Multimodal Rehabilitering

Behandling och rehabilitering på Rygginstitutet i Stockholm rehabilitering stockholm logotyp
Multimodal specialiserad rehabilitering (MMR2) kännetecknas av tvärprofessionella team som arbetar med patienten i centrum. Men vad är multimodal rehabilitering och vad innebär multimodal rehabilitering i Stockholm eller Sundsvall hos Rygginstitutet?

Vad är multimodal rehabilitering? 

Multimodal rehabilitering tillämpas vid långvarig smärta (smärta varje dag under minst tre månader) eller utmattningssyndrom (i dagligt tal kallat utbrändhet) och kombinerar psykologiska insatser med fysisk aktivitet eller fysikaliska metoder. I Stockholms län innebär multimodal rehabilitering att man garanterat kommer att träffa läkare, psykolog samt sjukgymnast. Hos oss på Rygginstitutet kan det även vara så att man träffar rehabiliteringskoordinator, socionom, kurator och arbetsterapeut.

Vad ingår i multimodal rehabilitering?

Multimodal specialiserad rehabilitering genomförs under en definierad tidsperiod och bör inrikta sig på både teoretiska samt praktiska interventioner. Hos oss på Rygginstitutet arbetar vi genom föreläsningar och diskussioner kring olika teman som är vanliga vid långvarig smärta och utmattningssyndrom.  Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom innehåller praktiska inslag med inriktning biomekanik samt psykologi.

 

Långvarig smärta

Exempel på vad som kan ingå i MMR2:

 • funktionell träning
 • kroppskännedom
 • bassänggymnastik
 • stavgång
 • yoga
 • ergonomi
 • mindfulness 

Under rehabiliteringen arbetar vi även med ett stort fokus på återtagande av livsvärden där hållbar arbetsåtergång kan nämnas.

Vilka är fördelarna med den här typen av rehabilitering?

Långvarig smärta är vanligt, cirka en femtedel av alla svenskar lider av långvarig smärta, eller kronisk smärta som det också kallas. Att ständigt ha ont i nacke, axlar eller rygg är påfrestande för både kroppen och psyket. Många med långvarig smärta upplever också ångest, skuld och skam. Den kroniska smärtan kan leda till svårigheter att arbeta, ekonomiska problem och isolering när smärtan blir ett hinder för gemensamma aktiviteter. Personer med utmattningssyndrom upplever i många fall en liknande problematik. Efter upprepade besök på vårdcentralen och utebliven effekt av behandlingen är det lätt att uppleva hopplöshet. Då kan du höra av dig till Rygginstitutet för att få hjälp med långvarig smärta eller utmattningssyndrom.

Multimodal rehabilitering i Stockholm eller Sundsvall via Rygginstitutet ökar förutsättningarna och chansen för att en patient ska kunna återgå till arbete om man jämför med mindre eller uteblivna åtgärder. Utöver förbättrade förutsättningar minskar även den genomsnittlige patientens sjukskrivning och patienten upplever också att dennes arbetsförmåga ökart. Multimodal rehabilitering kostar även lika mycket som ett vanligt besök hos öppenvården och då gäller även högkostnadsskydd.

Hos Rygginstitutet möter patienten läkare, psykolog och sjukgymnast individuellt, men många träningspass och teoretiska moment genomförs i grupp. Vår erfarenhet visar att aktiviteterna i grupp minskar skuldkänslor, gör det möjligt att utbyta erfarenheter och att lära av varandra. 

 

 

Multimodal Rehabilitering | Rygginstitutet

Multimodal rehabilitering med Rygginstitutet

Vi startade vår rehabilitering för ryggproblem och har fått omdömen som ”bästa ryggspecialist i Sverige” och av flera är vi fortfarande sedda som en ryggspecialist i Stockholm och Sundsvall. Vi är måna om att behålla vår goda samt välrenommerade tradition men har med åren övergått till fokus på hela människan och utifrån detta den Biopsykosociala modellen vilket betyder att vi inte bara ser delar som till exempel ryggproblem eller koncentrationssvårigheter. I samband med vår övergång till att behandla hela människan har vi även valt att specialisera oss inom multimodal rehabilitering. Vår rehabilitering i Stockholm och rehabilitering i Sundsvall skiljer sig något åt i tidsaspekt då det i dagsläget är olika avtal men grunderna är detsamma.

Rygginstitutet är en ackrediterad leverantör av multimodal specialiserad rehabilitering för långvarig smärta och utmattningssyndrom. För att vi enklare ska kunna utreda om multimodal rehabilitering är en passande behandlingsform för dig rekommenderar vi att du fyller i en egenremiss i Stockholm eller skickar en förfrågan i Sundsvall. På så sätt kan vi få en bakgrund av dina besvär, tidigare behandlingar och dina förväntningar på behandlingen. Du måste även ha fyllt 18 för att kunna ta del av multimodal rehabilitering. Undrar du fortfarande “vad är multimodal rehabilitering?” eller har andra frågor, får du gärna kontakta oss.Ta gärna även en titt på sidan för våra rehabiliteringscentrum.

Vad är multimodal rehabilitering?
 

Multimodal rehabilitering är en behandlingsform som kombinerar psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning där det utförs flera olika saker av olika yrkeskategorier. Här kombineras bland annat psykologiska insatser med fysisk aktivitet/träning. Till skillnad från unimodal rehabilitering där det oftast bara är en individ som genomför ett begränsat antal saker, till exempel bassängträning hos fysioterapeuten. Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta genomförs under en begränsad tidsperiod. Under behandlingens gång deltar du bland annat i föreläsningar och diskussioner om långvarig smärta och stress/utmattning, lär dig kroppskännedom och utför skonsam uppbyggande fysisk aktivitet så som stavgång/vattengymnastik/träning vattengymnastik. Multimodal rehabilitering ökar chansen att du kommer tillbaka till arbetet jämfört med inga eller enstaka åtgärder. Patienterna upplever också att arbetsförmågan och livskvaliteten har förbättrats. Vill du veta mer om vad multimodal rehabilitering är och omfattar – kontakta Rygginstitutet i Stockholm eller Sundsvall.

Vad är indikationerna för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta?
Multimodal rehabilitering är ett bra alternativ om

 • du har ihållande besvär eller smärta som kommer och går i mer än tre månader
 • smärtan och dess konsekvenser i hög grad påverkar ditt vardagliga liv 
 • du har potential att genomföra ett aktivt förändringsarbete, trots din smärta
 • du inte har någon underliggande sjukdom eller tillstånd som hindrar dig från att delta i rehabiliteringen.

En multimodal rehabilitering vid långvarig smärta ökar chansen att komma tillbaka till arbetet och kan förkorta sjukskrivningstiden. De patienten upplever också att arbetsförmågan förbättras.

 

Vem är multimodal rehabilitering lämpad för?
Multimodal rehabilitering är en behandlingsform som kombinerar fysisk aktivitet/träning med psykologiska insatser. Behandlingen är lämplig för dig som har långvariga problem med ihållande smärta eller besvär som kommer och går. Ditt vardagliga liv ska i hög grad också påverkas av smärtan eller dess konsekvenser. För att multimodal rehabilitering vid långvarig smärta ska vara effektiv måste du ha potential att aktivt kunna arbeta med att genomföra förändringar trots dina besvär och inte heller ha någon sjukdom som hindrar din rehabilitering.

 

 

Vad är MMR2?
MMR2 är en förkortning för multimodal specialiserad rehabilitering och är en rehabiliteringsform där tvärprofessionella arbetsgrupper arbetar tillsammans med patienten i fokus för att behandla långvarig smärta (smärta under minst tre månader) och utmattningssyndrom (även kallat utbrändhet).
Vad ingår i multimodal rehabilitering?
Den första frågan är ofta “vad är multimodal rehabilitering?” tätt följt av “vad ingår i multimodal rehabilitering?”. Vid Multimodal rehabilitering i Stockholm eller Sundsvall arbetar tvärprofessionella team tillsammans med patienten. Under rehabiliteringen ingår besök hos läkare, psykolog och sjukgymnast samt både teoretiska och praktiska moment som exempelvis bassänggymnastik, stavgång, kroppskännedom och mindfulness.

 

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012