Dålig hållning och skador på ryggraden kan leda till svåra smärtor i ryggen. Det är vanligare att smärtor i ryggen orsakas av sådana omständigheter än av sjukdomar. Därmed inte sagt att det är mindre allvarligt. Ryggsmärtor påverkar i regel vardagen och hela livet för den som är drabbad. Dålig kunskap om ryggen och möjliga orsaker till smärtorna gör att man inte alltid ser till att behandla dem på rätt sätt. Det finns sätt att minska smärtan på egen hand. Några av dem presenteras nedan: 

  • Träning är bra för att stärka musklerna kring ryggraden och få en bättre hållning. Dessutom frigörs endorfiner som minska stress som kan vara en annan orsak till smärta i ryggen.
  • Bra sömn och rätt säng är en god förutsättning för en hälsosam rygg.
  • Värme och kyla kan lindra en trött eller värkande rygg och ha en avspännande effekt.

Har man problem med smärta i ländryggen är träning en bra metod för att lindra och så småningom bli av med besvären. Det är viktigt att göra rätt övningar så att man inte belastar problemområdet på fel sätt och förvärrar smärtan. Vilka övningar som passar beror på orsaken till smärtan och individuella förutsättningar. Ländryggsbesvär tenderar att förvärras under stress vilket gör träning till en bra behandlingsmetod eftersom träning frigör endorfiner som motverkar stress.

Personer som lider av ryggbesvär upplever ofta sömnsvårigheter. Dålig sömn påverkar läkeprocessen negativt och kan till och med förvärra tillståndet som i sin tur kan störa sömnen. Risken finns alltså att hamna i en ond cirkel. I en sådan situation är det viktigt att göra allt för att ge så goda förutsättningar som möjligt för sin kropp att kunna slappna av. Sådant som påverkar sömnen är allt från kost, koffeinintag och träning. En hälsosam och avslappnad kropp innebär oftast att musklerna i ländryggen får vila vilket minskar risken för ryggbesvär.

Behandling med värme ökar blodflödet till det drabbade området vilket kan hjälpa viktiga ämnen att nå ut till musklerna. Värme kan även minska smärtsignalerna till hjärnan. Kyla kan reducera inflammation och bedöva områden genom att sakta ner impulserna från nerverna. Både kyla och värme kan användas för att lindra ländryggsbesvär men det är viktigt att välja den metod som passar bäst.

Författare: Madeline Carlsson

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”