Att lida av ryggont är mycket vanligt. Smärtan sitter ofta i ryggpartiets nedre del, i den så kallade ländryggen, men många har också besvär i andra delar av ryggen. Värken kan vara dovt malande, plötslig eller ihållande, vilket leder till påfrestningar i vardagen och en påtagligt försämrad livskvalitet. I de flesta fall försvinner smärtan av sig själv, men vid långvariga ryggbesvär kan man behöva ta hjälp av professionell och diagnostisk kunskap.

 
Vilka är symtomen för ryggbesvär?

Symtomen för ländryggsproblematik är vanligtvis att man känner en eskalerande smärta och trötthet i ryggen. Symtomen kan även vara stelhet och ökad smärta vid exempelvis tyngre belastning eller vid rotation av ländryggen. Besvären kan dessutom ta form genom utstrålande smärta till ljumskar och sätesmuskel.

Orsaker till ryggbesvär i ländrygg

Ryggbesvär i ländrygg kan ha en lång rad olika orsaker:

  • Dels kan besvären orsakas av skador på kroppens leder och kotor. Smärta som föranleds från skelettet kan till exempel handla om fysiska skador, åldersförändringar och benskörhet.
  • Smärtan kommer i vissa fall från diskarna som ligger mellan kroppens kotor. Diskarna påverkas av åldersförändringar och kan tidigt bli slitna eller inflammerade.
  • Ryggbesvär i ländrygg kan även härstamma från spända eller svaga muskler i ryggpartiet. Om man belastar ryggen och musklerna fel eller är mycket stillasittande kan värk ofta förekomma.
  • Om nerver blir irriterade eller hamnar i kläm på grund av tidigare nämnda orsaker, kan man drabbas av smärtor i rygg som strålar ner till gluteusområdet. 

Hur man förebygger ryggbesvär

Styrka och god rörlighet är centralt för att hålla ryggbesvären i schack. Därav är den bästa förebyggande åtgärden att jobba för att få en stark och smidig kropp. Det uppnås genom variationsrik och smart träning. Både promenader, träningspass på gym och yoga hjälper dig att förebygga ryggbesvär i ländrygg. Utöver fysisk aktivitet är alltid sömn och bra kost viktigt för att bibehålla en frisk kropp.

Övningar för att behandla smärta i ländryggen

Det finns många enkla och effektiva övningar man själv kan göra för att minska värken i ryggen. Här är några saker som fungerar bra: 

  • Stretchning av baksida lår och sätesmuskler
  • Höftlyft
  • Höftböjningar
  • Avlastning för ländrygg. Att lägga sig ner på golvet och vila benen på en hög stolen stund minskar belastningen i ryggen

Har du ryggbesvär? 

På Rygginstitutet går vi igenom din sjukdomshistoria och utför noggranna undersökningar av bland annat ryggparti för att lokalisera ursprunget för smärtan. Vi hjälper dig att lindra och behandla dina ryggbesvär och arbetar för att du ska bli smärtfri. Du får utöver lämplig behandling även redskap och råd för hur du på bästa sätt avlastar ländryggen och förebygger ryggbesvär. 

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller för en bedömning.