Behandling av Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa blir allt vanligare anledning till sjukskrivning, Försäkringskassan uppger att mellan 2010 och 2019 har andelen sjukfall pga psykisk ohälsa ökat från 32 procent till 49 procent. Anledningen tros vara ökade krav på arbetsmarknaden i kombination med ökad stress, det finns även en överrepresentation av kvinnor i denna grupp. Men psykisk ohälsa kan också vara symptom på underliggande psykiatrisk problematik, exempelvis ångest och depression. Eftersom psykisk ohälsa är ett så pass brett område är det viktigt att göra en noggrann bedömning av problematiken innan rätt behandling kan ges.  Vid psykisk ohälsa är behandling i form av terapi, ibland i kombination med läkemedel, vanligt förekommande.

 

Rehabilitering psykisk ohälsa

Rehabilitering av psykisk ohälsa kan ta olika lång tid. Ofta beror det på i vilket skede du sökte hjälp. Många har gått med psykisk ohälsa i många år, då kan det krävas längre tid för rehabilitering av psykisk ohälsa. Tanken med vår behandling av psykisk ohälsa på Rygginstitutet är att stegvis återhämta sig och börja må bättre, att hitta en vardag som fungerar och är bra för dig.

 

Olika terapier vid psykisk ohälsa

Beroende på vad som orsakar psykisk ohälsa kan själva behandlingsformen variera. Vanligt är behandling i form av olika terapier vid psykisk ohälsa. Kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk psykoterapi är exempel på olika terapier vid psykisk ohälsa, men det finns ett stort urval av andra terapimetoder. Behandlingen kan ges av en psykolog, psykoterapeut eller annan utbildad yrkeskategori såsom kurator och kan ges individuellt eller i grupp.

Vid psykisk ohälsa anpassas behandling efter den individuella personens situation och behov. Olika terapier passar för olika situationer, typ av psykisk ohälsa såväl som orsaken till den psykiska ohälsan spelar in i valet av behandling .

 

När kan man behöva behandling av psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa kan yttra sig på flera olika sätt. Om du känner igen dig själv i en eller flera av följande beskrivningar av psykisk ohälsa sök behandling så snart som möjligt.

Tecken på psykisk ohälsa:

  • Du har känt dig “tom” eller nedstämd under en längre tid som inte går över
  • Du känner dig deprimerad eller har ångest
  • Du har svårt att lita och komma överens med andra människor
  • Du är beroende av alkohol eller spel om pengar
  • Du är stressad eller har svårt att sova eller koncentrera dig
  • Du lider av tvångstankar, ätstörningar eller självskadande beteende
  • Du mår i allmänhet dåligt utan att du vet varför

FAQ om psykisk ohälsa

Det finns mängder av frågor som dyker upp om man lider av psykisk ohälsa. ”Är jag onormal?”, ”Hur länge kommer jag må såhär?” och liknande. Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som indikerar att någon inte mår bra rent psykiskt. Det kan handla om depression, stress, ångest eller andra problem.

Vårdgivare för psykisk ohälsa

Det finns många bra vårdgivare för långvarig smärta, utbrändhet och psykisk ohälsa där du kan få möjlighet att gå ett individuellt anpassat program, med fokus på återhämtning, beteendeförändring, samtalsterapi, rörelse och motion och ibland även läkemedel.

Symtom psykisk ohälsa

Symptomen för psykisk ohälsa kan yttra sig på många olika sätt, bland annat genom ångest eller oro, nedstämdhet eller depression, värk eller smärta, förhöjd puls, hjärtklappning, huvudvärk, illamående m.m. Det kan vara framförallt kroppsliga symtom eller mestadels psykiska symptom.

Hur kan man förebygga psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa behandling- För att förebygga sjukdom kan se olika ut beroende på vilka besvär man har. Det är dock bra att generellt försöka separera jobb och fritid, få tillräckligt mycket sömn varje natt, att röra på sig varje dag. En bra start kan vara att prova att utöva mindfulness, det finns många bra böcker och appar som kan hjälpa dig komma igång.

Lider du av någon form av psykisk ohälsa?

Om du lider av psykisk ohälsa i anknytning till utmattningssyndrom och stressrelaterade åkommor, kontakta Rygginstitutet. Vi erbjuder multimodal rehabilitering vid psykisk ohälsa vid ångest och panikångest till följd av långvarig svår stress eller andra påfrestningar. 

Vad är psykiska hälsorisker?

Psykiska hälsorisker som riskerar att drabba människor som lider av psykisk ohälsa är till exempel en ökad risk att drabbas av diabetes och hjärtsjukdomar.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Egenremiss för dig som bor i region Stockholm

För snabbast hjälp rekommenderar vi att du fyller i formuläret här på sidan.

OBS! Om du inte bor i region Stockholm behöver du en läkarremiss.

Det är viktigt att vi får en bakgrund av dina besvär, tidigare behandlingar, eventuella medicineringar och vad du förväntar dig av en rehabilitering hos oss.

Vi önskar också att du kryssar i att vi får gå in i din journal och inhämta tidigare information/medicinsk bakgrund.

Denna egenremiss kan du skicka om du önskar kontakt för rehabilitering av långvarig smärta och / eller utmattningssyndrom.
Vi arbetar inte med att ta prover, skicka på röntgen eller annan biofysiologisk utredning, dessa bör vara utförda via husläkare innan en remiss skickas till Rygginstitutet.

Ladda ner manuellt
Du kan också ladda ner dokumentet nedan som du sedan skriver ut, fyller i och skickar in. Det tar givetvis betydligt längre tid och därför rekommenderar vi att du fyller i formuläret istället.

Ladda ner, skriv ut, fyll i och skicka.

Egenremiss – Fyll i det här formuläret:

Samtycker du till att vi tar del av dina journalanteckningar i Take Care Stockholms landsting?

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012