Om oss

Historik

1961 startade Rygginstitutet sin verksamhet i Torpshammar, Västernorrland, som en stiftelse skapad av skogs- och byggnäringen och har sedan dess framgångsrikt bedrivit arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk rehabilitering och försäkringsmedicinska utredningar.

1971 utökades verksamheten och startade även i Sundsvall för att 1984 utöka till Växjö, 1987 till Luleå, 1992 till Stockholm och slutligen 2007 startade vi även Rygginstitutet i Göteborg.

1995 bildades Svenska Rygginstitutet AB där stiftelsen är en stor ägare.

Rygginstitutet vänder sig till personer med besvär i rörelseapparaten (tex rygg, nacke, fibromyalgi, andra smärttillstånd )- och/eller stressrelaterade besvär.

Rygginstitutet står öppet för alla yrkesgrupper, även arbetslösa och några av huvudmålen med vår verksamhet är att öka/bibehålla arbetsförmågan, öka självkänsla och motivation, minska upplevda besvär samt minska sjukfrånvaro och vårdkonsumtion.

Rygginstitutets uppdragsgivare har varierat över åren.

 • 1961 var det Arbetsmarknadsverket som köpte våra tjänster och vår rehabilitering klassades som en AMU-utbildning.
 • 1992 övergick ansvaret till Försäkringskassan som fick speciella medel för köp av rehabiliteringstjänster i sin budget. Sista åren kunde även Arbetsförmedlingen köpa tjänster enligt Försäkringskassans avtal
 • 2009 övergick sedan ansvaret till landstingen och rehabiliteringsgarantin infördes i hela landet. Då varje landsting är en egen enhet har de valt att upphandla dessa tjänster eller inte. Rygginstitutet fick i samband med övergången till landstingen lägga ner enheten i Luleå pga att Norrbottens läns landsting valde att utföra uppdraget helt på egen hand. På övriga orter har vi lyckats få avtal, men vi har idag inte patienter från hela Sverige som vi hade tidigare.

Mellan 1995 till 2015 har vi även samarbetat med Stiftelsen Centralfonden (CFS) i Marbella, Spanien där fokus framför allt har legat på klimatvård för reumatiker. Anläggningen är nedlagd sedan september 2015.

Kvalitet

Rygginstitutet har alltid strävat efter att kunna erbjuda sina kunder en bra kvalitet på den rehabilitering och de utredningar som genomförs. Hösten 1999 valde vi att certifiera vårt kvalitetssystem och vi uppfyller nu kraven i ISO 9001:2008.

Att kvalitetssäkra verksamheten innebär att man systematiskt planerar och genomför åtgärder för att uppfylla kundbehoven som kan vara både uttalade och underförstådda. Grundtanken i hela kvalitetssäkringen är ständiga förbättringar genom ständig utvärdering vilket byggs in i systemet.

Initialt hade Rygginstitutet riksavtal och utförde samma tjänster på alla institut i Sverige. Idag när landstingen blivit vår största beställare har vi fått övergå till en projektorganisation där varje avtal styrs av sin egen process baserade på kraven i det unika avtalet. I den omställning som varit har Rygginstitutet bibehållit den röda tråden och erfarenheten från de drygt 50 år som verksamheten bedrivits. Detta garanterar att våra kunder får en god kvalitet på de tjänster som vi levererar.

Som en del i vårt ständiga förbättringsarbete är vi idag med i nationella smärtregistret (NRS) där våra resultat jämförs med andra verksamheter i hela Sverige som arbetar med smärtpatienter. Vi är stolta över att vi på merparten av de resultatvariabler som följs upp ligger i toppen och över riksgenomsnittet. Vi finner en stolthet i att för våra kunder redovisa resultatet av våra insatser och välkomnar frågor om våra resultat.

Forskning

Rygginstitutet har medverkat i många forskningsprojekt under åren, med flera olika samarbetspartners. Projekten har framförallt handlat om metodutveckling och effekterna utav arbetslivsinriktad rehabilitering.

Några av de forskningsprojekt som genomförts inom Svenska Rygginstitutet

 • Hälsoekonomisk utvärdering av rehabilitering (HUR) som genomfördes av Karolinska Institutet med professor Irene Jensen som huvudansvarig. I Läkartidningen publicerades 7-årsuppföljningen av detta projekt där Rygginstitutet hade goda resultat och visade på Hälsoekonomisk vinst för de patienter som varit på Rygginstitutet i jämförelse med patienter som fått vad vården i övrigt har att erbjuda.
 • Jämförande studie av proprioception och stressreaktivitet hos friska och personer med ländryggsbesvär
  (doktorandprojekt i samarbete med Belastningsskadecentrum) där bl a Eugens Lyskov, Mats Djupsjöbacka, Per Sjölander mfl var medverkande.
 • Rörelserädsla, ett projekt i samarbete med Karolinska Institutet, Britt Elfving
 • Locus of control, ett projekt i samarbete med John Selander, Mittuniversitetet.

  Kontakta oss

  Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
  Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

  Rygginstitutet Sundsvall

  Institutsvägen 8
  856 43 SUNDSVALL
  Telefon: 060-64 73 00
  Telefax: 060-64 73 01
  sundsvall@rygginstitutet.se

  Rygginstitutet Stockholm

  Ladvik
  185 93 VAXHOLM
  Telefon: 08-544 311 10
  Telefax: 08-544 311 11
  E-Post:vaxholm@rygginstitutet.se

  Svenska Rygginstitutet
  Org nr: 556513-6842 / 
  Bg: 5336-0012