För dig med ryggont kan det vara helt nödvändigt att ta ärendet via Försäkringskassan för rätt hjälp. Men vilka typ av försäkringsmedicinska utredningar krävs då för att du ska komma vidare till smärtlindring och rehabilitering?

Jo, först ut som försäkringsmedicinsk utredning är den teambaserade utredningen, som går ut på att ett team, som ofta består av arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog, går igenom situationen och utvärderar din arbetsförmåga utifrån dagsläget. Denna typ av utredning kommer dock enligt Försäkringskassan fasas ut och ersättas av en så kallad AFU under hösten 2018.

Vad är då en AFU? En AFU är en aktivitetsförmågeutredning, och det är en standardiserad typ av utredning, vilket innebär att den ser likadan ut för alla försäkrade. Syftet med en AFU är att få koll på vilken arbetsförmåga den försäkrade har, och att jämföra detta med vad ett arbete kräver. Detta görs genom att beskriva funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, men det poängterar även den försäkrades förmåga till aktivitet, alltså friskhetsgraden.

Det finns dessutom en annan typ av utredning, kallad SLU – särskilt läkarutlåtande – som kan utföras i samarbete med Försäkringskassan. En läkare gör då en utredning av sjukdomssituationen, och denna typ av utredning används mest i fall av långvarig sjukdom. Även denna typ av undersökning kommer att fasas ut under 2018 enligt Försäkringskasssan.

För att man ska kunna göra en av dessa utredningar, måste man använda sig av någon av de vårdgivare som Landstinget i ens upptagningsområde har avtal med. Den som är försäkrad kan be Försäkringskassan om speciella kliniker, som man tror kan ha bättre förståelse för ens speciella sjukdom eller skada. För den som har problem med ryggen och rörelseapparaten kan det vara en bra idé att ta kontakt med någon som har specialistkompetens inom detta område. Här kan man själv göra efterforskningar, så att man kan hitta en klinik man känner sig trygg med.

För den som bor i något av landstingen i Västernorrland, Jämtland, Dalarna eller Gävleborg, är Ryggkliniken i Sundsvall ett bra alternativ. De erbjuder alla de typer av försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan använder sig av, och har avtal med de ovan nämnda landstingen. På detta rygginstitut har man specialiserat sig på hur ryggen, stressproblem och rörelseapparaten.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”