Att lida av spänningshuvudvärk kan jämföras med känslan av att ha ett åtstramande band runt huvudet. Värken kan vara påfrestande och ger en tryckande, dov och molande värk på båda sidorna av huvudet som ibland även sprider sig till nacke, tinningar och käke. Huvudvärken brukar vara av lätt till måttlig karaktär och påverkas inte av vardaglig fysisk ansträngning som att till exempel promenera. Smärtan kommer ofta smygande och ökar i intensitet under dagen för att sedan avta långsamt. 

Effekten av långvarig spänningshuvudvärk

Långvarig spänningshuvudvärk innebär att besvären är återkommande i mer än 15 dagar i månaden under en tidsperiod på minst sex månader. Spänningshuvudvärk är ett osynligt lidande för de drabbade och många kan uppleva en känsla av ensamhet. Att leva med ihållande spänningshuvudvärk kan innebära begränsningar i det vardagliga livet och med en påtaglig försämrad livskvalitet som följd. För att lindra långvarig spänningshuvudvärk krävs en noggrann undersökning där din sjukdomshistoria och undersökningar av till exempel rygg och nacke ligger till grund för diagnosen och vidare behandling.

Varför drabbas man av långvarig spänningshuvudvärk?

Det är inte helt klart varför man drabbas av spänningshuvudvärk. Faktorer man tror påverkar tillståndet är bland annat spända och felbelastade muskler kring huvud, nacke och bröstrygg. Även sömnbrist och stress kan vara orsaker till spänningshuvudvärk.

Hur långvarig spänningshuvudvärk kan behandlas

För att förebygga och lindra spänningshuvudvärk kan flera behandlingsmetoder tillämpas. Lider du av långvarig spänningshuvudvärk? Kontakta Rygginstitutet idag så hjälper vi dig. Nedan följer exempel på aktiviteter och behandlingar som vi använder för att lindra dina besvär:

1. Aktiva behandlingsmetoder
Det är viktigt att som patient delta och engagera sig i processen för att lindra långvarig spänningshuvudvärk för att uppnå bästa resultat. Hos Rygginstitutet får du utöver lämpliga behandlingar även rådgivning och redskap för hur du på egen hand kan förhindrar uppkomsten av spänningshuvudvärk. Nedan fyra aktiviteter hjälper till att förebygga och lindra smärtan från långvarig spänningshuvudvärk:

  • Göra en kartläggning på belastningar i tillvaron. 
  • Minska stressnivån – Ta pauser, gör avslappningsövningar och utför meditation.
  • Öka din fysiska aktivitet – Genom att motionera regelbundet minskar du risken för stela muskler och därmed även risken för spänningshuvudvärk.
  • Tänk ergonomi – i alla situationer. Att sitta ner och hänga över skrivbordet hela dagen medför inget gott. Variera din arbetsposition under dagen om möjligt!  

2. Passiva behandlingsmetoder
Vid passiva behandlingar är du som patient inte involverad i processen på samma sätt, utan behandlingen utförs av erfaren personal i samråd med dig. Passiva behandlingar används i smärtlindrande syfte och utgör ett bra komplement till aktiva behandlingsmetoder. Nedan följer 2 exempel på passiva behandlingsmetoder som kan tiltas för att minska lidandet av en långvarig spänningshuvudvärk: 

  • Akupunktur
    Akupunktur är en metod som visat sig vara en effektiv behandling av långvarig spänningshuvudvärk. Med utgångspunkt från tidigare undersökning placeras akupunkturnålarna på individuellt utvalda punkter på kroppen. Nålarna påverkar nervsystemets elektrokemiska samspel och frisätter hormoner som stimulerar kroppens egen läkningsförmåga och välbefinnande.
  • Massage
    Det är vanligt att spänningshuvudvärk orsakas av andra spända muskelgrupper i kroppen som till exempel i nacken, ryggen, skuldror och käken. Via massage och andra manuella tekniker så stimuleras de så kallade triggerpunkterna, eller muskelknutor, som leder till att spänningshuvudvärk och andra spänningstillstånd lättar.