Stress har blivit ett vanligt förekommande problem i många delar av världen vilket påverkar såväl arbetsliv som fritid. Normalt sett reagerar vi människor på två olika sätt vid stress, vilket beror på två olika nervsystem.

Kamp-flyktreaktionen:

Vid stress kan kroppen ställa in sig på att kämpa mot eller fly från hotet. För att göra det krävs det att extra energi skickas ut i kroppen, därför skickar hjärnan ut signaler till ett av nervsystemen, som kallas det sympatiska nervsystemet, som ser till att socker, adrenalin och kortisol snabbt utsöndras i blodet. Oftast känner sig en person som reagerar enligt kamp-flyktreaktionen rädd, irriterad, arg eller fientlig.

”Spela död”-reaktionen:

Den här reaktionen aktiverar det andra nervsystemet som kallas det parasympatiska nervsystemet och som oftast är aktivt när man vilar eller sover. Om hjärnan vid stress uppfattar att faran är för stor och svår att ta sig ur drar nervsystemet ner energin. Reaktionen ger ofta svimningskänslor, trötthet, yrsel, nedstämdhet och kan leda till depression. Det finns även risk att man tar till alkohol eller tröstäter eftersom nervsystemet hindrar energi från att ta sig ut i blodet.

För den som upplever stress kan situationen förvärras om man inte får hjälp att hantera det. Risken är stor att man fastnar i negativa tankemönster eller agerar på ett sätt som innebär att man kan skada både sig själv och dem som befinner sig i omgivningen.

I arbetslivet utsätts de allra flesta någon gång för prövningar och andra påfrestningar som kan leda till stress. Visst mått av stress kan vara bra för produktiviteten men när stressen blir för stor är risken att det slår över och blir skadligt. Att anlita någon som har kunskap om stresshantering i arbetslivet kan vara ett förebyggande åtgärd för företag som vill minska de negativa konsekvenserna av stress. När det gäller stresshantering finns det idag bra hjälp att få.

Hos rehabiliteringscentret Rygginstitutet kan man få hjälp med stresshantering i Stockholm. Centret är beläget i ett lugnt område som bidrar till en positiv effekt för den som söker hjälp att kunna hantera sin stress. Att komma iväg och få ombyte i vardagen kan vara just det som behövs för att kunna starta om på nytt igen med nya verktyg att ta till om stressen återigen skulle göra sig påmind.

 

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet”