Vad är kotkompression och hur behandlas åkomman?

Behandling och rehabilitering på Rygginstitutet i Stockholm

rehabilitering stockholm logotyp

Varje år inträffar ca 15 000 kotkompressioner i Sverige. Kotkompression är ofarligt, men kan vara mycket smärtsamt ー i vissa fall blir smärtan långvarig. På Rygginstitutet är vi vana att svara på frågor kring komplex smärtproblematik och att lindra kotkompression med smärtbehandling utförd av vår kunniga personal. Önskar du kotkompressionsbehandling i Stockholm? Du remitteras till oss via din vårdcentral. 

Vad är kotkompression?

Kotkompression innebär att skelettet i en kota pressas ihop och visar sig ibland som smärta i nedre delen av ryggen (ländryggen) eller som smärta i den övre delen av ryggen (bröstryggen). Åkomman i sig är inte farlig, men det kan göra ont i två till tre månader. Så småningom läker kotorna i ett sammanpressat läge. Vid flera kotkompressioner finns risk att bli kutryggig eller kortare än tidigare.

Upplever du svår smärta tre till sex månader efter en kotkompression kan behandling av smärtan hjälpa dig att få tillbaka livskvaliteten. Att uppleva smärta under en längre tid kan leda till psykisk ohälsa, därför kan behandlingen bestå av både fysiska övningar och samtal med en psykolog. 

Fibromyalgi ー symtom | Rygginstitutet

Jag har kotkompression, vilken behandling rekommenderas?

Vid akut smärta rekommenderas kotkompressionsbehandling i Stockholm via vårdcentralen. Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning OMGÅENDE vid ryggont samt domningar eller nedsatt känsel kring ändtarm eller könsorgan. Vårdcentralen ska också kontaktas snarast vid en kombination av ryggont och domningar, stickningar eller känsla av svaghet i benen.

Kotkompression läker av sig själv, men om smärtan kvarstår ca tre månader efter vårdcentralens insatser kan annan behandling krävas. En läkare kan då skriva remiss till Rygginstitutet för att ge vårt rehabcenter möjlighet att lindra kotkompression med smärtbehandling. I Stockholm erbjuder vi multimodal behandling som innebär en kombination av bland annat psykologiska insatser och fysisk träning. Du blir rehabiliterad av ett team bestående av flera professioner och du som patient är alltid i fokus.

Vår kotkompressionsbehandling i Stockholm pågår under 8-12 veckor och behandlingen sker både i grupp och individuellt. Behandlingen består bland annat av muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet samt samtal med psykolog. 

Vad kan jag själv göra för att lindra smärtan?

Det är viktigt att du rör på dig om du drabbats av ryggproblem. Under den första tiden kan smärtstillande läkemedel, käpp och rullator vara bra hjälpmedel. Rörelse ökar också det psykiska välbefinnandet. Tänk på att böja benen vid lyft och inte böja midjan. 

Balansträning rekommenderas för att minska risken för fall och frakturer i framtiden. 

Woman Touching Her Back

Vad är skillnaden mellan diskbråck och kotkompression?

Vid diskbråck buktar diskarna ut mellan kotorna, vilket är smärtsamt och kan hindra dig från att röra dig. Vid kotkompression har kotorna istället pressats ihop, vilket också framkallar smärta. Både diskbråck och kompression av kotorna går över av sig själv inom några veckor upp till några månader.

Hur behandlar man en kotkompression?

Kompressionen läker av sig själv, men läkningsprocessen kan vara smärtsam. Har du drabbats av kotkompression kan läkemedel i form av smärtstillande göra det enklare att röra på dig. Du kan också behöva hjälpmedel som käpp eller rullator för att kunna hålla dig aktiv. Om du upplever smärta flera månader efter läkning, är det en god idé att kontakta vårdcentralen för att reda ut om din kotkompression kräver ytterligare behandling. Din läkare kan remittera dig vidare till oss på Rygginstitutet.

Vad bör man undvika vid kotkompression?

Undvik kraftiga framåtböjningar eller sidovridningar om dina kotor pressats samman. Böj i knä- och höftleder när du ska lyfta ー inte i midjan. Översträck inte knäna utan låt kroppstyngden vila på mellanfoten. Det är viktigt att du håller dig aktiv även om det gör ont, se till att röra dig på rätt sätt.

Hur lång tid tar kotkompression att läka?

Om dina kotor pressats samman kan det ta ca två till tre månader för kotkompressionen att läka. Upplever du fortsatt svår smärta efter mer än tre månader efter att du drabbats av kotkompression kan smärtbehandling via Rygginstitutet bli aktuellt. Kontakta din vårdcentral för att bli remitterad till vårt center för rehabilitering.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012