Har du problem med ryggen? Du kanske har börjat få nacksmärtor på grund av hög arbetsbelastning på jobbet? För att du ska kunna få det stöd du behöver krävs det att en försäkringsmedicinsk utredning utförs. Det innebär att en objektiv tredjepart undersöker din förmåga att arbeta och vara aktiv. Vi på Rygginstitutet utför dessa utredningar i flera städer, bland annat i Stockholm, Sundsvall och Växjö.

Vem bestämmer att en utredning ska utföras?

Det gör Försäkringskassan på uppdrag av landstingen. Idag finns det olika typer av utredningar vi kan utföra, dessa är:

• TMU – teambaserad försäkringsmedicinsk utredning
• SLU – särskilt läkarutlåtande
• AFU – aktivitetsförmågeutredning

Exakt vilka utredningar vi kan göra beror på vårt avtal med landstinget. När vi exempelvis utför en försäkringsmedicinsk utredning i Sundsvall får du komma till våra lokaler, oftast för att utvärderas under flera dagar. Patienter som har väldigt långt hem har möjlighet att sova över utan att det kostar något för patienten. Vi bjuder även på mat och fika.

Själva utredningen kan ta olika lång tid beroende på vad det är för typ av utredning. En teambaserad försäkringsmedicinsk utredning tar oftast flera dagar medan ett särskilt läkarutlåtande och en aktivitetsförmågeutredning oftast är över samma dag. Exakt hur lång tid det tar beror även på hur själva bedömningen går, i vissa fall kan utredningen kräva mer noggranna tester och undersökningar.

Mer än bara utredningar

Vi på Rygginstitutet utför mer än bara försäkringsmedicinsk utredning i Växjö, Sundsvall och Stockholm. Vi erbjuder även tjänster inom rehabilitering. Det kan handla om att du får speciell träning av våra sjukgymnaster och fysioterapeuter, samtal med våra psykologer eller att vi utför en analys av din arbetsplats ur ett ergonomiskt perspektiv. Vi har bland annat en egen anläggning i Vaxholm, vid namn Ladvik, som ligger cirka 20 minuter med bil från Stockholm.

Be om hjälp tidigt

När vi får ett uppdrag från Försäkringskassan handlar det oftast om patienter där vi ska utreda hur allvarliga problemen är. Ett tips är att vara uppmärksam över hur kroppen mår tidigt. Många gånger kan företagets personalförsäkring täcka kostnaderna för rehabilitering och förebyggande åtgärder.

Vi på Rygginstitutet har hjälpt tusentals patienter genom åren. Sedan 1999 uppfyller vi dessutom kraven för kvalitetssäkring, en stor anledning till att vi förbättrar vår verksamhet varje år. Om du har några frågor kring våra tjänster, vår anläggning eller som har med rehabilitering att göra kan du alltid höra av dig till oss.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”