Patienter Övriga landet

Har du haft smärta under längre tid som påverkar din livssituation negativt?

På Rygginstitutet kan du erbjudas en sammanhållen rehabiliteringsperiod där vi arbetar beteendefokuserat med målet att du bättre ska kunna hantera dina besvär och fungera. Rehabperioden är i regel 4-6 veckor.

Idag finns det något som heter rehabiliteringsgarantin och uppfyller du villkoren i den så har du rätt att få gå en rehabilitering motsvarande den som finns på Rygginstitutet. (MMR2). Det grundläggande som gäller är

  • Kvinnor och män i åldern 16-67 år med icke specificerad långvarig smärta i rygg, axlar, nacke.
  • Att smärtan varat under mer än tre månader
  • Att smärtan och dess konsekvenser är av sådan dignitet att det i hög grad påverkar ditt dagliga liv
  • Att det finns en potential för ett aktivt förändringsarbete trots den smärta du har med målet att bibehålla öka din arbetsförmåga.
  • Att du som patient inte har någon annan sjukdom/annat tillstånd som förhindrar rehab.

Det finns olika sätt för dig att få komma till oss på Rygginstitutet och det är framförallt avhängigt var i landet du bor. Rehabilitering kan erbjudas i framförallt Sundsvall och Växjö, men kan även vara möjligt i Stockholm och Göteborg om det ligger närmare din bostadsort. Gå in och läs på den ort som ligger närmast där du bor så ser du vilka möjligheter som finns för just dig?

Hur går utredningen till?

I en SLU träffar du enbart en läkare och utredningen tar några timmar.

I en TMU kommer du att träffa fyra professioner. Du träffar en läkare som även är huvudansvarig för utredningen., utöver det träffar du en arbetsterapeut, en fysioterapeut (dvs sjukgymnast) och en psykolog. Utredningen är i regel planerad över två dagar och kommer du långt ifrån har du möjlighet att bo kvar hos oss utan någon kostnad för dig. Du får självklart även mat och enklare fika när du är hos oss, det ingår.

I en AFU träffar du i regel enbart en läkare. Läkaren kan dock efter att ha träffat dig vilja ha hjälp av någon annan profession (arbetsterapeut, psykolog eller fysioterapeut). Om så blir fallet så får du troligen komma tillbaka en annan dag.

Vilken ersättning får jag under rehabiliteringen?

De flesta som kommer till oss på rehabilitering får under rehabperioden något som kallas förebyggande sjukpenning. Det är en ersättning som alla som har en sjukpenninggrundade inkomst har rätt till och ersättningen är lika stor som när du är sjukskriven. Det kan även vara möjligt att vara sjukskriven alternativt att du får aktivitetsersättning via arbetsförmedlingen. Fråga oss gärna om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall, men din läkare på VC eller koordinatorn bör kunna ge dig den information och de intyg du behöver. Tänk dock på att inte vänta för länge med att ordna detta. Handläggningstiden på försäkringskassan kan vara upp till 30 dagar.

I de flesta fall kan du få hjälp med sjukresor för att ta dig till och från Rygginstitutet. Kolla med ditt landsting vad som gäller just där.

Har försäkringskassan talat om för dig att du ska på en utredning?

Då kan det ta bara några dagar innan vi hör av oss till dig med en kallelse. Om du har förhinder måste du kontakta din handläggare och få förhindret godkänt, då vi inte har rätt att godkänna. Vårt uppdrag är att vi ska leverera ett svar till försäkringskassan inom 25 arbetsdagar från det att vi fått beställningen så vi har inte möjlighet att skjuta fram din tid utan att ha haft dialogen med försäkringskassan.

Om du tillhör landstinget i Västernorrland, Jämtland, Kronoberg eller Kalmar kan det bli aktuellt att du blir kallad till Rygginstitutet för en utredning.

Rygginstitutet genomför tre olika typer av utredningar (AFU, TMU och SLU) som beställs av försäkringskassan i syfte att utreda aktivitetsförmågan. Med utredningen som en del i sina underlag i ditt ärende så tar Försäkringskassan beslut om din arbetsförmåga och rätten till sjukpenning. Vi från Rygginstitutet får inte uttala oss om din arbetsförmåga, enbart din aktivitetsförmåga.