COVID19 – Info till pågående patienter

Restaurangen kommer även i början av v14 vara stängd relaterat till personalbrist. Vi meddelar direkt när den åter är öppen. I övrigt är all verksamhet igång.

På Rygginstitutet fortsätter rehabilitering samt nybesöksbedömningar som tidigare men med skärpta rutiner. I nuläget har vi goda förutsättningar att  kunna erbjuda rehabilitering för smärta och utmattning på ett säkert sätt. Vi har goda utrymmen både inomhus och utomhus för grupprehabilitering. utifrån nuläget i enlighet med rekommendationer. Vi har följande förhållningsregler som gäller personal och deltagare som kan förändras utifrån nya direktiv från Folkhälsomyndigheten:

Förhållningsregler vad gäller hygien som gäller från 25/3 2020 tills vidare med anledning av Rygginstitutets öppethållande i Coronatider

Allmänt och avseende lokaler, träningsutrymmen, bassäng, bastu, gym:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har påverkade andningsvägar. Kom åter då du har varit symtomfri i två dagar.
  • Rådgör med läkaren i teamet om du känner dig osäker eller tillhör en riskgrupp.
  • Håll avståndet till varandra (där det är möjligt 1-2 meter).
  • Tvätta händerna noggrant och ofta, (även när du kommer till Ladvik och lämnar anläggningen, före och efter måltid.) Tvål och vatten fungerar lika bra som handsprit!
  • Undvik att peta med fingrar i ögon, näsa eller mun.
  • Tvätta alltid av ytor och utrustning noggrant med såpa och vatten före och särskilt efter användande, (hygienmaterial tillhandahålls av den som leder ev grupp och finns att tillgå i lokalen), alt fråga någon i personalen om råd.
  • Rygginstitutet utökar städningen och personalen gör extra insatser för att säkerställa hygien dagligen.
  • Rygginstitutet följer upp att förhållningsreglerna efterlevs så att vi kan minimera riskerna för smittspridning samt fortsätta hålla verksamhet och lokalerna öppna. Ny information meddelas muntligen av gruppledare vid förändringar. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv.

Det går även att läsa mer hos Folkhälsomyndigheten och på Krisinformation.se

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

6 + 6 =

Rygginstitutet Sundsvall

Institutsvägen 8
856 43 SUNDSVALL
Telefon: 060-64 73 00
Telefax: 060-64 73 01
sundsvall@rygginstitutet.se

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM
Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post:vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012