Försäkringsmedicinsk utredning

Försäkringsmedicinsk utredning på Rygginstitutet i Sundsvall

Försäkringsmedicinsk utredning

En försäkringsmedicinsk utredning ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för patientens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. I nuläget består en försäkringsmedicinsk utredning av en så kallad aktivitetsförmågeutredning (AFU). Det är Försäkringskassan som avgör om och när en AFU ska genomföras.

En AFU är en standardiserad utredningsform som ser likadan ut för alla försäkrade. AFU ska ge en helhetsbild som inte bara beskriver funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar utan även belyser den försäkrades kvarvarande förmåga till aktivitet. Målet med en AFU är att ta fram en aktivitetsförmågeprofil som visar inom vilka områden den försäkrade har begränsningar och vad hen klarar av att utföra trots sjukdom eller skada.

Utredningen utförs av en läkare som vid behov utvidgar utredningen med hjälp av arbetsterapeut, psykolog och/eller fysioterapeut. När utredningen är klar så skickas svaret till Försäkringskassan.

Rygginstitutet i Sundsvall genomför försäkringsmedicinska utredningar på uppdrag av Region Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, och Gävleborg.

Har du fått en kallelse för att genomföra en AFU hos oss?

I kallelsen framgår den specifika tid du är kallad till. Du kommer då att träffa den läkare som ska göra din aktivitetsförmågeutredning. Efter erat möte beslutar läkaren om du ska träffa fler professioner som hjälp för läkaren i bedömningen.  De professioner som är aktuella är fysioterapeut, arbetsterapeut och/eller psykolog. I kallelsen medföljer även vissa dokument som du ska fylla i och ta med dig till ditt läkarbesök.

Då vi önskar genomföra utredningen så smidigt som möjligt och med minimalt antal resor för dig och för att minska klimatpåverkan, försöker vi i möjligaste mån genomföra hela utredningen i direkt anslutning till ditt läkarbesök.  Det innebär att vi ber dig planera för att utredningen blir minst tre dagar. Om du är i arbete till någon del, förbered din arbetsgivare på att du kan bli borta dessa dagar. Om det av schematekniska skäl inte är möjligt att utföra samtliga utvidgade undersökningar i anslutning till ditt läkarbesök kommer du att få besked om detta och kan då behöva komma åter till oss för dessa vid ett senare tillfälle.

Denna utredning är beställd av Försäkringskassan. Vi är ålagda att återge resultatet i dess helhet till Försäkringskassan. Läkaren kommer att ha ett samtal med dig innan resultat skickas och informera dig om innehållet i utredningssvaret och även dokumentera dina kommentarer i det. Som regel sker detta samtal per telefon då vi inte kan garantera att det blir i direkt samband med utredningen. Du en ungefärlig tid för när samtalet kommer att ske innan du lämnar oss.

Kost och logi under vistelsen?

På Rygginstitutet finns det möjlighet till både kost och logi i samband med din utredning. Då boendet är på samma plats som utredningen har du tillgång till ditt rum under hela utredningen.  Om du vill komma kvällen innan eller ha någon med dig måste du ringa oss och få mer information och göra klar bokningen.

Efter ditt möte med läkaren då planeringen för din utredning är fastställd kan du boka och betala för ditt rum samt de måltider som du vill äta.  Rum finns alltid, men alltid bra om du förvarnar oss om att du kommer att vilja bo hos oss.

Försäkringskassan ska på begäran av den försäkrade ersätta hens kostnader för resa, kost och logi med anledning av en försäkringsmedicinsk utredning.

Detta innebär att du som försäkrad har rätt att få betalt för dina utlägg i efterhand. Vår rekommendation är att du kontaktar din handläggare angående denna fråga så att du vet vilka rättigheter du har och hur du ska redovisa utläggen. (Om specifika skäl finns kan det vara möjligt att få det i förskott från Försäkringskassan.)

När kan jag boka hemresa?

Du som behöver boka hemresa, rekommenderar vi att du gör det efter att du träffat läkaren och fått veta hur lång utredningen blir.

Förhinder?

Samtliga frågor kring varför du ska genomgå denna utredning eller om förhinder föreligger behöver du kontakta din personliga handläggare för.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012