Preventiva hälsoinsatser

Insatser för en god arbetsmiljö är en investering i både personalens hälsa och företagets framgång. Genom att agera innan ohälsa uppstår kan ert företag undvika kostsamma förluster och sjukskrivningar. Ju större trygghet, trivsel och välbefinnande hos personal desto bättre produktivitet och effektivitet. Genom att aktivt arbeta förebyggande visar ni på att medarbetarnas säkerhet och välbefinnande är en prioritet för er.

Våra tjänster

 
Vi på Rygginstitutet är övertygade om att förebyggande arbete är nyckeln till långsiktig framgång och hållbarhet för företag. Genom att agera i förebyggande syfte kan ni fokusera på att hitta nya möjligheter och förbättringar som kan driva företaget framåt, istället för att spendera energi på att hantera kriser.

Rygginstitutet erbjuder insatser gentemot både organisationer och individer. Vi erbjuder bland annat kurser inom ergonomi och stresshantering. För mer information och kostnadsförslag kontakta oss via formuläret längre ned på sidan, alternativt per telefon 08 544 311 10.

Förebyggande rehabprogram
Detta rehabprogram är mer omfattande än enstaka insatser, men passar väl för medarbetare som fortfarande kan arbeta. Rehabprogrammet pågår under sju veckor och sker i gruppformat.

Upplägget innefattar delar på plats hos oss kombinerat med digitala träffar. Logi och mat ingår.

Föreläsningar
Stresshantering & återhämtning: Föreläsning om hur stress påverkar oss och vikten av återhämtning. Föreläsningen ger konkreta tips och råd på hur medarbetaren kan förhålla sig till stress både i arbets- och privatliv.

Kostföreläsning: Osunda kostvanor är tillsammans med tobak den största riskfaktorn för ohälsa i Sverige. Denna föreläsning ger grunder i hållbar kosthållning utifrån vetenskaplig evidens.

Sömn: Denna föreläsning belyser sömnens kritiska roll för mental och fysisk återhämtning, samt erbjuder insikter i hur man förbättrar sömnkvaliteten för ökat välmående.

Fysisk aktivitet för ökat välmående: Hur fysisk aktivitet motverkar fysisk och psykisk ohälsa samt hur man kan få till en långsiktig balans i kombination med vardagslivet.

Endagsutbildning på Rygginstitutet
Arbetsgivare kan boka in enskilda medarbetare för ergonomisk heldagsutbildning i Rygginstitutets lokaler. Utbildningen sker i gruppformat, men med individuella anpassningar. Därefter sker återkoppling till ansvarig arbetsgivare kring vidare rekommendationer.
Arbetsgivare kan anmäla till ett flertal datum då utbildningen sker löpande. Flera arbetsgivare kan anmäla till samma datum då denna endagsutbildning inte är inriktad mot specifik arbetsplats.

Varför Rygginstitutet?

Lång och bred erfarenhet

Vi har gjort rehabiliterande insatser för mer än 60 000 patienter. Med 60 års erfarenhet av smärtrehabilitering är Rygginstitutet inte bara en ledande aktör inom området, utan vi präglas också av en ständig nyfikenhet och strävan efter utveckling, där vi aktivt bidrar till pågående forskning. Sedan många år tillbaka rehabiliterar vi även patienter med utmattningssyndrom och stressproblematik. En sund arbetsmiljö handlar om att se både till den fysiska och ergonomiska arbetsmiljön såväl som OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö).

Skräddarsydda lösningar

Varje företag är unikt, och vi anpassar våra tjänster efter era specifika behov och utmaningar. Oavsett om det handlar om ergonomiska insatser, att minska stress eller att främja en god kommunikation på arbetsplatsen, så skräddarsyr vi en plan som passar er. Vi kan hjälpa er både utifrån ett förebyggande och behandlande perspektiv. Hos oss finns läkare, fysioterapeut, psykolog, ergonom, arbetsterapeut, rehabkoordinator och sjuksköterska tillgängliga.

Förbättrad produktivitet och lönsamhet

Genom att investera i er medarbetares hälsa och välbefinnande kan ni se fram emot ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Våra program och åtgärder är utformade för att skapa långsiktiga resultat som gynnar både era medarbetare och er affärsverksamhet.

REHABILITERINGSSTÖD FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSA & AFA FÖRSÄKRING

Rygginstitutet är en godkänd anordnare från Försäkringskassan. Detta innebär att ert företag kan ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Stödet finns för att underlätta för en medarbetare som har eller riskerar att få nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada. Du kan få bidrag från Försäkringskassan för hälften av kostnaden upp till 20 000 kr per anställd och år (max 200 000 per år).

Företaget kan även få rehabiliteringsstöd från AFA Försäkring, ifall kollektivavtal finns. Med rehabiliteringsstödet kan ni få ersättning för tidiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro eller för insatser för att förkorta en sjukskrivning hos en anställd. Stödet ersätter kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Det kan till exempel vara samtalsstöd och kurser inom stress och livsstilsförändring

Mer information kring detta går att läsa på Försäkringskassans och AFAs hemsida.

Kontakta oss
Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012