Stress kan vara mycket personligt, situationer som en person upplever obehagligt och får pulsen att öka på ett negativt sätt, kan en annan person uppleva som spännande och se situationen som en utmaning att ta sig an.

Alla hanterar och upplever stress på olika sätt, man brukar tala om negativ och positiv stress.
En liten del av stress är bra för kreativitet, motivation och ett sätt att utmana sig själv, detta kan upplevas som positiv stress, d.v.s. det påverkar inte kroppen negativ. Positiv stress är en kortvarig stress, men om den inte avtar utan istället ökar kan den snabbt vända till negativ stress som snabbt kan påverka hälsan. Om man upplever att stressnivån börjar eskalera kan man försöka arbeta med stresshantering för att återta kontroll över situationen.

Stress kan påverka kroppen på flera olika sätt. Stress är känt för att leda till viktökning. En del av orsaken till detta är på grund av dåliga matvanor, stresshormonet kortisol är också ansvarig för att öka mängden av fettvävnader i en kropp. Högre nivåer av kortisol har kopplats till ökat bukfett (Why Stress Causes People to Overeat, Harvard Heath Publications, 2012).

Det exakta förhållandet mellan stress och hjärtinfarkt är fortfarande oklart, men det ser helt klart ut att finnas en. Det har sagts att stress utlöser inflammation, en känd anstiftare av hjärtsjukdom, men det har inte bevisats. Ändå kan stress påverka hjärtsjukdomar på mer subtila sätt (Stress and Your Heart, Harvard Heath Publications,2013). Det bästa man kan göra är att försöka hålla en hälsosam livsstil och fokusera på att minska stress och lära sig hantera det när situationen uppstår.

Stress är också känt för att höja blodsockret. Forskare har studerat effekterna av stress i glukosnivåer hos djur och människor. Om en person redan har diagnostiserats med typ 2-diabetes kan de finna att deras blodsocker är högre under stress. För personer med typ-1-diabetes, kan mental stress leda till blandade effekter. Till exempel, medan vissa människors glukosnivåer går upp, går glukosnivåerna ner hos andra (American Diabetes Association, 2013).

Det finns olika sätt på vilka en person kan hantera stress, meditation, samtalsterapi, träning kan bidra till att minska stress. Det finns särskild hjälp att få för att lära sig att hantera stress, det finns olika kliniker som kan hjälpa personer med stressbehandling i Stockholm, en av dessa är Rygginstitutet.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”