Rehabilitering vid långvarig smärta

Behandling och rehabilitering på Rygginstitutet i Stockholm

rehabilitering stockholm logotyp

Fyll i egenremiss

På Rygginstitutet i Stockholm och Sundsvall erbjuder vi behandling och rehabilitering för långvarig smärta. Det är en vanlig åkomma där en av fem svenskar lider av smärta som kan vara lokaliserad till ryggen, axlarna eller nacken. Vi har erfarenhet av att hantera komplexa smärtproblematik och erbjuder rehabilitering genom beprövade metoder. Du kan komma till vårt rehabiliteringscenter i Stockholm med remiss från primärvården eller genom att skicka in en egenremiss.

Vad är långvarig smärta? 

Långvarig smärta innebär smärta som pågått i minst tre till sex månader och är den nya benämningen på vad som tidigare kallades kronisk smärta. Definitionen av smärta är en obehaglig emotionell och sensorisk upplevelse som kan vara kopplad till möjlig eller befintlig vävnadsskada. Det är en relativt vanlig åkomma där en av fem svenskar lider av smärta, och även om det oftast inte är farligt kan det negativt påverka ens vardag.

Långvarig smärta – Behandling 

När det gäller långvarig smärta är det viktigt att titta på den så kallade biopsykosociala modellen för att behandla smärtan. Det betyder att hela människan behöver undersökas och rehabiliteras för att lindra smärtan och återgå till ett normalt liv. Det är därför viktigt med rehabilitering vid långvarig smärta för att hitta en individuell åtgärdsplan.

Långvarig smärta, behandling och rehabilitering 

Smärta är en värdefull kroppsfunktion då det fungerar som en signal på att något inte står rätt till. Dock kan smärta som pågått en längre tid trigga smärtsystemet så att smärtan förlängs ytterligare. Därför kan det vara viktigt att behandla långvarig smärta för att inte riskera att symptomen och måendet blir värre. På Rygginstitutet är vi specialiserade på långvarig smärta och kan hjälpa dig lindra och hantera din smärta.

Orsaker till långvarig smärta 

Långvarig smärta kan också uppstå på grund av skador på nervsystemet. Detta kan ske till följd av sjukdomar som diabetes, multipel skleros och Parkinsons sjukdom, eller på grund av skador på ryggmärgen eller hjärnan. Nervskador kan leda till smärta som är konstant eller som uppstår vid beröring eller tryck på huden.

Fibromyalgi är en annan vanlig orsak till långvarig smärta. Detta tillstånd karaktäriseras av smärta och ömhet i musklerna, senorna och lederna. Fibromyalgi kan också orsaka trötthet, sömnproblem och depression.

Psykologiska faktorer kan också spela en roll i utvecklingen av långvarig smärta. Stress, ångest och depression kan alla förvärra smärtupplevelsen och göra den svårare att hantera.

Även om det finns många orsaker till långvarig smärta är det viktigt att komma ihåg att det finns behandlingar som kan hjälpa till att lindra smärtan och förbättra livskvaliteten för personer som lider av detta tillstånd. Behandlingsalternativ kan inkludera läkemedel, fysioterapi, psykologisk rådgivning och andra terapier.

Symptom på långvarig smärta

Symtomen vid långvarig smärta kan variera över tid, men är alltid närvarande i någon grad. Det är också vanligt att smärtan sprider sig till andra delar av kroppen, vilket kallas sekundär smärta. Dessvärre är ångest och depression vanliga följder av långvarig smärta. Psykosociala problem som uppstår vid långvarig smärta påverkar ofta relationer och kan ibland leda till utanförskap och ensamhet.

Utöver psykosociala problem lider personer med långvarig smärta vanligtvis av nedsatt fysisk förmåga. Forskning visar att personer som lider av långvarig smärta ofta har en fysisk förmåga som motsvarar den hos hjärtsjuka patienter. På grund av de problem som ofta följer långvarig smärta upplever många att de har en lägre livskvalitet än genomsnittet.

Forskningen är tydlig att om behandling för långvarig smärta uteblir kan det leda till många olika komplikationer. Det är därför klokt att ta itu med problem relaterade till långvarig smärta genom behandling så snart som möjligt. Om du har försökt få stöd i primärvården eller företagshälsovården men har fortsatta problem så finns vi. Hos oss på Rygginstitutet kan du få rehabilitering för långvarig smärta, så tveka inte att kontakta oss om du upplever något av ovanstående symtom.

Egenremiss

Går du omkring och upplever smärta eller utmattning, och tidigare insatser inte har hjälpt. Ett sämre mående som inte går över leder oftast till ökade problem. Tveka inte att kontakta oss för frågor eller för en bedömning. Du kan också fylla i en egenremiss genom att klicka på knappen nedan.

FYLL I EGENREMISS

Typer av behandlingar för långvarig smärta

Rehabilitering för långvarig smärta genomförs vanligtvis via en kombination av många olika åtgärder då det generellt är den mest effektiva behandlingen. Denna kombination av tvärprofessionella insatser kallas multimodal behandling och är en väletablerad typ av rehabilitering vid långvarig smärta. 

Enskilda åtgärder som läkemedel, externa sensoriska stimuli behandlingar (som till exempel massage, akupunktur osv) och stödsamtal kan ibland hjälpa, men för de flesta med långvarig smärta behövs ofta dessa i kombination tillsammans med en förklaring och beteendeförändringar. Vad för typ av behandling som lämpar sig beror på hur smärtan har uppkommit. Behandlingen kan exempelvis skilja sig om det handlar om nociceptiv, neurogen eller nociplastisk smärta. Saker som ålder, kön, intressen osv kan också påverka vilken typ av rehabilitering vid långvarig smärta som bör användas. 

Woman Touching Her Back

Hur kan Rygginstitutet hjälpa? 

Om du lider av långvarig smärta kan du få behandling hos Rygginstitutet. Hos oss genomgår du först en individuell bedömningsdag där du får träffa läkare, psykolog och fysioterapeut. Utifrån det tar vi fram en behandlingsplan, en så kallad rehabiliteringsplan. Det består vanligtvis av 8-12 veckors behandling i grupp som kompletteras med individuella besök där du behandlas för din långvariga smärta genom att vi sätter ihop en massa olika insatser både i grupp samt individuellt.  

Många som söker rehabilitering för långvarig smärta har ett starkt fokus på att minimera sin smärta. Vid långvarig smärta är behandling viktigt för att värken inte förvärras och potentiellt leda till psykiska problem som kan komma att påverka ens sociala liv. Om du lider av långvarig smärta och behöver behandling och rehabilitering kan du kontakta oss för att besöka något av våra rehabiliteringscenter i Stockholm eller Sundsvall. 

Är smärta farligt?

Smärta är ett larmsystem som uttrycker att något inte står rätt till. Långvarig smärta i sig är sällan farligt, men ofta är smärtan komplex och svår att lösa på egen hand. Då smärta är ett skyddssystem finns risken att smärtan tar över livet och leder till låg livskvalitet. Ofta gör smärtan att du väljer / behöver dra ner på / avstår från aktiviteter som du tidigare tyckt om, till exempel kanske du slutar träffa vänner och bekanta. Smärtan kan uttrycka sig väldigt olika. Men i många fall sprider den sig med tiden, blir värre efter belastning och leder till att man blir öm i stora delar av kroppen. Då smärta är belastande för systemet så är det normalt att långvarig smärta även slår på humöret, och det är inte ovanligt att långvarig smärta leder till depression, ångest och utmattning – som i sin tur ofta förvärrar smärtan.

Vad är syftet?

De flesta som kommer till oss vill ha hjälp med att minska på smärtintensiteten. Forskningen uttrycker att har man det som fokus så tenderar smärtan att öka. Anledningen till detta är att det man fokuserar på får man oftast mer av. Det vi arbetar med i rehabilitering vid långvarig smärta är att erhålla en balans i tillvaron för att återhämtningen ska trumfa belastningarna som finns. Detta gör att vi både behöver se till vad det finns för belastningar och arbeta med att reducera dem samt att träna på olika sätt att återhämta sig. Under perioden här så jobbar vi med att återta funktioner och åskådliggöra att man själv har mycket påverkan i sitt liv. Själva grunden är att personerna som går i rehabilitering ska erhålla kunskap om hur de fungerar och kunna använda olika beteenden utifrån rådande förutsättningar. Det som är spännande med det här synsättet är också att det brukar leda till en minskad smärtintensitet.

Varför grupp?

Det är en fråga vi ofta hör på bedömningen, den är även väldigt relevant då det enligt forskningen också krävs en individuell kartläggning. Vi arbetar i grupp därför att gruppen erbjuder väldigt många fördelar som vår expertkunskap om långvarig smärta inte kan ersätta; däribland att reducera skuld och skam samt skapa en grund för motivation och förståelse. En av de vanligaste sakerna som personerna säger efter att de varit här är att gruppen har varit ett av de bästa hjälpmedlen för att gå framåt.

Behandling av långvarig smärta i Stockholm

Om du lider av långvarig smärta och känner att nu är det dags att få hjälp, ta då i första hand kontakt med läkare på vårdcentralen alternativt annan lämplig läkare. Om ni gemensamt kommer fram till att behovet finns och att det vore en bra insats, kan läkaren skriva en remiss till oss på Rygginstitutet i Stockholm. Om det är så att du inte har någon tydlig läkarkontakt så kan du även använda vår egenremiss.

När vi får remissen kontaktar vi dig och bokar in dig för en bedömning.

Behandling av långvarig smärta i Sundsvall

Till Rygginstitutet i Sundsvall kommer du via remiss från Region Jämtland/Härjedalen, företagshälsovården, arbetsgivare, Galaxen bygg, med flera. Arbetar du inom skogs- eller byggsektorn kan stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor betala rehabiliteringen. På Rygginstitutet i Sundsvall finns det möjlighet att ta emot deltagare med långvarig smärta för behandling och rehabilitering från hela Sverige, om de tillhör vår målgrupp. 

Frågor och Svar

Kan långvarig smärta botas?

Frågan är svår för det är ingen diagnos som har ett av eller på som exempelvis en fraktur. Långvarig smärta, tidigare kallat kronisk smärta, går inte att bota men med rehabilitering för långvarig smärta kan symptomen i vissa fall försvinna och i andra fall lindras.

Kan man bli av med långvarig smärta?

Frågan är svår för det är ingen diagnos som har ett av eller på som exempelvis en fraktur. Långvarig smärta, eller kronisk smärta som det tidigare kallades, går inte att bota. Men med behandling och rehabilitering vid långvarig smärta kan symptomen i vissa fall försvinna och i andra fall lindras och du kan återgå till en normal vardag.

Hur vanligt är det med långvarig smärta?

Cirka en av fem vuxna svenskar lider av smärta som varat längre än tre månader. Det är vanligare att kvinnor drabbas än män.

Hur behandlar man långvarig smärta?

Långvarig smärta kräver behandling som tar både kropp och själ i beaktning eftersom smärta i mer än tre månader ofta även påverkar det psykiska måendet. Smärtan kan till exempel leda till depression, ångest, oro och ilska. Upplever du smärtor som varat längre än i tre månader ska du vända dig till vårdcentralen. De kan sedan remittera dig vidare till oss på Rygginstitutet för rehabilitering av långvarig smärta. Vi behandlar smärtan med träning anpassad efter dina förutsättningar, föreläsningar om smärthantering samt diskussioner kring sömn, ergonomi och arbetsteknik.

Skicka in en egenremiss här!

För personlig kontakt ring oss i Stockholm på tel: 08-544 311 10
eller Sundsvall på 060-64 73 00

  Välj region:

  Tillhör du en annan region behöver du vara i kontakt med regionen för att undersöka dina möjligheter att kunna göra rehabilitering hos oss på Rygginstitutet

  Kontakt

  Klicka på knappen nedan för att ansöka om en rehabilitering på Rygginstitutet i Sundsvall och region Jämtland. Du kommer att skickas till en annan undersida.

  Gå till region Jämtland

  Typ av rehabilitering:

  Observera! Vår rehabilitering syftar till beteendeförändring och fokuserar inte på kirurgiska ingrepp, medicinering, kortvarig okomplex problematik och liknande.

  Kontakt

  Viktig information
  Kontaktuppgifter:  Rygginstitutet Stockholm

  Ladvik
  185 93 VAXHOLM

  Telefon: 08-544 311 10
  Telefax: 08-544 311 11
  E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

  Svenska Rygginstitutet

  Svenska Rygginstitutet
  Org nr: 556513-6842 / 
  Bg: 5336-0012

  Svenska Rygginstitutet
  Org nr: 556513-6842 / 
  Bg: 5336-0012