Nina Österman Skeppholm

Inriktning: KBT, PDT, ACT

 

Arbetar framför allt i grupprocessen,
men även med individuella kontakter samt
som rehabkoordinator i samtal mot arbetsåtergång.