Ryggsmärta är en av de vanligaste anledningarna till begränsad rörlighet hos äldre. Sådana problem kan göra det svårt för individer att leva som vanligt och bidra till att de tvingas undvika vissa aktiviteter. Under dessa förhållanden kan det också vara svårt att aktivt underhålla sin hälsa. Över 80 % av den äldre befolkningen har någon gång i livet drabbats av ryggsmärta och även bland yngre har det blivit allt vanligare med problem av det här slaget. Mycket på grund av stillasittande aktiviteter, övervikt och liknande.

Internationellt har det genom åren genomförts mycket forskning om ont i ryggen, helt enkelt eftersom det är ett vanligt bekymmer för en så stor del av befolkningen. Ryggsmärta är en av de allra främsta anledningarna till att individer uppsöker vård och den tredje vanligaste orsaken till operationer. Om du lider av kronisk smärta är det dock bättre att utreda problemet och undersöka vad det kan vara som orsakar problemen. Följande är några exempel på inslag i vardagen som lätt kan påverka din rygg negativt:

Bilkörning

Om du ofta kör bil under långa stunder är det också stor risk att du får ont i de nedre delarna av ryggen.Detta beror oftast på dåliga körställningar som inte stöttar ryggen i tillräcklig utsträckning. För att motverka sådana problem kan du använda en kudde som du lägger bakom ryggen i samband med att du ska köra långt.

Rökning

Det är väl känt att rökning är dåligt för lungor, hjärta och även de flesta andra delar av kroppen. Dessutom visar ny forskning att det kan leda till åderförkalkning som i sin tur kan innebära svår smärta i ryggenOm du vill undvika ryggont bör du göra omedelbara försök att sluta röka.

Diet

Vi är vad vi äter. Din diet kan resultera i ryggsmärtor, muskelinflammationer och andra hälsoproblem. Framförallt om den inkluderar stora mängder rött kött, vitt bröd, pasta, koffein och alkohol. Tänk därför igenom din kost och försök hålla intaget av sådan mat till ett minimum.

Träning

Det finns visserligen inga bevis för att träning motverkar ryggsmärta, men att inte träna kan leda till ännu större problem. Tänk dock på att inte stressa i din träning för att snabbare uppnå vissa resultat då detta lättare kan leda vidare till skador och smärta.

Sittande

Att sitta ner under längre stunder utan att regelbundet sträcka ut och röra på dig ökar risken för att du drabbas av ryggsmärtor. Genom att vara medveten om ryggstöd hållning kan du iallafall delvis motverka problemet. Framförallt är det dock av betydelse att du någon gång varje timme rör lite på dig.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”