inte alltid inriktad på problem i dåtid, tillskickad från vissa andra behandlingsformer. Det kan t.ex. handla om att lära sig nya sätt att hantera sina tankar, känslor och beteenden. Om en person exempelvis lider av social fobi är KBT en vanlig behandlingsform som syftar på att hjälpa individen ta sig ur sin fobi genom att stegvis och långsamt göra sådant som kan verka läskigt, man utsätter sig gradvis för det som man är rädd för, s.k. exponering.

Kognitiv terapi behandling

Kognitiv terapi behandling går ut på att man förstår samband mellan tanke och känsla. En person kan snabbt få negativa tankar som direkt övergår i en känsla, exempelvis nedstämdhet, oro eller stress. Med KBT får individen lära sig nya sätt att hantera och förhålla sig till sina tankar och känslor. Man får även tillgång till specifika redskap som hjälper individen att fokusera mer på nuet och det som kan leda till en mer aktiv och välmående vardag.

Det finns ofta ett konkret mål med kognitiv terapi behandling, och man får i många fall arbeta med hemuppgifter mellan mötena. 

Här är några vanliga uppgifter man kan få göra när man går i kognitiv terapi behandling: 

  • Anteckna tankar som uppkommer i specifika situationer. 
  • Göra sådant som du brukar undvika på grund av obehag. 
  • Träna på olika situationer genom rollspel.

Kognitiv beteendeterapi – modeller och metoder

KBT är idag ett samlingsbegrepp av flera olika metoder. Till exempel är Acceptance and CommitmentTherapy, ACT, en sorts KBT där man arbetar med beteendeförändring, acceptans och förtydligande av de egna värderingarna som en guide till hur man kan hantera livsval och det egna agerandet. Kognitiv beteendeterapi innehåller ofta olika komponenter såsom beteendeaktivering, beteendeexperiment och olika former av avslappningsövningar eller mindfulness. I de flesta fall är psykologisk behandling en del av ettrehabiliteringsprogram.KBT, ofta med inriktningen ACT, är den modell som vi på Rygginstitutet i Stockholm använder i våra rehabiliteringsprogram.

FAQ om KBT

För dig som vill veta mer om KBT har vi sammanställt några av de mest ställda frågorna rörande ämnet.

Vad är KBT behandling?

KBT behandling är en behandlingsform där man fokuserar på nuet och framtiden istället för att gräva i det förflutna. Man hittar lösningar och nya sätt att handskas med negativa beteende- och tankemönster. Du kan få KBT behandling online om du tycker det är jobbigt att besöka en mottagning.

Vad är KBT psykolog?

En KBT psykolog är en psykolog som arbetar med just kognitiv beteendeterapi.

Vad är KBT terapi?

KBT terapi hjälper individen att hantera och förhålla sig till sina problem, oavsett om det handlar om panikattacker, social fobi eller oro, eller nedstämdhet eller depression.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012