Rehabilitering långvarig smärta

Behandling och rehabilitering på Rygginstitutet i Stockholm

rehabilitering stockholm logotyp

Långvarig smärta

Långvarig smärta innebär att du haft ont i minst tre till sex månader. Att vara drabbad av detta är vanligt. Smärtforskningen antyder att när det kommer till långvarig smärta så behöver man titta på den så kallade biopsykosociala modellen. Det betyder att hela människan i det kontext som den befinner sig i behöver undersökas. Det gör att den som upplever långvarig smärta behöver en individuell undersökning och åtgärdsplan men att många saker med fördel kan genomföras tillsammans med andra som befinner sig i en liknande situation.

Behandling av långvarig smärta i Stockholm

Vi på Rygginstitutet i Stockholm har designat vår rehabilitering av långvarig smärta där man genomför en individuell bedömningsdag då man träffar läkare, psykolog samt fysioterapeut. Utifrån detta gör man sedan en gemensam planering av vad som behöver genomföras, en så kallad rehabiliteringsplan. Vanligt innehåll i detta är 8-12 veckors rehabilitering i grupp och därutöver komplement med individuella besök hos de olika professionerna.

Fyll i egenremiss för bedömning med Rygginstitutet

Egenremiss - Boka en tid! 

Går du omkring och upplever smärta eller utmattning, och tidigare insatser inte har hjälpt. Ett sämre mående som inte går över leder oftast till ökade problem. Tveka inte att kontakta oss för frågor eller för en bedömning.

Varför grupp? Det är en fråga vi ofta hör på bedömningen, den är även väldigt relevant då det enligt forskningen också krävs en individuell kartläggning. Jo därför att vi är experter på långvarig smärta men gruppen har väldigt många fördelar som vi inte kan ersätta, däribland att reducera skuld och skam samt skapa en grund för motivation och förståelse. En av de vanligaste sakerna som personerna säger efter att de varit här är att gruppen har varit ett av de bästa hjälpmedlen för att gå framåt.

Vad är syftet? De flesta som kommer till oss vill ha hjälp med att minska på smärtintensiteten. Forskningen uttrycker att har man det som fokus så tenderar smärtan att öka. Anledningen till detta är att det man fokuserar på får man oftast mer av. Det vi arbetar med här är att erhålla en balans i tillvaron för att återhämtningen ska trumfa belastningarna som finns. Detta gör att vi både behöver se till vad det finns för belastningar och arbeta med att reducera dem samt att träna på olika sätt att återhämta sig. Under perioden här så jobbar vi med att återta funktioner och åskådliggöra att man själv har mycket påverkan i sitt liv. Själva grunden är att personerna som går i rehabilitering ska erhålla kunskap om hur de fungerar och kunna använda olika beteenden utifrån rådande förutsättningar. Det som är spännande med det här synsättet är också att det brukar leda till en minskad smärtintensitet.

Är smärta farligt? Smärta är ett larmsystem som uttrycker att något inte står rätt till. Långvarig smärta i sig är sällan farligt, men ofta är smärtan komplex och svår att lösa på egenhand. Då smärta är ett skyddssystem finns risken att smärtan tar över livet och leder till låg livskvalitet. Ofta gör smärtan att du väljer / behöver dra nerpå / avstår från aktiviteter som du tidigare tyckt om, till exempel kanske du slutar träffa vänner och bekanta. Smärtan kan uttrycka sig väldigt olika. Men i många fall sprider den sig med tiden, ofta blir den värre efter belastning och ofta blir man öm i stora delar av kroppen. Då smärta är belastande för systemet så är det normalt att långvarig smärta även slår på humöret, och det är inte ovanligt att långvarig smärta leder till depression, ångest och utmattning – som i sin tur ofta förvärrar smärtan.

Behandling av långvarig smärta i Sundsvall

På Rygginstitutet i Sundsvall finns det möjlighet att ta emot deltagare från hela Sverige, om de tillhör vår målgrupp. Läs mer om rehabilitering i Sundsvall här. 

Forskning via Högskolan i Dalarna pågår! Patienter med långvarig smärta som genomför multimodal rehabilitering.

Det har kommit en förfrågan från högskolan i dalarna angående att delta i ett forskningsprojekt på patienter med långvarig smärta som genomför multimodal rehabilitering. Vi på Rygginstitutet har bestämt oss för att delta.

Vad kommer ske?

Patienter som kommer för bedömning hos oss gällande långvarig smärta kommer att få information om att det pågår ett forskningsprojekt och en beskrivning vad det innebär att delta. För fördjupad information se gärna filmen på följande länk. 

https://www.du.se/pain/evis

 

Varför väljer vi att vara med?

För oss på Rygginstitutet så är evidensbaserad medicin ett viktigt utgångsläge. I evidensbaserad medicin så ingår bästa tillgängliga forskning. Vår bedömning är att det genomförts för lite forskning på multimodal rehabilitering och vi vill verkligen ställa upp när det äntligen tas initiativ till detta. 

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012