Rehabilitering vid långvarig smärta

Behandling och rehabilitering på Rygginstitutet i Stockholm

rehabilitering stockholm logotyp

Behandling och rehabilitering av långvarig smärta på Rygginstitutet i Stockholm och Sundsvall.

En av fem svenskar lider av långvarig smärta, är du en av dem? Smärtan kan till exempel vara lokaliserad till ryggen, axlarna eller nacken. På Rygginstitutet är vi vana att möta människor med komplex smärtproblematik och vi erbjuder rehabilitering av långvarig smärta genom väl beprövade metoder. Vårt rehabiliteringscenter i Stockholm tar emot dig med remiss från primärvården, vi kan även ta emot dig som skickat in en egenremiss.

Vad är långvarig smärta? 

Definitionen av smärta är en obehaglig emotionell och sensorisk upplevelse i kombination med möjlig eller befintlig vävnadsskada. Långvarig smärta innebär att du haft ont i minst tre till sex månader, och är den nya hoppfulla benämningen på det som tidigare kallades kronisk smärta. Det är en relativt vanlig åkomma där var femte svensk lider av långvarig smärta. Det är oftast ofarligt men kan negativt påverka ens vardag.

Långvarig smärta – Behandling

Smärtforskningen har de senaste åren tagit många steg framåt och antyder att när det kommer till långvarig smärta så behöver man titta på den så kallade biopsykosociala modellen. Det betyder att hela människan i det kontext som den befinner sig i behöver undersökas och rehabiliteras. Det gör att den som upplever långvarig smärta behöver en fördjupad individuell undersökning och åtgärdsplan. Det är viktigt med rehabilitering vid långvarig smärta för att lindra smärtan och kunna leva ett normalt liv.

Långvarig smärta, behandling och rehabilitering

Smärta är i grunden en värdefull kroppsfunktion då den är en signal som pekar på att något inte står rätt till. Ibland kan dock smärta som pågått en längre tid trigga smärtsystemet så att smärtan förlängs ytterligare. Du kan då uppleva smärta även om det inte längre föreligger några skador på kroppens vävnader. Smärtan kan då liknas vid ett brandlarm som hakat upp sig och fortsätter ringa när elden redan släckts. Om du misstänker att du har långvarig smärta kan det vara viktigt med behandling för att inte riskera att symptomen och måendet blir värre. Vi på Rygginstitutet är specialiserade på långvarig smärtbehandling och kan hjälpa dig lindra och lära dig hantera din smärta.

Långvarig smärta

Orsaker till långvarig smärta 

Smärtforskningen definierar tre olika typer av långvarig smärta som kan uppstå av olika orsaker:

  • Nociceptiv smärta, även kallat vävnadsskadesmärta, uppstår om vi till exempel bränner oss på en platta eller slår oss på tummen med en hammare. Exempel på nociceptiva smärttillstånd som kan leda till långvarig smärta är gikt, artros och kroniskt bensår. 
  • Neuropatisk smärta beror ofta på en skada eller sjukdom i nervsystemet. Den kan uppstå vid till exempel ett diskbråck, diabetes melitus, multipel skleros, stroke eller traumatisk ryggmärgsskada. 
  • Nociplastisk smärta beror på att själva funktionen i smärtsystemet har förändrats, att smärtregleringen inte längre fungerar som vanligt. Smärtsignaler till hjärnan förstärks och hämmande signaler från hjärnan försvagas. Det betyder att sådant som normalt inte gör ont blir smärtsamt, till exempel kan lättare tryck göra ont och man kan få utbredda, ömmande partier på kroppen. Nociplastisk smärta är inte symtom på någon skada eller sjukdom som vävnadsskadesmärta eller neuropatisk smärta är. Vid nociplastisk smärta är smärtan en sjukdom i sig.

Om du känner igen någon av ovanstående tillstånd och upplever att du lider av långvarig smärta är behandling och rehabilitering en god idé. Vi på Rygginstitutet är specialiserade inom behandling och rehabilitering vid långvarig smärta och kan hjälpa dig hantera din långvariga smärta för att hitta balans i livet. 

 

Symptom på långvarig smärta 

Symptomen vid långvarig smärta kan ändra karaktär under tidsperioden men finns alltid kvar i någon bemärkelse. Det är även vanligt att smärtan sprider sig till andra delar i kroppen så kallad sekundär smärta. Tyvärr är också ångest och depression vanliga påföljder av långvarig smärta. Psykosociala problem som uppstår vid långvarig smärta påverkar ofta relationer och kan ibland leda till utanförskap och ensamhet.  

Utöver psykosociala problem lider personer med långvarig smärta vanligtvis även av nedsatt fysisk förmåga. Det finns forskning som visar på att personer som lider av långvarig smärta i många fall har en fysisk förmåga som motsvarar den hos hjärtsjuka patienter. På grund av de problem som ofta följer långvarig smärta upplever många att de har en lägre livskvalitet än genomsnittet.

Forskningen är tydlig att om behandling uteblir vid långvarig smärta kan det leda till många olika komplikationer. Det kan därför vara klokt att ta tag i problem relaterade till långvarig smärta via behandling så snart som möjligt. Hos oss på Rygginstitutet kan du få rehabilitering för långvarig smärta, så tveka inte att höra av dig till oss om du upplever något av ovanstående symptom.

 

 

Fyll i egenremiss för bedömning med Rygginstitutet

Egenremiss - Boka en tid! 

Går du omkring och upplever smärta eller utmattning, och tidigare insatser inte har hjälpt. Ett sämre mående som inte går över leder oftast till ökade problem. Tveka inte att kontakta oss för frågor eller för en bedömning.

Typer av behandlingar för långvarig smärta

Rehabilitering för långvarig smärta genomförs vanligtvis via en kombination av många olika åtgärder då det generellt är den mest effektiva behandlingen. Denna kombination av tvärprofessionella insatser kallas multimodal behandling och är en väletablerad typ av rehabilitering vid långvarig smärta. 

Enskilda åtgärder som läkemedel, externa sensoriska stimuli behandlingar (som till exempel massage, akupunktur osv) och stödsamtal kan ibland hjälpa, men för de flesta med långvarig smärta behövs ofta dessa i kombination tillsammans med en förklaring och beteendeförändringar. Vad för typ av behandling som lämpar sig beror på hur smärtan har uppkommit. Behandlingen kan exempelvis skilja sig om det handlar om nociceptiv, neurogen eller nociplastisk smärta. Saker som ålder, kön, intressen osv kan också påverka vilken typ av rehabilitering vid långvarig smärta som bör användas. 

Woman Touching Her Back

Hur kan Rygginstitutet hjälpa? 

Om du lider av långvarig smärta kan du få behandling hos Rygginstitutet. Hos oss genomgår du först en individuell bedömningsdag där du får träffa läkare, psykolog och fysioterapeut. Utifrån det tar vi fram en behandlingsplan, en så kallad rehabiliteringsplan. Det består vanligtvis av 8-12 veckors behandling i grupp som kompletteras med individuella besök där du behandlas för din långvariga smärta genom att vi sätter ihop en massa olika insatser både i grupp samt individuellt.  

Många som söker rehabilitering för långvarig smärta har ett starkt fokus på att minimera sin smärta. Vid långvarig smärta är behandling viktigt för att värken inte förvärras och potentiellt leda till psykiska problem som kan komma att påverka ens sociala liv. Om du lider av långvarig smärta och behöver behandling och rehabilitering kan du kontakta oss för att besöka något av våra rehabiliteringscenter i Stockholm eller Sundsvall. 

Är smärta farligt?

Smärta är ett larmsystem som uttrycker att något inte står rätt till. Långvarig smärta i sig är sällan farligt, men ofta är smärtan komplex och svår att lösa på egen hand. Då smärta är ett skyddssystem finns risken att smärtan tar över livet och leder till låg livskvalitet. Ofta gör smärtan att du väljer / behöver dra ner på / avstår från aktiviteter som du tidigare tyckt om, till exempel kanske du slutar träffa vänner och bekanta. Smärtan kan uttrycka sig väldigt olika. Men i många fall sprider den sig med tiden, blir värre efter belastning och leder till att man blir öm i stora delar av kroppen. Då smärta är belastande för systemet så är det normalt att långvarig smärta även slår på humöret, och det är inte ovanligt att långvarig smärta leder till depression, ångest och utmattning – som i sin tur ofta förvärrar smärtan.

Vad är syftet?

De flesta som kommer till oss vill ha hjälp med att minska på smärtintensiteten. Forskningen uttrycker att har man det som fokus så tenderar smärtan att öka. Anledningen till detta är att det man fokuserar på får man oftast mer av. Det vi arbetar med i rehabilitering vid långvarig smärta är att erhålla en balans i tillvaron för att återhämtningen ska trumfa belastningarna som finns. Detta gör att vi både behöver se till vad det finns för belastningar och arbeta med att reducera dem samt att träna på olika sätt att återhämta sig. Under perioden här så jobbar vi med att återta funktioner och åskådliggöra att man själv har mycket påverkan i sitt liv. Själva grunden är att personerna som går i rehabilitering ska erhålla kunskap om hur de fungerar och kunna använda olika beteenden utifrån rådande förutsättningar. Det som är spännande med det här synsättet är också att det brukar leda till en minskad smärtintensitet.

Varför grupp?

Det är en fråga vi ofta hör på bedömningen, den är även väldigt relevant då det enligt forskningen också krävs en individuell kartläggning. Vi arbetar i grupp därför att gruppen erbjuder väldigt många fördelar som vår expertkunskap om långvarig smärta inte kan ersätta; däribland att reducera skuld och skam samt skapa en grund för motivation och förståelse. En av de vanligaste sakerna som personerna säger efter att de varit här är att gruppen har varit ett av de bästa hjälpmedlen för att gå framåt.

Behandling av långvarig smärta i Stockholm

Om du lider av långvarig smärta och känner att nu är det dags att få hjälp, ta då i första hand kontakt med läkare på vårdcentralen alternativt annan lämplig läkare. Om ni gemensamt kommer fram till att behovet finns och att det vore en bra insats, kan läkaren skriva en remiss till oss på Rygginstitutet i Stockholm. Om det är så att du inte har någon tydlig läkarkontakt så kan du även använda vår egenremiss.

När vi får remissen kontaktar vi dig och bokar in dig för en bedömning.

Behandling av långvarig smärta i Sundsvall

Till Rygginstitutet i Sundsvall kommer du via remiss från Region Jämtland/Härjedalen, företagshälsovården, arbetsgivare, Galaxen bygg, med flera. Arbetar du inom skogs- eller byggsektorn kan stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor betala rehabiliteringen. På Rygginstitutet i Sundsvall finns det möjlighet att ta emot deltagare med långvarig smärta för behandling och rehabilitering från hela Sverige, om de tillhör vår målgrupp. 

Fyll i egenremiss för bedömning med Rygginstitutet

Egenremiss - Boka en tid! 

Går du omkring och upplever smärta eller utmattning, och tidigare insatser inte har hjälpt. Ett sämre mående som inte går över leder oftast till ökade problem. Tveka inte att kontakta oss för frågor eller för en bedömning.

Kan långvarig smärta botas?

Frågan är svår för det är ingen diagnos som har ett av eller på som exempelvis en fraktur. Långvarig smärta, tidigare kallat kronisk smärta, går inte att bota men med rehabilitering för långvarig smärta kan symptomen i vissa fall försvinna och i andra fall lindras.

Kan man bli av med långvarig smärta?

Frågan är svår för det är ingen diagnos som har ett av eller på som exempelvis en fraktur. Långvarig smärta, eller kronisk smärta som det tidigare kallades, går inte att bota. Men med behandling och rehabilitering vid långvarig smärta kan symptomen i vissa fall försvinna och i andra fall lindras och du kan återgå till en normal vardag.

Hur vanligt är det med långvarig smärta?

Cirka en av fem vuxna svenskar lider av smärta som varat längre än tre månader. Det är vanligare att kvinnor drabbas än män.

Hur behandlar man långvarig smärta?

Långvarig smärta kräver behandling som tar både kropp och själ i beaktning eftersom smärta i mer än tre månader ofta även påverkar det psykiska måendet. Smärtan kan till exempel leda till depression, ångest, oro och ilska. Upplever du smärtor som varat längre än i tre månader ska du vända dig till vårdcentralen. De kan sedan remittera dig vidare till oss på Rygginstitutet för rehabilitering av långvarig smärta. Vi behandlar smärtan med träning anpassad efter dina förutsättningar, föreläsningar om smärthantering samt diskussioner kring sömn, ergonomi och arbetsteknik.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012