Rehabilitering långvarig smärta

Behandling och rehabilitering på Rygginstitutet i Stockholm

rehabilitering stockholm logotyp

Rehabilitering långvarig smärta

Behandling och rehabilitering på Rygginstitutet i Stockholm

Vad är långvarig smärta?

Långvarig smärta innebär att du haft ont i minst tre till sex månader, och är den nya hoppfulla benämningen på det som tidigare kallades kronisk smärta. Att vara drabbad av detta är vanligt. Smärtforskningen antyder att när det kommer till långvarig smärta så behöver man titta på den så kallade biopsykosociala modellen. Det betyder att hela människan i det kontext som den befinner sig i behöver undersökas. Det gör att den som upplever långvarig smärta behöver en individuell undersökning och åtgärdsplan men att många saker med fördel kan genomföras tillsammans med andra som befinner sig i en liknande situation. Det är viktigt med rehabilitering vid långvarig smärta för att lindra smärtan och kunna leva ett normalt liv.

Långvarig smärta – Behandling

Smärta kännetecknas av en obehaglig emotionell och sensorisk upplevelse i kombination med möjlig eller befintlig vävnadsskada.Att vara drabbad av långvarig smärta är en relativt vanlig åkomma i dagens samhälle där var femte svensk lider av långvarig smärta. Det är oftast ofarligt men kan negativt påverka ens vardag. Det kan därför vara bra att uppsöka hjälp om du upplever långvarig smärta för att få behandling av ditt tillstånd.

Långvarig smärta, behandling och rehabilitering

Smärta är i grunden en värdefull kroppsfunktion då den är en signal som pekar på att något i kroppen inte står rätt till. Ibland kan dock smärta som pågått en längre tid trigga smärtsystemet så att smärtan förlängs ytterligare. Du kan då uppleva smärta även om det inte längre föreligger några skador på kroppens vävnader. Smärtan kan då liknas vid ett brandlarm som hakat upp sig och fortsätter ringa när elden redan släckts. Om du misstänker att du har långvarig smärta är det viktigt med behandling för att inte riskera att symptomen blir värre. Vi på Rygginstitutet är specialiserade på långvariga smärta behandling och kan hjälpa dig lindra och lära dig hantera din smärta.

Långvarig smärta

Orsaker till långvarig smärta 

Det finns många olika typer av skador eller andra typer av tillstånd som kan ligga bakom långvarig smärta. Vi har listat några av de vanligaste orsakerna här nedan: 

  • Neuropati kallas ofta för nervskador eller nervförändringar i vardagligt språk. Symptomen kan variera mycket men några av de vanligaste kännetecknen är domningar, känselbortfall och restless legs. 
  • Muskuloskeletal smärta är den vanligaste anledning för långvarig sjukskrivning bland män i näringslivet och handlar om smärta i musklerna och tillhörande ledband och annan bindvävnad. 
  • Huvudvärk och olika typer av smärta i huvudområdet som sitter kvar under en längre period är också vanliga orsaker till långvarig smärta. 
  • Långvarig smärta som en följd av operationer och skador är också vanligt. Smärta efter operation har ofta att göra med nervskador som har uppkommit vid ingreppet. 

Om du känner igen någon av ovanstående tillstånd och tror dig lida av långvarig smärta är behandling och rehabilitering en god idé. Vi på Rygginstitutet är specialiserade inom behandling och rehabilitering vid långvarig smärta och kan hjälpa dig hantera din långvariga smärta för att hitta balans i livet. 

Symptom på långvarig smärta 

Symptomen vid långvarig smärta kan ändra karaktär under tidsperioden men finns alltid kvar i någon bemärkelse. Det är även vanligt att smärtan sprider sig till andra delar i kroppen.

 Tyvärr är också ångest och depression vanliga påföljder av långvarig smärta. Psykosociala problem som uppstår vid långvarig smärta påverkar ofta relationer och kan ibland leda till utanförskap och ensamhet. Detta kan exempelvis bero på att långvarig smärta kan leda till problem i hemmet, svårigheter att fortsätta arbeta eller ekonomiska problem.  

Utöver psykosociala problem lider personer med långvarig smärta vanligtvis även av nedsatt fysisk förmåga. Det finns forskning som visar på att personer som lider av långvarig smärta i många fall har en fysiska förmåga som motsvarar den hos hjärtsjuka patienter. På grund av de problem som ofta följer långvarig smärta upplever många att de har en lägre livskvalitet än genomsnittet.

Som du har förstått av tidigare stycken kan långvarig smärta då behandling uteblir kan leda till en hel del komplikationer. Det kan därför vara klokt att ta tag i problem relaterade till långvarig smärta via behandling så snart som möjligt. Hos oss på Rygginstitutet kan du få rehabilitering för långvarig smärta, så tveka inte att höra av dig till oss om du upplever något av ovanstående symptom.   

Fyll i egenremiss för bedömning med Rygginstitutet

Egenremiss - Boka en tid! 

Går du omkring och upplever smärta eller utmattning, och tidigare insatser inte har hjälpt. Ett sämre mående som inte går över leder oftast till ökade problem. Tveka inte att kontakta oss för frågor eller för en bedömning.

Typer av rehabilitering för långvarig smärta

Rehabilitering för långvarig smärta genomförs vanligtvis via en kombination av många olika åtgärder då det generellt är det mest effektiva behandlingen. Denna kombination av tvärprofessionella insatser kallas multimodal behandling och är en väletablerad typ av rehabilitering vid långvarig smärta. 

Kommer smärtan plötsligt eller ökar snabbt i intensitet kan läkemedel lindra långvarig smärta som en behandling under en begränsad period. Vad för typ av behandling som lämpar sig beror på hur smärtan har uppkommit. Behandlingen kan exempelvis skilja sig om det handlar om en vävnadsskada eller nervskada. Vilken ålder du har kan också påverka vilken typ av rehabilitering vid långvarig smärta som bör användas. 

Woman Touching Her Back

Hur kan Rygginstitutet hjälpa? 

Om du lider av långvarig smärta kan du få behandling hos Rygginstitutet. Hos oss genomgår du först en individuell bedömningsdag där du får träffa läkare, psykolog och fysioterapeut. Utifrån det tar vi fram en behandlingsplan, en så kallad rehabiliteringsplan. Det består vanligtvis av 8-12 veckors behandling i grupp som komplementeras med individuella besök där du behandlas för din långvariga smärta genom behandling och rehabilitering.  

 Många som söker rehabilitering för långvarig smärta kommer till oss har ett starkt fokus på att minimera sin smärta. Vid långvarig smärta är behandling viktigt för att värken inte förvärras och potentiellt leda till psykiska problem som kan komma att påverka ens sociala liv.

Ett starkt fokus på smärtminimering kan däremot ofta fungera kontraproduktivt och istället bidrar till ökad smärta. Detta beror på att det man lägger fokus på har en tendens att kännas av mer. När vi jobbar med långvarig smärta och behandling för tillståndet strävar vi därför mot att våra patienter ska få en en ökad balans i vardagen där fokuset på återhämtning överstiger fokuset på smärtan. Vi uppnår detta genom att reducera belastningen i utsatta kroppsdelar samtidigt som vi fokuserar på rehabilitering för långvarig smärta som bidrar till återhämtning.

 En fråga som vi ofta får höra är varför en del av vår rehabilitering för långvarig smärta består av övningar i grupp. Rehabilitering i grupp har en mängd fördelar som inte kan uppnås när man behandlar långvarig smärta via behandling på en individuell nivå. Gruppövningar bidrar till att reducera skuld och skamkänslor och kan dessutom öka motivationen då man får träffa andra personer med långvarig smärta och utföra behandling och rehabilitering med dem. 

Om du lider av långvarig smärta och behöver behandling och rehabilitering kan du kontakta oss för att besöka något av våra rehabiliteringscenter i Stockholm eller Sundsvall. Läs mer om långvarig smärta och behandling här

Rehabilitering vid långvarig smärta i Stockholm

Vi på Rygginstitutet i Stockholm har designat vår rehabilitering av långvarig smärta där man genomför en individuell bedömningsdag då man träffar läkare, psykolog samt fysioterapeut. Utifrån detta gör man sedan en gemensam planering av vad som behöver genomföras, en så kallad rehabiliteringsplan. Vanligt innehåll i detta är 8-12 veckors rehabilitering i grupp och därutöver komplement med individuella besök hos de olika professionerna.

Varför grupp? Det är en fråga vi ofta hör på bedömningen, den är även väldigt relevant då det enligt forskningen också krävs en individuell kartläggning. Jo därför att vi är experter på långvarig smärta men gruppen har väldigt många fördelar som vi inte kan ersätta, däribland att reducera skuld och skam samt skapa en grund för motivation och förståelse. En av de vanligaste sakerna som personerna säger efter att de varit här är att gruppen har varit ett av de bästa hjälpmedlen för att gå framåt.

Vad är syftet? De flesta som kommer till oss vill ha hjälp med att minska på smärtintensiteten. Forskningen uttrycker att har man det som fokus så tenderar smärtan att öka. Anledningen till detta är att det man fokuserar på får man oftast mer av. Det vi arbetar med i rehabilitering vid långvarig smärtahär är att erhålla en balans i tillvaron för att återhämtningen ska trumfa belastningarna som finns. Detta gör att vi både behöver se till vad det finns för belastningar och arbeta med att reducera dem samt att träna på olika sätt att återhämta sig. Under perioden här så jobbar vi med att återta funktioner och åskådliggöra att man själv har mycket påverkan i sitt liv. Själva grunden är att personerna som går i rehabilitering ska erhålla kunskap om hur de fungerar och kunna använda olika beteenden utifrån rådande förutsättningar. Det som är spännande med det här synsättet är också att det brukar leda till en minskad smärtintensitet. 

Är smärta farligt? Smärta är ett larmsystem som uttrycker att något inte står rätt till. Långvarig smärta i sig är sällan farligt, men ofta är smärtan komplex och svår att lösa på egen hand. Då smärta är ett skyddssystem finns risken att smärtan tar över livet och leder till låg livskvalitet. Ofta gör smärtan att du väljer / behöver dra ner på / avstår från aktiviteter som du tidigare tyckt om, till exempel kanske du slutar träffa vänner och bekanta. Smärtan kan uttrycka sig väldigt olika. Men i många fall sprider den sig med tiden, ofta blir den värre efter belastning och ofta blir man öm i stora delar av kroppen. Då smärta är belastande för systemet så är det normalt att långvarig smärta även slår på humöret, och det är inte ovanligt att långvarig smärta leder till depression, ångest och utmattning – som i sin tur ofta förvärrar smärtan.

Rehabilitering vid långvarig smärta i Sundsvall

På Rygginstitutet i Sundsvall finns det möjlighet att ta emot deltagare från hela Sverige, om de tillhör vår målgrupp. Vid långvarig smärta är behandling och rehabilitering viktiga moment för att öka sin livskvalitet för att kunna leva ett normalt liv, så tveka inte på att höra av dig om du har problem. Vanligtvis ingår både individuella och gemensamma behandlingar i för vår behandlingsplan för långvarig smärta. Läs mer om rehabilitering i Sundsvall här.

Fyll i egenremiss för bedömning med Rygginstitutet

Egenremiss - Boka en tid! 

Går du omkring och upplever smärta eller utmattning, och tidigare insatser inte har hjälpt. Ett sämre mående som inte går över leder oftast till ökade problem. Tveka inte att kontakta oss för frågor eller för en bedömning.

Hur kan långvarig smärta botas?

Långvarig smärta, tidigare kallat kronisk smärta, går inte att bota men med rehabilitering för långvarig smärta kan symptomen lindras. 

Kan man bli av med långvarig smärta?

Långvarig smärta, eller kronisk smärta som det tidigare kallades, går inte att bota. Men med behandling och rehabilitering vid långvarig smärta kan symptomen lindras och du kan återgå till en normal vardag.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012