COVID19 – Info till pågående patienter

På Rygginstitutet fortsätter rehabilitering samt nybesöksbedömningar som tidigare men med skärpta rutiner. I nuläget har vi goda förutsättningar att  kunna erbjuda rehabilitering för smärta och utmattning på ett säkert sätt. Vi har goda utrymmen både inomhus och utomhus för grupprehabilitering.

Våra nuvarande direktiv är att alla patienter ska bära munskydd och eller visir när man vistas inomhus på vår anläggning. Lokala avvikelser kan ske exempelvis vid vattengymnastik, för frågor prata med er kontaktperson eller rehabiliteringschef Stefan Palm. 

Följande förhållningsregler som gäller personal och deltagare kan förändras utifrån nya direktiv från Folkhälsomyndigheten.

Förhållningsregler hygien med anledning av Rygginstitutets öppethållande i Coronatider

Allmänt och avseende lokaler, träningsutrymmen, bassäng, bastu, gym:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har påverkade andningsvägar. Kom åter då du har varit symtomfri i två dagar.
  • Rådgör med läkaren i teamet om du känner dig osäker eller tillhör en riskgrupp.
  • Använd munskydd när du befinner dig inomhus på anläggningen om ej lokal avvikelse är kommunicerad.
  • Håll avståndet till varandra (där det är möjligt 1-2 meter).
  • Tvätta händerna noggrant och ofta, (även när du kommer till Ladvik och lämnar anläggningen, före och efter måltid.) Tvål och vatten fungerar lika bra som handsprit!
  • Undvik att peta med fingrar i ögon, näsa eller mun.
  • Byt om och duscha hemma gäller alla aktiviteter utom bassängträning. För bassängaktivitet gäller max 5 personer i omklädningsrummen på samma gång. 
  • Tvätta alltid av ytor och utrustning noggrant med såpa och vatten före och särskilt efter användande, (hygienmaterial tillhandahålls av den som leder ev grupp och finns att tillgå i lokalen), alt fråga någon i personalen om råd.
  • Rygginstitutet utökar städningen och personalen gör extra insatser för att säkerställa hygien dagligen.
  • Rygginstitutet följer upp att förhållningsreglerna efterlevs så att vi kan minimera riskerna för smittspridning samt fortsätta hålla verksamhet och lokalerna öppna. Ny information meddelas muntligen av gruppledare vid förändringar. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv.

Det går även att läsa mer hos Folkhälsomyndigheten och på Krisinformation.se

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012