Psykisk ohälsa behandling

Psykisk ohälsa blir en allt vanligare anledning till sjukskrivning, Försäkringskassan uppger att mellan 2010 och 2019 har andelen sjukfall pga psykisk ohälsa ökat från 32 procent till 49 procent. Anledningen tros vara ökade krav på arbetsmarknaden i kombination med ökad stress, det finns även en överrepresentation av kvinnor i denna grupp. Men psykisk ohälsa kan också vara symptom på underliggande psykiatrisk problematik, exempelvis ångest och depression. Eftersom psykisk ohälsa är ett så pass brett område är det viktigt att göra en noggrann bedömning av problematiken innan rätt behandling kan ges. Vid psykisk ohälsa är behandling i form av terapi, ibland i kombination med läkemedel och fysisk aktivitet, vanligt förekommande.

Rehabilitering psykisk ohälsa

Rehabilitering av psykisk ohälsa kan ta olika lång tid. Ofta beror det på i vilket skede du sökte hjälp. Många har gått med psykisk ohälsa i många år, då kan det krävas längre tid för rehabilitering av psykisk ohälsa. Tanken med vår behandling av psykisk ohälsa på Rygginstitutet är att stegvis återhämta sig och börja må bättre, att hitta en vardag som fungerar och är bra för dig.

 

Olika terapier vid psykisk ohälsa

Beroende på vad som orsakar psykisk ohälsa kan själva behandlingsformen variera. Vanligt är behandling i form av olika terapier vid psykisk ohälsa. De vanligaste inriktningarna är Kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk psykoterapi. Inom dessa finns sedan flera olika terapiformer som är anpassade efter den specifika problematiken.  Behandlingen kan ges av en psykolog, psykoterapeut eller annan utbildad yrkeskategori såsom kurator och kan ges individuellt eller i grupp.

Vid psykisk ohälsa anpassas behandlingen efter den individuella personens situation och behov. 

 

Medicinsk behandling av psykisk ohälsa

Medicinsk behandling av psykisk ohälsa syftar på rehabilitering och läkning i olika former inklusive terapi, gruppbehandlingar och läkemedel.

Tidigare erfarenheter och ålder avgör hur en medicinsk behandling av psykisk ohälsa ser ut och vilken behandling som är mest relevant för dig. Vid svår depression kombinerar man ofta terapi med antidepressiva läkemedel, men för många kan man bli frisk helt utan medicin. Terapi kan ses som en långsiktig lösning, likt ett vaccin för depression, medan läkemedel enbart ger en tillfällig lättnad från symtomen och löser inte de underliggande problemen för det dåliga måendet. 

När kan man behöva behandling av psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa kan yttra sig på flera olika sätt. Om du känner igen dig själv i en eller flera av följande beskrivningar av psykisk ohälsa sök behandling så snart som möjligt.

Tecken på psykisk ohälsa:

  • Du har känt dig “tom” eller nedstämd under en längre tid som inte går över
  • Du känner dig deprimerad eller har ångest
  • Du har svårt att lita och komma överens med andra människor
  • Du är beroende av alkohol eller spel om pengar
  • Du är stressad eller har svårt att sova eller koncentrera dig
  • Du lider av tvångstankar, ätstörningar eller självskadande beteende
  • Du mår i allmänhet dåligt utan att du vet varför

FAQ om psykisk ohälsa

Det finns mängder av frågor som dyker upp om man lider av psykisk ohälsa. ”Är jag onormal?”, ”Hur länge kommer jag må såhär?” och liknande. Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som indikerar att någon inte mår bra rent psykiskt. Det kan handla om depression, stress, ångest eller andra problem.

Vårdgivare för psykisk ohälsa

Det finns många bra vårdgivare om du behöver rehabilitering för långvarig smärta, utbrändhet och psykisk ohälsa där du kan få möjlighet att gå ett individuellt anpassat program, med fokus på återhämtning, beteendeförändring, samtalsterapi, rörelse och motion och ibland även läkemedel.

Vilka är de vanligaste symtomen vid psykisk ohälsa?

Symptomen för psykisk ohälsa kan yttra sig på många olika sätt, bland annat genom ångest eller oro, nedstämdhet eller depression, värk eller smärta, förhöjd puls, hjärtklappning, huvudvärk, illamående m.m. Det kan vara framförallt kroppsliga symtom eller mestadels psykiska symptom.

.

Hur kan man förebygga psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa behandling- För att förebygga sjukdom kan se olika ut beroende på vilka besvär man har. Det är dock bra att generellt försöka separera jobb och fritid, få tillräckligt mycket sömn varje natt, att röra på sig varje dag. En bra start kan vara att prova att utöva mindfulness, det finns många bra böcker och appar som kan hjälpa dig komma igång.

Lider du av någon form av psykisk ohälsa?

Om du lider av psykisk ohälsa i anknytning till utmattningssyndrom och stressrelaterade åkommor, kontakta Rygginstitutet. Vi erbjuder multimodal rehabilitering vid psykisk ohälsa vid ångest och panikångest till följd av långvarig svår stress eller andra påfrestningar. 

Vad är psykiska hälsorisker?

Psykiska hälsorisker som riskerar att drabba människor som lider av psykisk ohälsa är till exempel en ökad risk att drabbas av diabetes och hjärtsjukdomar.

Vad är en medicinsk behandling för psykisk ohälsa?

Medicinsk behandling för psykisk ohälsa syftar till medicinska insatser som inkluderar allt från terapi till läkemedel eller gruppbehandlingar. En medicinsk behandling inleds efter en fastställd diagnos.

Hur ska man bemöta en person med psykisk ohälsa?

Att bekräfta, lyssna och visa förtroende är bland de bästa sakerna du kan göra när en närstående lider av psykisk ohälsa. Var inte dömande, försök att bekräfta att du förstår att personen inte mår bra.

Jag har psykisk ohälsa, behöver jag behandling?

Om du mår dåligt kan det vara en god idé att påbörja någon typ av behandling. Din läkare/behandlare gör tillsammans med dig en plan för hur behandlingen ska läggas upp. Behandling av psykisk ohälsa anpassas bland annat efter hur dina besvär ser ut idag, vilka erfarenheter du har med dig sedan tidigare och hur det ser ut omkring dig idag.

Vilken typ av terapi används för rehabilitering av psykisk ohälsa?

Det finns olika terapier för psykisk ohälsa varav Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk psykoterapi är vanligt. Däremot anpassas alltid behandlingen efter varje persons unika situation.

Vilka läkemedel är vanliga vid psykisk ohälsa?

Om en läkare bedömt att man är deprimerad finns antidepressiva läkemedel, till exempel SSRI, SNRI och TCA.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Egenremiss för dig som bor i region Stockholm

För snabbast hjälp rekommenderar vi att du fyller i formuläret här på sidan.

OBS! Om du inte bor i region Stockholm behöver du en läkarremiss.

Det är viktigt att vi får en bakgrund av dina besvär, tidigare behandlingar, eventuella medicineringar och vad du förväntar dig av en rehabilitering hos oss.

Vi önskar också att du kryssar i att vi får gå in i din journal och inhämta tidigare information/medicinsk bakgrund.

Denna egenremiss kan du skicka om du önskar kontakt för rehabilitering av långvarig smärta och / eller utmattningssyndrom.
Vi arbetar inte med att ta prover, skicka på röntgen eller annan biofysiologisk utredning, dessa bör vara utförda via husläkare innan en remiss skickas till Rygginstitutet.

Ladda ner manuellt
Du kan också ladda ner dokumentet nedan som du sedan skriver ut, fyller i och skickar in. Det tar givetvis betydligt längre tid och därför rekommenderar vi att du fyller i formuläret istället.

Ladda ner, skriv ut, fyll i och skicka.
Egenremiss – Fyll i det här formuläret:

Samtycker du till att vi tar del av dina journalanteckningar i Take Care Stockholms landsting?

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012