Om du har fått en remiss

Har du fått en remiss till Rygginstitutet?

Då vill vi hälsa dig hjärtligt välkommen och hoppas att vi ska få bli ett av dina verktyg i din rehabiliteringsprocess.

Du kommer inom kort att bli kontaktad/få en kallelse till bedömningen inför rehab.
Bedömningen sker under en dag där du enskilt träffar läkare, psykolog och fysioterapeut. Bedömningen avslutas med att du får sitta ner med hela teamet. Där tar vi tillsammans med dig beslut om en rehabilitering är en bra insats och när/hur vi ska planera den i tiden.

Rehabiliteringen utgår från dina behov och bygger på ett biopsykosocialt synsätt där vi sätter hela människan i centrum och arbetar beteendefokuserat. Den multimodala rehabiliteringen, med flera parallella insatser från olika kompetenser, planeras över en period om 8-12 veckor beroende på dina individuella behov och möjligheter.