Det har kommit en förfrågan från högskolan i dalarna angående att delta i ett forskningsprojekt på patienter med långvarig smärta som genomför multimodal rehabilitering. Vi på Rygginstitutet har bestämt oss för att delta.

Vad kommer ske?

Patienter som kommer för bedömning hos oss gällande långvarig smärta kommer att få information om att det pågår ett forskningsprojekt och en beskrivning vad det innebär att delta. För fördjupad information se gärna filmen på följande länk. 

https://www.du.se/pain/evis

 

Varför väljer vi att vara med?

För oss på Rygginstitutet så är evidensbaserad medicin ett viktigt utgångsläge. I evidensbaserad medicin så ingår bästa tillgängliga forskning. Vår bedömning är att det genomförts för lite forskning på multimodal rehabilitering och vi vill verkligen ställa upp när det äntligen tas initiativ till detta.