De flesta människor drabbas någon gång av lumbago, men vad är lumbago och hur vet man att man drabbats? Åkomman är ofarlig, men i vissa fall kan den leda till psykosociala och arbetsrelaterade problem. På Rygginstitutet erbjuder vi lumbago-behandling till patienter som remitterats hit via vårdcentralen. Under rehabiliteringen behandlas både kropp och själ av vårt tvärprofessionella team.

Vad är lumbago?

Lumbago, eller ländryggssmärta, är en term som används för att beskriva smärta i ländryggen, dvs. i ryggslutet. En annan vanlig fråga är “vad är akut lumbago?”. Akut lumbago är den medicinska termen på ryggskott, en åkomma som de allra flesta drabbas av någon gång i livet.

Symtom

Ländryggsbesvär kan komma plötsligt eller smygande. Klassiska symtom på besvär i ländryggen är smärta, värk eller en känsla av stelhet i ryggslutet.

Vilka begränsningar medför åkomman?
Att ha akut ont i ländryggen kan leda till sömnsvårigheter, svårt att koncentrera sig och nedsatt styrka under en period. Ländryggsbesvär gör det också svårt att stå och sitta under längre perioder, att gå eller att bära. Vid lumbago kan det även vara utmanande att gå på toaletten eller att klä sig.
Vad är orsakerna till lumbago?
Orsakerna till smärta i ländryggen är i det enskilda fallet svåra att bestämma. Men man har ändå lyckats identifiera en del riskfaktorer såsom bland annat hög ålder, dålig hållning, ångest och stress, skador på ryggraden, övervikt och graviditet. Inflammerade muskler eller diskbråck kan också vara ett skäl.
Hur kan man behandla ländryggsbesvär?
Vid besvär med ländryggen kan smärta lindras av vila i en eller flera dagar. När den värsta smärtan klingat av är det viktigt att gradvis röra sig mer och mer. Träning är en av de mest effektiva sätt att återhämta sig från ländryggssmärtor. Tyvärr är det så att människor som lider av smärta i rygg eller muskler ofta undviker att röra på sig, eftersom att detta i början kan kännas som att det förvärrar situationen.

Kontakta i första hand en vårdcentral för råd kring lumbago-behandling.

Kronisk lumbago-behandling
Konstant ländryggssmärta som pågår under en längre tid, kronisk ländryggssmärta, är påfrestande för både kropp och sinne. Därför är det viktigt att ta hänsyn till både kropp och psyke vid kronisk lumbago-behandling. Har du haft ländryggsbesvär i tre månader eller längre, kontakta din vårdcentral för en remiss till ett rehabiliteringscenter som Rygginstitutet. Vi har över 60 års erfarenhet av smärtbehandling och erbjuder lumbago-behandling i Stockholm (Vaxholm).

På Rygginstitutet ges kronisk lumbago-behandling i form av multimodal behandling som innebär både fysisk aktivitet och psykologiska insatser. Vårdpersonalen arbetar i team där patienten också ingår. En kronisk lumbago-behandling hos Rygginstitutet pågår i mellan åtta till tolv veckor och då ingår individuella besök hos bland annat läkare, fysioterapeut och psykolog samt behandling i grupp med andra smärtpatienter.

Sök hjälp för kronisk ländryggssmärta
Lid inte av ländryggssmärta i onödan. Kontakta din vårdcentral på nytt och be om en remiss till ett rehabiliteringscenter eller skicka in en egenremiss.