Med tiden, i takt med att man blir äldre, tenderar kotorna i ryggraden att pressas samman och vara orsak till att ledvätskan minskar. Särskilt ländryggen är känslig och belastning på den delen av ryggen kan leda till behov av ryggterapi. När trycket på kotorna i ländryggen blir för stort är risken stor för ett diskbråck.

Förändringar i diskarna kan leda till symptom som smärta i rygg eller nacke. Det kan även orsaka domningar, svaghet, en stickande känsla, tillfällig förlamning, smärta som strålar ut i andra delar av kroppen, störningar i nervsystemet, muskelryckningar och till och med problem med urinblåsan. Ett diskbråck bör undersökas av en specialist. Behöver man hjälp med ryggen i Täby kan man börja med att vända sig till en allmänläkare som sedan kan skriva ut en remiss till en specialklinik. Det är viktigt att en specialist ser över problemet. Oftast blir det inte aktuellt med en operation, men i de fall en vanlig behandling inte ger resultat kan en operation vara det som behövs för att uppnå fullständig återhämtning.

Beroende på tillstånd och behov av behandling finns det olika lösningar som passar olika bra. Några av dem presenteras här:

1. Kortison :

Om tillståndet är allvarligt kan en läkare skriva ut steroider som är en typ av kortison som minskar svullnad. En kortisoninjektion i det drabbade området kan ha en omedelbar effekt på den skadade disken och minska smärtan.

2. Ryggterapi:

Med hjälp av ryggterapi kan personer som behöver hjälp med ryggen i Täby bli instruerad i rörelser och träning som inte är särskilt smärtsamma. Med rätt hjälp kan man återgå till ett produktivt arbete eller en aktiv vardag tidigare än väntat. Den här typen av behandling omfattar rehabilitering vilket kan kombineras med övriga behandlingsmetoder.

3. Operation:

Operation är en behandlingsmetod som inte används så ofta vid problem med ryggen. Vid extrema fall kan det ändå bli aktuellt med en operation, till exempel om patienten inte reagerar på behandlingen eller om skadan är av en komplicerad art. Ofta följs operationen ändå av någon form av rehabilitering i Täby.

Rygginstitutet arbetar sedan många år med att erbjuda tjänster för dem som är i behov av hjälp med ryggen i Täby. De erbjuder olika typer av ryggbehandlingar beroende på tillstånd. På deras hemsida kan man läsa mer om vad de erbjuder och hur man kommer i kontakt med dem.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”