Multimodal specialiserad rehabilitering (MMR2) kännetecknas av tvärprofessionella team som arbetar med patienten i centrum. Men vad är multimodal rehabilitering?

 

Vad är multimodal rehabilitering? 

Multimodal rehabilitering tillämpas vid långvarig smärta eller utmattningssyndrom och kombinerar psykologiska insatser med fysisk aktivitet eller fysikaliska metoder. I Stockholms län innebär multimodal rehabilitering att man garanterat kommer att träffa läkare, psykolog samt sjukgymnast. Hos oss på Rygginstitutet kan det även vara så att man träffar rehabiliteringskoordinator, socionom, kurator och arbetsterapeut.

Multimodal specialiserad rehabilitering genomförs under en definierad tidsperiod och bör inrikta sig på både teoretiska samt praktiska interventioner. Hos oss på Rygginstitutet arbetar vi genom föreläsningar och diskussioner kring olika teman som är vanliga vid långvarig smärta och utmattningssyndrom.  Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom innehål praktiska inslag med inriktning biomekanik samt psykologi som funktionell träning, kroppskännedom, bassänggymnastik, stavgång, yoga, ergonomi och mindfulness. Vi arbetar även med ett stort fokus på återtagande av livsvärden där hållbar arbetsåtergång kan nämnas.

Multimodal rehabilitering ökar förutsättningarna och chansen för att en patient ska kunna återgå till arbete om man jämför med mindre eller uteblivna åtgärder. Utöver förbättrade förutsättningar minskar även den genomsnittlige patientens sjukskrivning och patienten upplever också att dennes arbetsförmåga har ökat. Multimodal rehabilitering kostar även lika mycket som ett vanligt besök hos öppenvården och då gäller även högkostnadsskydd.

 

Multimodal rehabilitering med Rygginstitutet

Vi startade vår rehabilitering för ryggproblem och har fått omdömen som ”bästa ryggspecialist i Sverige” och av flera är vi fortfarande sedda som en ryggspecialist i Stockholm och Sundsvall. Vi är måna om att behålla vår goda samt välrenommerade tradition men har med åren övergått till fokus på hela människan och utifrån detta den Biopsykosociala modellen vilket betyder att vi inte bara ser delar som till exempel ryggproblem eller koncentrationssvårigheter. I samband med vår övergång till att behandla hela människan har vi även valt att specialisera oss inom multimodal rehabilitering. Vår rehabilitering i Stockholm och rehabilitering i Sundsvall skiljer sig något åt i tidsaspekt då det i dagsläget är olika avtal men grunderna är detsamma.

Rygginstitutet är en ackrediterad leverantör av multimodal specialiserad rehabilitering för långvarig smärta och utmattingsyndrom. För att vi enklare ska kunna utreda om multimodal rehabilitering är en passande behandlingsform för dig rekommenderar vi att du fyller i en egenremiss i Stockholm eller skickar en förfrågan i Sundsvall. På så sätt kan vi få en bakgrund av dina besvär, tidigare behandlingar och dina förväntningar på behandlingen. Du måste även ha fyllt 18 för att kunna ta del av multimodal rehabilitering. Om du har ytterligare frågor eller vill få reda på mer får du gärna kontakta oss.Ta gärna även en titt på sidan för våra rehabiliteringscentrum.