Utmattningssyndrom är idag en vanlig diagnos och beror på att man utsatts för mycket stress och andra påfrestningar under lång tid. Kanske har du jobbat på fast du känt dig alldeles överkörd av jobb? Symptomen för utmattningssyndrom kan visa sig på olika sätt från person till person. Vanliga symptom är bland annat kronisk trötthet men ändå sömnsvårigheter. Även känslomässiga problem som oro, ångest och lättirritation är vanliga symptom. Du kanske har märkt att du inte kan koncentrera dig eller att du glömmer saker du vanligtvis inte glömmer. När det kommer till kroppsliga besvär kan utmattningssyndrom visa sig genom hjärtklappning, magproblem och ljudkänslighet.

Om du tror att du lider av utmattning kan du söka hjälp hos vårdcentralen i din kommun. Det finns även hälsovård för företag som du kan ta del av genom att prata med din arbetsgivare. Ju tidigare du får behandling för utmattningssyndrom, desto större chans är det att snabbare återhämta dig.

Olika typer av behandlingar

Det finns olika sätt inom rehabilitering vid utmattningssyndrom. Bland annat är det vanligt att man pratar med en psykolog eller fysioterapeut. Andra behandlingar för utmattningssyndrom är bland annat:

  • KBT, kognitiv beteendeterapi
  • Rådgivning om hur du kan minska stressen i ditt liv och lära dig hantera den.
  • Läkemedel. Många som drabbas av utmattningssyndrom får även en depression. Då kan det ibland sättas in antidepressiv medicin.
  • Sömnsvårigheter och läkemedel. Många med utmattningssyndrom har svåra sömnproblem, då kan det hjälpa om en doktor skriver ut sömnpreparat för en kortare tid.
  • Fysioterapi där man arbetar mer med kroppen och kombinerar det med den psykiska hälsan.

Återhämtning utmattningssyndrom

Det kan ta lång tid att återhämta sig efter utmattning. Ju senare man upptäcker att man har problem samt får hjälp med dessa, desto större risk är det att återhämtningen blir lång. Det finns bra hjälp att få, oavsett i vilket stadium du befinner dig i. Genom att arbeta både med stresshantering och med motion och rörelse, kan du hitta ett sätt att hantera stress i framtiden. Det är också viktigt att man lär sig återhämta sig. Efter en utmattning är det vanligt att man inte längre orkar lika mycket som tidigare. Man kanske blir väldigt trött av sociala möten. Då gäller det att veta detta så att man också planerar in tid för återhämtning. Förutom behandling för utmattningssyndrom som vi nämnt ovan finns det även alternativ behandling för utmattningssyndrom. Det kan handla om naturmedicin, yoga, mindfulnessövningar och sjukgymnastik.

Få hjälp hos rehab i Stockholm

För dig som bor i Stockholm finns bra hjälp att få. Du kan vända dig dels till vårdcentralen eller företagshälsan men även till andra rehabiliteringskliniker. Det finns olika platser som du kan vända dig till för att få hjälp med allt från terapi till sjukgymnastik och fysioterapi. Hitta en kontakt i Stockholmsområdet som kan utarbeta ett passande program för dig.