Stress och utmattningssyndrom tar sig uttryck i rent kroppsliga symptom, som hjärtklappning, smärta  i rygg och nacke, huvudvärk, magont och ett allmänt utmattnings- eller sjukdomstillstånd.

För att komma till bukt med problemen behövs ett koncept som ser till hela människan och som syftar till att få balans i livet, inte bara under själva rehabiliteringen, utan även efter att rehabiliteringen är slut.

Psykisk och fysisk rehab

Är du i ett läge där du känner att något behöver hända, och att du behöver utvärdera ditt livssätt och kroppsliga problem, då kan en stressbehandling vara något för dig.

Det kan vara svårt att som patient i en utredning om stressymptom veta vart man ska vända sig och hur man ska gå till väga för att angripa hela problemet. Då är det bra att försöka påverka läkaren till att skriva en remiss till en klinik där du får starta på nytt och omvärdera ditt liv från flera synvinklar. Till det krävs ett större team, där det bland annat bör ingå psykolog, fysioterapeuter och läkare. På så sätt kan du få hjälp med den psykiska delen, samt den fysiska från två synvinklar.

Kom bort från vardagen

På en stressrehab är det även viktigt att lära sig saker som avslappning och mindfulness, men även att lära sig förstå hur ett hälsosamt och hållbart liv ser ut. Det kan till exempel ske genom energigivande träningspass och genom samtal och diskussioner där teamet tillsammans med dig försöker komma fram till vad som fungerar i ditt liv. Det kan även ske genom enskilda samtal med psykolog. Genom att komma bort från vardagen till en rehabiliteringsklinik får du alltså möjlighet att först helt enkelt komma bort från den vardag som till viss del kanske orsakar problemen, får andrum, och kan där med nya friska tankesätt ta dig an de delar i ditt liv som behöver förändring.

En vårdaktör som jobbar på det här sättet, med ett beteendefokuserat synsätt där hela människans situation finns med i rehabiliteringsprocessen, är ryggkliniken Rygginstitutet. De finns på ett flertal orter i Sverige, bland annat utanför Stockholm, i Norrland och i Småland. Ta kontakt med en läkare inom ditt landsting för att se om Rygginstitutet har avtal med just ditt landssting, eller kontakta dem via deras hemsida för att se om de kan hjälpa dig trots att ditt landsting inte har avtal med dem.

Om ditt landsting har avtal, då kan du be din läkare att skriva en remiss, och då sätts en process med utvärdering och rehabiliteringsperiod igång.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”