Om oss

Historik

Svenska Rygginstitutet startades som en stiftelse av skogs- och byggnäringen som såg ett behov bland sina anställda. 1961 startade man verksamheten i Torpshammar, Västernorrland och tio år senare byggdes huvudkontoret i Sundvall. Stiftelsen ägde och drev verksamheten i ett samarbete med AMS som köpte rehabilitering som en arbetsmarknads-utbildning, med syftet att förhindra arbetslöshet genom att personerna blev bättre i sina besvär och kunde fortsätta arbeta inom sitt yrke. Efter några år släppte stiftelsen in alla yrkeskategorier, då AMS såg behovet i alla branscher. 

Beställarna såg ett stort behov och önskade få större spridning i landet av denna tjänst och kortare väntetider, så i samråd med AMS öppnades Rygginstitutet i Växjö 1984 och Rygginstitutet i Luleå 1987. Under denna tidsperiod rehabiliterades ca 1000 personer/år i Sundsvall och ca 300 personer per år i Luleå och Växjö. I Torpshammar var kapaciteten ca 100 personer/år. Under 80-talet var väntetiden ca ett år för att få komma på en rehabiliteringsperiod. 

AMS ändrade sitt fokus och fick i uppdrag att bara arbeta med arbetslösa och inte förebyggande som i detta fall. De pengar som funnits inom AMS till detta gick vidare till Försäkringskassan som tog över uppdraget.  Försäkringskassan i Stockholm uppvaktade Rygginstitutet och önskade att vi startade även där så 1992 öppnades vår enhet Stockholm i natursköna Ladvik, Vaxholms kommun. 2007 startade vi även upp i Göteborg

Försäkringskassan upphandlade rehabiliteringstjänster under perioden 1992-2009, De tio första åren upphandlades det per län och varje län skrev avtal med ca 400 producenter där Rygginstitutet var en av dessa. Därefter delade Försäkringskassan upp landet i fyra olika regioner, med varsin upphandling. Även nu var det ca 400 producenter som fick avtal i varje område. Sista åren upphandlades det nationellt och då var det totalt fyra producenter som fick avtal, varav Rygginstitutet var en av dem. 

Försäkringskassan precis som AMS ändrade sitt fokus på vad de ska syssla med. Uppdraget var nu att bara arbeta med försäkringen, inte med åtgärder. Det infördes då något som kallades för Rehabiliteringsgarantin där regionerna (landstingen) fick överta ansvaret för dessa tjänster och de fick de första åren betalt per rehabperiod. De flesta regioner valde att göra denna rehabilitering inom sin egen verksamhet, var bara ett fåtal regioner som upphandlade. Rygginstitutet har därmed fått lägga ner sina verksamheter efterfrågan minskat. 2010 lades verksamheten i Luleå ned, 2017 i Göteborg och 2019 i Växjö.

Mellan 1995 till 2015 fanns även samarbetat med Stiftelsen Centralfonden (CFS) i Marbella, Spanien där fokus framförallt låg på klimatvård för reumatiker. Anläggningen blev nedlagd september 2015, varmed samarbetet upphörde.

Idag

Huvudkontoret i Sundsvall erbjuder idag rehabiliteringstjänster till Region Jämtland, arbetsgivare. Utöver det kan personer från bygg och skog få sin rehab finansierad av stiftelsen. Finns idag även avtal om försäkringsmedicinska utredningar med region Västernorrland, region Gävleborg, region Jämtland och region Dalarna 

Verksamheten i Stockholm erbjuder idag främst sina tjänster till region Stockholm där man är en av aktörerna i Vårdvalet -Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom

Ägande

1961-1995 skogs- och byggnäringen drev verksamheten genom Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor.

1995 övergick det till ett aktiebolag på önskemål från skattemyndigheten. Dåvarande chef Kent Nyman gick då in som huvudägare med 51% av aktierna, personalen 13% och stiftelsen 36%. När personal slutat har aktierna övergått till stiftelsen som enligt en klausul tog på sig att köpa dessa. Idag äger VD Kent Nyman 51% och stiftelsen 49%

Mål med verksamheten

Rygginstitutet vänder sig till personer med besvär i rörelseapparaten (tex rygg, nacke, fibromyalgi, andra smärttillstånd) och/eller stressrelaterade besvär.

Rygginstitutet står öppet för alla yrkesgrupper, även arbetslösa och några av huvudmålen med vår verksamhet är att öka/bibehålla arbetsförmågan, öka självkänslan och motivation, minska upplevda besvär samt minska sjukfrånvaro och vårdkonsumtion.

Kvalitet

Rygginstitutet har alltid strävat efter att kunna erbjuda sina kunder en bra kvalitet på den rehabilitering och de utredningar som genomförs. Hösten 1999 valde vi att certifiera vårt kvalitetssystem och vi uppfyller nu kraven i ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

ISO-certifierat rehabiliteringscenter | Rygginstitutet

 

 

 

 

 

 

 

Att kvalitetssäkra verksamheten innebär att man systematiskt planerar och genomför åtgärder för att uppfylla kundbehoven som kan vara både uttalade och underförstådda. Grundtanken i hela kvalitetssäkringen är ständiga förbättringar genom ständig utvärdering vilket byggs in i systemet.

Initialt hade Rygginstitutet riksavtal och utförde samma tjänster på alla institut i Sverige. Idag när landstingen blivit vår största beställare har vi fått övergå till en projektorganisation där varje avtal styrs av sin egen process baserade på kraven i det unika avtalet. I den omställning som varit har Rygginstitutet bibehållit den röda tråden och erfarenheten från de drygt 60 år som verksamheten bedrivits. Detta garanterar att våra kunder får en god kvalitet på de tjänster som vi levererar.

Som en del i vårt ständiga förbättringsarbete är vi idag med i nationella smärtregistret (NRS) där våra resultat jämförs med andra verksamheter i hela Sverige som arbetar med smärtpatienter. Vi är stolta över att vi på merparten av de resultatvariabler som följs upp ligger i toppen och över riksgenomsnittet. Vi finner en stolthet i att för våra kunder redovisa resultatet av våra insatser och välkomnar frågor om våra resultat.

Forskning

Rygginstitutet har medverkat i många forskningsprojekt under åren, med flera olika samarbetspartners. Projekten har framförallt handlat om metodutveckling och effekterna utav arbetslivsinriktad rehabilitering.

Några av de forskningsprojekt som genomförts inom Svenska Rygginstitutet

  • Studie på multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta via Högskolan i Dalarna (Pågående, se under nyheter för mer info)
  • Hälsoekonomisk utvärdering av rehabilitering (HUR) som genomfördes av Karolinska Institutet med professor Irene Jensen som huvudansvarig. I Läkartidningen publicerades 7-årsuppföljningen av detta projekt där Rygginstitutet hade goda resultat och visade på Hälsoekonomisk vinst för de patienter som varit på Rygginstitutet i jämförelse med patienter som fått vad vården i övrigt har att erbjuda. Resultaten från denna studie låg delvis till grund för rehabiliteringsgarantin och den prisbild som beslutades av den då sittande majoriteten.
  • Jämförande studie av proprioception och stressreaktivitet hos friska och personer med ländryggsbesvär (doktorandprojekt i samarbete med Belastningsskadecentrum) där bl a Eugens Lyskov, Mats Djupsjöbacka, Per Sjölander mfl var medverkande.
  • Rörelserädsla, ett projekt i samarbete med Karolinska Institutet, Britt Elfving
  • Locus of control, ett projekt i samarbete med John Selander, Mittuniversitetet.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012