Pia K

Läkare i utmattningsrehabiliteringen

Specialist i allmän psykiatri, legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT, utbildad mindfulness lärare.

Vad gör läkaren?

  • håller i sjukskrivningen under rehabiliteringen tillsammans med rehabkoordinator.
  • Leder några av gruppassen där hela teamet jobbar processinriktat utifrån var deltagarna befinner sig med att förstå hur människan och just du och kroppen reagerar på stress utifrån var och ens bakgrund och nuet.
  •  utforskar reaktioner på stress och hittar olika vägar att bygga ett robustare system.