David Parker

Sjukgymnast med specialistkompetens inom smärta och smärtrehabilitering

David har varit verksam som sjukgymnast sedan -09 och har arbetat inom många olika fält på flera platser i Sverige. Sedan -15 har David jobbat inom vårdval Långvarig smärta och utmattning de första åren med inriktning framförallt på utmattning. Sedan David började arbeta på Svenska Rygginstitutet -17 har fokus varit både på smärta & utmattning.

2017 blev David färdig med en masterexamen inom fysioterapi där examensarbetet hade titeln ”Effekten av multimodal rehabilitering på hälsa vid utmattningssyndrom – En observationsstudie.”

2019 erhöll David sin specialistkompetens inom smärta och smärtrehabilitering.