Ergonomiutbildning för en hälsosammare arbetsmiljö

Insatser för en god arbetsmiljö är en investering i både personalens hälsa och företagets framgång. Rygginstitutet erbjuder en skräddarsydd ergonomiutbildning som hjälper ert företag att uppfylla kraven från Arbetsmiljöverket samt att skapa en hälsosam arbetsplats med minskad risk för sjukskrivningar och lägre personalomsättning.

Vad är ergonomi?

Ergonomi handlar om att anpassa arbetsförhållandena efter människans förutsättningar. Genom att förstå hur arbetsmiljön påverkar oss kan vi skapa en arbetsplats som främjar hälsa, trivsel och effektivitet.

2022 anmälde arbetsgivare cirka 16 000 arbetssjukdomar i Sverige enligt Arbetsmiljöverket. Arbetssjukdomarna hade uppkommit genom ensidiga rörelser eller psykiskt påfrestande förhållanden i arbetet. Säkerställ att ert företag lever upp till kraven från Arbetsmiljöverket med en ergonomiutbildning anpassad efter era behov.

Förbättrad ergonomi genom vår utbildning

Rygginstitutet har 60 års erfarenhet av smärtrehabilitering och sedan många år tillbaka rehabiliterar vi även patienter med utmattningssyndrom och stressproblematik. Till oss kommer patienter från alla sektorer inom arbetsmarknaden. När det kommer till ergonomi är dessa grupper överrepresenterade: personal inom vård och omsorg, skola, byggsektor och industri samt administration.

Vi erbjuder en ergonomiutbildning i linje med Arbetsmiljöverkets krav som syftar till att förbättra arbetsmiljön fysiskt genom att utbilda medarbetarna kring belastningsergonomi, repetitiva rörelser, manuell hantering samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö, även kallad psykosocial arbetsmiljö, rör problematik kring stress, brist på återhämtning och otydligt ledarskap. Genom en blandning av teori och praktik får ni kunskap och verktyg som behövs för att skapa god ergonomi som förebygger belastningsskador och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö.

Utbildningen kan skräddarsys för att möta era specifika behov – vi kan hjälpa er med allt från praktiska övningar till att analysera arbetsmiljön, identifiera riskfaktorer och ta fram åtgärdsplaner. Beroende på era utmaningar och förutsättningar kan våra erfarna ergonomer, sjukgymnaster, psykologer och rehabkoordinatorer besöka er på arbetsplatsen eller utbilda era medarbetare i Rygginstitutets lokaler. 

Stockholm Rehabiliteringscenter | Rygginstitutet

Delar som kan ingå i en ergonomiutbildning som förebygger belastningsskador:

  • Föreläsning och individuell genomgång: Vi kan besöka er arbetsplats och genomföra föreläsningar om ergonomi samt individuella genomgångar för att identifiera och åtgärda problematiska arbetsställningar för alla medarbetare.
  • Workshops: Vi kan hålla workshops med fokus på stress, yttre press och mobbning eftersom det finns en koppling mellan belastningsskador och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  • Träning: Vi kan visa praktiska övningar som förebygger belastningsskador och genomföra återhämtande aktiviteter som bidrar till att bättre hantera stress. I Rygginstitutets lokaler finns även möjlighet att genomföra riktad gymträning och funktionell träning som minskar risken för- samt rehabiliterar skador/smärtor.

Har ni andra önskemål om innehållet i en ergonomiutbildning så kan vi lösa det också.

Vinster med en ergonomiutbildning

En utbildning i ergonomi gör medarbetarna mer motståndskraftiga mot belastningar och stress, vilket minskar risken för sjukskrivningar och motverkar hög personalrotation.

Sjukskrivningar på grund av arbetssjukdomar innebär stora kostnader för företag – både direkta kostnader i form av sjuklöner, men också indirekta kostnader för att lösa kompetensbristen som uppstår. Arbetsplatser med hög andel belastningsskador bland personalen har ofta en hög personalomsättning vilket leder till stora kostnader för produktionsbortfall samt för rekrytering och bemanning.

För individen får en arbetssjukdom ofta konsekvenser som en sämre ekonomi och minskad livskvalitet.

Stockholm Rehabiliteringscenter | Rygginstitutet

Ergonomiutbildning som uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling 2012:2 ska arbetsgivare se till att arbetet är ordnat så att risken för belastningsskador förebyggs. Detta innebär att se över den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, inklusive utformning av arbetsstationer, manuell hantering, repetitiva rörelser och arbetsställningar. Arbetsgivare bör också se till att de anställda får nödvändig information om ergonomi för att förebygga belastningsskador och utbildning som gör att de kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

En arbetsgivare har också rehabiliteringsansvar vilket innebär en skyldighet att hjälpa en medarbetare med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada och är även skyldig att hjälpa en medarbetare som behöver rehabilitering för att komma tillbaka till arbetet. Det innebär att om ni anlitar Rygginstitutet, som är en godkänd anordnare, kan ni ha rätt till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för enskilda medarbetare från Försäkringskassan.

Generella tips för en bättre ergonomi

En hälsosam arbetsplats handlar om mer än rätt arbetsställning. Gör en analys av arbetsplatsen för att identifiera vilka medarbetare som är i behov av stöd. Det kan handla om stöd i form av utbildning, ergonomiska hjälpmedel eller rotation av arbetsuppgifter, samt att se över den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vid analysen är det viktigt att se till helheten och att samordna den konkreta ergonomin med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Behöver ni hjälp med analys av arbetsplatsen eller en utbildning i ergonomi – kontakta oss på Rygginstitutet.

Stockholm Rehabiliteringscenter | Rygginstitutet

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012